Concurența: Autoritățile locale nu au o abordare pentru eficiența parcărilor

Concurența: Autoritățile locale nu au o abordare pentru eficiența parcărilor
scris 24 sep 2019

Autoritățile administrației publice locale nu au o abordare unitară în ceea ce privește înființarea și administrarea parcărilor publice, astfel încât să crească eficiența gestionării acestora și se reducă dezechilibrele dintre numărul autoturismelor și numărul locurilor de parcare este una dintre concluziile Consiliului Concurenței, în urma derulării unei analize pe piața serviciilor de parcare publică cu plată la nivelul municipiilor reședință de județ Brașov, Constanța, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Craiova.

La nivelul municipiilor reședință de județ analizate, în cinci cazuri (Iași, Sibiu, Constanța, Drobeta-Turnu Severin și Târgu Jiu) sunt peste trei autoturisme înmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare, cea mai dificilă situație regăsindu-se la Iași, cu peste unsprezece autoturisme înmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare. Cel mai bine se situează municipiile Timișoara, Brașov și Pitești, unde există un loc amenajat pentru parcare pentru mai puțin de două autoturisme înmatriculate.

Înțelegere: Nissan și Carlos Ghosn vor plăti 16 milioane de dolari pentru a pune capăt investigațiilor SEC CITEȘTE ȘI Înțelegere: Nissan și Carlos Ghosn vor plăti 16 milioane de dolari pentru a pune capăt investigațiilor SEC

Autoritățile administrației publice municipale înființează, organizează, coordonează, reglementează serviciile publice de parcare, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliția Rutieră.

Astfel, administrațiile publice municipale decid dacă gestionează în mod direct serviciile publice de parcare sau deleagă gestiunea unor operatori (cu capital public, privat sau mixt) prin  negociere directă sau prin licitație publică, încasând redevență de la aceștia.

În cazul municipiilor reședință de județ Cluj-Napoca, Craiova și Iași, autoritățile publice municipale gestionează direct parcările publice.

Cu excepția municipiilor Brașov, Piatra-Neamț și Reșița – în cazul cărora gestiunea serviciilor de administrare a parcărilor s-a atribuit prin licitație publică, în cazul municipiilor Constanța, Timișoara, Focșani și Râmnicu Vâlcea, gestiunea serviciilor de administrare a parcărilor s-a atribuit direct unor operatori înființați de autoritățile administrației publice locale.

Astfel, concurența între furnizorii/prestatorii de servicii de parcare se poate manifesta doar cu ocazia derulării procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea operatorilor care vor administra parcările.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că, în unele cazuri, durata contractelor de delegare a gestiunii/concesiune pentru servicii de parcare este foarte mare, existând și posibilitatea de prelungire.

Soluții căutate pentru a evita dispariția Salonului Auto din Frankfurt, unul din cele două cele mai mari evenimente ale industriei auto din Europa: posibilă mutare la Berlin pentru a fi salvat. Numărul de vizitatori a căzut dramatic CITEȘTE ȘI Soluții căutate pentru a evita dispariția Salonului Auto din Frankfurt, unul din cele două cele mai mari evenimente ale industriei auto din Europa: posibilă mutare la Berlin pentru a fi salvat. Numărul de vizitatori a căzut dramatic

De exemplu, în cazul municipiului Constanța durata contractului este de 30 de ani, la Timișoara este de 11 ani, prelungit apoi cu încă 5, iar la Reșita de 10 ani.

În municipiul Brașov, parcările publice cu plată sunt exploatate, în baza unei negocieri, de o firmă care exploatează parcările publice cu plată din oraș din anul 2000, deoarece procedura de achiziție publică inițiată în 2017, în vederea delegării gestiunii prin concesionare pentru o durată de 10 ani, nu a fost finalizată fiind contestată.

În aceste condiții, pe perioada derulării contractului, piața este închisă pentru concurență. Ca urmare, Autoritatea de concurență recomandă autorităților publice locale să compatibilizeze contractele și să le limiteze la o perioadă de 5 ani, încadrându-se astfel în recomandările legale (HG nr. 955/2004) și să evite prelungirea nejustificată a duratei contractului de delegare a gestiunii/concesiune.

În ceea ce privește redevența plătită de operatorii care au preluat gestiunea parcărilor publice cu plată, aceasta variază de la un oraș la altul, fără a exista o formulă obiectivă și transparentă de calcul al beneficiilor unității administrativ teritoriale de pe urma operării serviciului.

Astfel, în municipiul Constanța, pentru bunurile date în administrare, concesionarul Confort Urban SRL datorează o redevență anuală reprezentând un procent de 50% din profitul anual aferent activității de gestiune și administrare a domeniului public și privat, fără a se avea în vedere faptul că, în cazul în care concesionarul nu va realiza profit, acesta nu va avea de plătit nicio redevență. De altfel, din datele financiare publice, rezultă faptul că în anii 2014 și 2016, compania Confort Urban SRL a înregistrat pierderi.

GRAFICE Cel mai vândut automobil din lume nu mai este american. Căderi SUV pe 16 piețe CITEȘTE ȘI GRAFICE Cel mai vândut automobil din lume nu mai este american. Căderi SUV pe 16 piețe

În cazul municipiului Timișoara, concesionarul Drumuri Municipale Timisoara SA datorează pentru bunurile date în administrare, o redevență anuală reprezentând un procent de 1 % din cifra de afaceri obținută din exploatarea obiectului concesiunii. Sumele rezultate din exploatarea sistemului public de parcare se constituie venituri ale concesionarului, acestuia revenindu-i obligația de a folosi 50 % din profitul obținut pentru construirea de noi parcări în municipiul Timișoara. Activitățile de reparații și întreținere a parcărilor concesionate intră, de asemenea, în sarcina concesionarului.

La Focșani, concesionarul Parking Focșani SA trebuie să achite pentru bunurile date în administrare, o redevență anuală în cuantum de 50.000 lei, în patru rate egale trimestriale.

La Râmnicu Vâlcea, concesionarul Piețe Prest SA trebuie să plătească pentru parcările publice cu plată în administrare, o redevență anuală reprezentând un procent de 2 % din veniturile încasate, dar nu mai puțin de 5.000 lei/lună.

La Brașov, sumele încasate drept taxe pentru parcare sunt venituri ale concesionarului, acestuia revenindu-i obligația de a plăti o redevență lunară în valoare de 35 % din acestea, dar nu mai puțin de 100.000 lei, însă acest contract de concesiune va înceta după finalizarea procedurii de achiziție publică.

Nivelul redevenței trebuie să constituie unul dintre criteriile obiective care trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de servicii și să garanteze evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală. Redevența trebuie să poată fi încasată indiferent de nivelul de profitabilitate al concesionarului.

A fost semnată autorizația de construire pentru Pasajul suprateran Doamna Ghica CITEȘTE ȘI A fost semnată autorizația de construire pentru Pasajul suprateran Doamna Ghica

Parcări de reședință

Parcările de reședință sunt situate la mai puțin de 30 m de imobile, fiind destinate utilizării de către locatarii acestora.

Parcările de reședință sunt, în general, amenajate, exploatate și întreținute de autoritățiile administrației publice municipale, cu excepția municipiului Piatra-Neamț, unde gestiunea parcărilor de reședință a fost atribuită, prin licitație publică, companiei Parking SA

De regulă, parcările de reședință, se atribuie câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, în schimbul unei taxe locale pentru parcare stabilită prin hotărâre a autorității administrației publice municipale. Dacă numărul cererilor depășește suprafața disponibilă, se vor organiza licitații la care prețul de pornire este reprezentat de tariful de bază stabilit prin hotărâre a autorității administrației publice municipale.

Serviciile de parcare de reședință nu sunt reglementate în Craiova. Nici parcările de reședință din Timișoara nu sunt reglementate, însă taxarea staționării (sistemul TIMPARK), se aplică în perimetre stabilite împărțite în 4 zone tarifare, prin plata unor abonamente/vouchere de parcare.

Parcările de reședință sunt reglementate la nivelul municipiului Constanța, fiind instituită taxă locală de rezervare pentru fiecare loc de parcare de reședință.

În Cluj-Napoca parcările de reședință se închiriază persoanelor fizice/persoanelor juridice în schimbul plății unor abonamente anuale parking-uri pentru riverani.

Un sistem similar se aplică și în municipiul Iași, unde parcările de reședință se închiriază în urma unei licitații publice cu strigare către persoane fizice/juridice pe bază de contract cu durata de valabilitate de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii. Prețul de pornire la licitație este stabilit prin hotărâre de consiliu local.

VIDEO Google lansează Play Pass, răspunsul la Apple Arcade pentru Android CITEȘTE ȘI VIDEO Google lansează Play Pass, răspunsul la Apple Arcade pentru Android

O particularitate a sistemului de parcare de reședință din municipiile Constanța, Oradea, Drobeta Turnu Severin, Reșița și Focșani este că în intervalul orar 8.00 – 17.00, de luni până vineri, locurile de parcare de reședință libere pot fi folosite de toți participanții la trafic.

În mod similar, taxarea utilizării parcărilor cu plată se face doar în intervalul orar 8.00 – 16.00 în municipiile Iași și Drobeta Turnu – Severin și în intervalul orar 7.00 – 18.00 în  municipiile Oradea și Târgu-Jiu, de luni până vineri, în afara acestor programe de taxare, acestea putând fi exploatate în regim liber.

Așadar, în afara unor programe de taxare reglementate la nivel local, locurile amenajate pentru parcare, indiferent de natura acestora, respectiv publice cu plată ori de reședință,  pot fi exploatate în regim liber, fiind la dispoziția beneficiarilor acestor servicii.

Această soluție de reglementare poate constitui o modalitate de optimizare a utilizării locurilor amenajate pentru parcare existente.

viewscnt
Afla mai multe despre
consiliul concurențe
parcare cu plata