Unitățile comerciale interesate să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei se pot înscrie începând din 3 mai

Unitățile comerciale interesate să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei se pot înscrie începând din 3 mai
scris 25 apr 2019

Unitățile comerciale interesate să participe la "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare", acceptând la plată eco-voucherele emise de municipalitate, se pot înscrie începând din 3 mai, anunță Primăria Capitalei. Termenul limită pentru înscrieri este 16 mai.

Potrivit Primăriei Capitalei, în perioada 3-16 mai, comercianții eligibili interesați să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei se pot înscrie în "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare" scrie News.ro.

Ca urmare contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului București, UP România S.R.L. va derula serviciile de selecție a unităților comerciale participante la program, ulterior urmând să fie publicată lista firmelor la care beneficiarii de eco-vouchere le pot valorifica prin achiziționarea produselor eligibile în program.

FOTO Renault a prezentat noutățile pentru acest an CITEȘTE ȘI FOTO Renault a prezentat noutățile pentru acest an

UP România este, totodată, emitent de eco-vouchere, calitate în baza căreia realizează serviciile de tipărire, distribuție și decontare a contravalorii eco-voucherelor.

Comercianții eligibili care doresc să devină parteneri în program trebuie să depună dosarul cu documentele solicitate pentru înscriere în zilele lucrătoare din perioada 3-16 mai, în intervalul orar 9-17, la sediul UP România S.R.L (adresa: Șoseaua Dudești – Pantelimon, nr. 42, sector 3, București, cod poștal 033094). Dosarul de înscriere poate fi transmis și prin servicii poștale cu confirmare de primire/ curierat pe aceeași adresă a operatorului economic, cu respectarea perioadei de înscriere.

În program se poate înscrie orice unitate comercială care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

- este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități comerciale pe teritoriul Municipiului București;

- are ca obiect de activitate comercializarea de autoturisme, conform CAEN rev. 2, cod 4511 și/ sau comercializarea de produse aprobate prin Program conform Anexei nr.1 la Regulament (vezi mai jos anexa nr.1);

- are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

- nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

- nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară și penală;

- să își declare disponibilitatea de a participa la Program în condițiile Regulamentului, după modelul prezentat în Anexa nr. 2 la Regulament (format editabil disponibil pe www.pmb.ro, secțiunea "Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat" - Anexe privind acordarea de eco-vouchere în cadrul "Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehlculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere").

Dosarul de înscriere a unităților comerciale participante va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

- împuternicirea în formă autentică, pentru cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită, precum și împuternicirea în formă autentică în cazul în care contractul/ protocolul de colaborare este semnat de altă persoană decât cea care a semnat cerea de înscriere;

- certificatul de cazier fiscal al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;

- certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere în original sau în copie legalizată;

- certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;

- certificatul constatator emis de către ONRC de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social unitatea comercială, în original sau în copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;

- certificatul de cazier judiciar al societății, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;

Toate documentele depuse în copie vor conține mențiunea ”Conform cu originalul”, semnătura și ștampila unității comerciale.

După verificarea conformității documentelor și a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, UP Romania SRL va încheia contracte/ protocoale de colaborare cu fiecare unitate comercială validată în Program.

Lista produselor eligibile în program este:

a) autovehicul nou - orice autoturism care nu a fost înmatriculat niciodată, echipat cu motor cu ardere internă pe benzină, care se înscrie în norma de poluare Euro 6 sau superioară;

b) alte mijloace de locomoție "prietenoase cu mediul", non diesel, hibrid sau electrice numite în continuare mijloace de locomoție noi: autoturism electric; autoturism hibrid; non diesel: scuter, moped, triciclu cu motor, motocicletă, roadster cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii); hibride: moped, scuter cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii); electrice: bicicletă electrică, trotinetă electrică, tricicletă electrică, scuter electric, moped electric, triciclu cu motor electric cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

c) electrocasnice - aparate electrice de uz casnic de clasă energetică A++ sau superioară, din această categorie fac parte: aparate frigorifice ( combine frigorifice, frigidere, lăzi frigorifice), mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase, aparate de aer condiționat, aspiratoare, plită electrică/cuptor electric;

d) electronice – aparate electrice utilizate pentru întreținere și divertisment: televizoare, DVD player, Blu-Ray player, stații de lucru (calculatoare) cu/ fără sistem de operare preinstalat cu/ fără accesorii de bază (tastatură, mouse), monitoare stații de lucru, stații de lucru mobile (laptop) cu/ fără sistem de operare preinstalat; tablete, imprimante laser, imprimante inkjet.

viewscnt
Afla mai multe despre
primăria capitalei
eco-vouchere