Consumatorii vor fi informați pe facturi dacă se alimentează sănătos… cu energie electrică

scris 26 oct 2016

Consumatorii autohtoni de energie electrică vor putea, după modelul etichetării din domeniul alimentar, să cunoască ce conține curentul electric facturat, autoritățile sperând probabil ca aceștia nu numai să consume, ci să și alimenteze sănătos… cu energie electrică.

Spre deosebire de alimente, care conțin pe ambalaj gramele de grăsimi, de grăsimi saturate, de acizi trans, zahăr, sare etc, pe care le va consuma un client, curentul electric va fi etichetat doar pe factură, și nu cu actualul conținut sau celui viitor, ci cu cel aferent anului precedent. Astfel, un furnizor, dar și un producător sau mai nou un trader vor trebui să comunice clienților contribuția fiecărei surse primare de energie, indicatorii de mediu aferenți energiei electrice furnizate și să prezinte o comparație a valorilor proprii cu mediile la nivel național. Specificarea originii energiei electrice vândute se face pe următoarele tipuri de surse primare de energie: cărbune, nuclear, gaze naturale, păcură, alte surse convenționale, hidroelectric, eolian, biomasă, solar, alte surse regenerabile.

Și până în prezent, furnizorii erau obligați ca, o dată pe an, să furnizeze clienților eticheta curentului electric furnizat, prin poștă, fax, email sau personal, însă numai la cererea acestuia. Furnizorii preferau metoda postării pe site a etichetei, iar unii chiar anexau facturii un document care preciza sursele de producere a energiei.

Consumatorii vor fi informați pe facturi dacă se alimentează sănătos… cu energie electrică

Începând cu anul viitor, furnizorul este obligat să publice publică pe pagina proprie de internet, până la 31 iulie, eticheta energiei electrice aferentă ultimei perioade de referință pentru etichetare încheiate și are obligația de a o păstra afișată timp de 3 ani calendaristici. Furnizorul transmite clientului final împreună cu factura sau în materiale promoționale eticheta energiei electrice și calea de accesare a informațiilor conținute în eticheta publicată pe pagina de internet.

Totodată, s-a modificat termenul de transmitere la ANRE a declarațiilor referitoare la energia electrică produsă de către producătorii de energie electrică de la 31 martie la 15 martie și termenul de transmitere către furnizori/traderi a declarațiilor producătorilor referitoare la energia electrică vândută de la 31 martie la 15 aprilie.

Pentru a fi oarecum utilă etichetarea energiei electrice, iar clienții să nu creadă că energia solară provoacă insolația, noul regulament a definit indicatorii de mediu și deșeurile radioactive.

Astfel, indicatorii de mediu ai energiei electrice reprezintă “oricare din următoarele elemente: emisiile specifice de CO2 sau deșeurile radioactive, după caz, rezultate din producerea energiei electrice:, iar deșeurile radioactive, “cantitatea de combustibil nuclear uzat rezultată din producerea unei cantități de energie electrică, având la bază tehnologia nucleară”.

viewscnt
Afla mai multe despre
factura
energie
electrică
etichetă
regenerabila