​Operațiunile din România ale VIG au înregistrat pierdere

​Operațiunile din România ale VIG au înregistrat pierdere
scris 21 mar 2019

Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), din care fac parte și Asirom și Omniasig, a înregistrat o pierdere de aproximativ 74 milioane de euro în 2018 în România, cauzată în primul rând de o depreciere a fondului comercial în valoare de 50,1 milioane de euro efectuată în trimestrul al doilea al anului 2018 și de constituirea unui provizion aferent unei investigații antitrust la nivel de piață. 

VIG a subscris, la nivel de Grup, prime de 9.657,3 milioane de euro în 2018, o creștere a primelor de 2,9% comparativ cu anul anterior. Excluzând polițele cu primă unică, care au continuat să scadă, primele s-au majorat cu +5,2%.

Brico Dépôt a finalizat procesul de rebranding a 19 magazine Praktiker. Compania spune că nu va mai închide magazine și lansează angajări CITEȘTE ȘI Brico Dépôt a finalizat procesul de rebranding a 19 magazine Praktiker. Compania spune că nu va mai închide magazine și lansează angajări

Cu excepția polițelor de asigurare de viață cu primă unică, creșteri vizibile au fost înregistrate din nou pe toate liniile de business. Rezultate favorabile în ceea ce

privește volumul de prime subscrise au fost înregistrate în Republica Cehă, cu o creștere de aproximativ 81 milioane de euro sau 5%, și în Țările Baltice, cu o creștere de aproximativ 48 milioane de euro sau 15%. Creșteri notabile ale primelor subscrise au fost înregistrate, de asemenea, în Bulgaria (+14%) și Ungaria (+6,8%). Aproximativ 56% din primele brute subscrise au fost generate de companiile Grupului din regiunea Europei Centrale și de Est.

Sectorul asigurărilor generale reprezintă 63% din portofoliul de prime (incluzând asigurările de sănătate), iar sectorul asigurărilor de viață reprezintă 37%.

Businessul de asigurări generale este clar dominant. Acest lucru este specific regiunii ECE. „Creștem pe segmentul asigurărilor generale în multe dintre țările unde operează VIG. În Polonia, Țările Baltice și Ungaria, de exemplu, creșterea este peste medie. Dorim să creștem în continuare ponderea polițelor property și Casco în regiunea ECE. Prioritatea pentru segmentul polițelor de răspundere civilă auto este creșterea profitabilă”, a explicat Elisabeth Stadler.

VIG vede potențial pe segmentul asigurărilor de sănătate, care se află încă la un nivel redus, cu o pondere de aproximativ 6% din volumul total de prime, dar care înregistrează o dezvoltare promițătoare. „Cererea pentru produse de asigurare de bătrânețe crește gradual în Europa de SudEst, chiar dacă protecția bunurilor rămâne prioritară în majoritatea piețelor unde activăm.”

Profitul (înainte de impozitare) a crescut cu aproximativ 10% față de anul anterior, la 485,4 milioane de euro. Creșterea profitului s-a datorat în principal îmbunătățirii ratei combinate și dinamicii pozitive a rezultatului financiar. Creșteri semnificative au fost înregistrate în principal în Țările Baltice, Bulgaria, Republica Cehă și Ungaria.

Companiile din Europa Centrală și de Est au contribuit cu 53% la profitul total (înainte de taxe).

Profitul după impozitare și plata intereselor minoritare s-a ridicat la 268,9 milioane de euro. Scăderea de 9,6% s-a datorat în principal unor efecte punctuale care au generat o creștere a cheltuielilor cu taxele. După eliminarea acestor efecte punctuale, rezultatul net a crescut cu 2,9% comparativ cu anul anterior.

Rata combinată a scăzut cu 0,7 puncte procentuale în 2018 la un nivel excelent de 96,0%. Scăderea a fost susținută de implementarea strictă a măsurilor din programul de management „Agenda 2020” și de absența dezastrelor naturale. Austria, Republica Cehă și Polonia au avut contribuții majore la această evoluție. Rata combinată din Austria s-a îmbunătățit la un nivel remarcabil de 94,2% (2017: 95,5%).

Lanțul francez de brutării Paul deschide un nou Bistro, investiție de 450.000 euro CITEȘTE ȘI Lanțul francez de brutării Paul deschide un nou Bistro, investiție de 450.000 euro

Rata de solvabilitate a VIG s-a menținut la un nivel foarte bun de 239% la 31 decembrie 2018. VIG a fost singura companie de asigurări austriacă participantă la testele de stres derulate de EIOPA, demonstrând un nivel ridicat de rezistență. VIG a trecut cu succes toate cele trei scenarii de test cantitative, cu valori ajustate între 158% și 215%, demonstrând că se află la un nivel solid peste cerința minimă de solvabilitate de 100%.

Rezultatul financiar (incluzând rezultatele companiilor consolidate proporțional cu deținerea) a crescut la 1.037,5 milioane de euro. Creșterea anuală de 12,2% a fost generată în principal de veniturile din imobiliare, incluzând societățile imobiliare non-profit ale Grupului.

Investițiile totale ale Grupului (incluzând numerarul și echivelentele de numerar) se situau la 37,6 miliarde de euro la 31 decembrie 2018, marginal peste nivelul de 37,4 miliarde de euro din anul anterior.

Cheltuielile VIG cu daunele și indemnizațiile nete de reasigurare au fost de 6,9 miliarde de euro în 2018, un nivel aproape neschimbat față de anul anterior, de 6,8 miliarde de euro (+1,1%).

Pe baza rezultatelor bune obținute, Consiliul Director va propune spre aprobare Adunării Generale Anuale a Acționarilor creșterea dividendului aferent anului 2018 la 1 euro pe acțiune, de la 0,90 euro pe acțiune în anul anterior. Aceasta corespunde unei creșteri de 11% și unei rate de distribuție a profitului de 48,0% (2017: 38,7%). Randamentul dividendului se ridică la 4,9%.

Datorită implementării stricte a măsurilor din programul de management „Agenda 2020” și creșterii economice susținute din regiunea ECE, VIG se așteaptă la următoarele evoluții până în 2020: un volum al primelor subscrise de 9,9 miliarde de euro și un profit (înainte de impozitare) cuprins între 500 și 520 milioane de euro sunt estimate pentru 2019. Estimarea privind primele subscrise în 2020 este de 10,2 miliarde de euro. Profitul (înainte de impozitare) este estimat la 530-550 milioane de euro în 2020. Așadar, estimarea de profit pentru anul 2020 de peste 500 milioane de euro, anunțată anterior, este majorată cu până la 50 milioane de euro. În ceea ce privește rata combinată, VIG se așteaptă la o îmbunătățire susținută până la aproximativ 95% până în 2020.

Programul „Agenda 2020” a fost inițiat în 2017 cu scopul de a optimiza modelul de business al VIG, simultan fiind luate măsuri pentru a asigura viabilitatea viitoare a acestuia. „Rezultatele interimare sunt satisfăcătoare. Așadar, mă aștept să ne atingem țintele propuse prin ‘Agenda 2020’ înaintea termenului programat, motiv pentru care ne-am majorat estimările pentru 2020”, a declarat Elisabeth Stadler.

Piața locală de fashion e-commerce a atins 2,6 miliarde lei. Loc codaș la durata de viață a unui articol vestimentar CITEȘTE ȘI Piața locală de fashion e-commerce a atins 2,6 miliarde lei. Loc codaș la durata de viață a unui articol vestimentar

Primele din asigurări de sănătate au crescut cu 20% în ultimii doi ani. În 2018, creșterea a fost de 58% în cinci piețe cheie: Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Turcia, unde au fost derulate activități speciale pe această linie de business.

Ținta pe segmentul de bancassurance este extinderea businessului de asigurări generale în cooperare cu partenerul nostru Erste Group. Primele pe această linie de business s-au situat la 1,2 miliarde de euro în 2018, iar segmentul asigurărilor generale a înregistrat deja o creștere a primelor de 14%.

În zona de reasigurare, măsuri specifice au fost luate pentru a crește gradul de internaționalizare.

Compania de reasigurare VIG re a înregistrat o creștere semnificativă a primelor de 17% în ultimii doi ani. Conform planului, în acești ani, au fost deschise sucursale la Frankfurt și Paris pentru a deservi clienții din Austria, Germania, Elveția, Franța, Țările de Jos, Spania și Portugalia.

​Operațiunile din România ale VIG au înregistrat pierdere

​Operațiunile din România ale VIG au înregistrat pierdere

viewscnt
Afla mai multe despre
vig
asigurari
prime subscrise