Nou termen pentru intrare în legalitate cu autorizația de incendiu. Construcțiile noi pot începe doar cu aviz

Nou termen pentru intrare în legalitate cu autorizația de incendiu. Construcțiile noi pot începe doar cu aviz
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 6 oct 2020

Pentru construcțiile care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, dar pentru care pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru pentru conformarea acestora la cerințele de securitate la incendiu, beneficiarii investiției vor avea obligația obținerii autorizației până la 31 decembrie 2021. De asemenea, începerea lucrărilor de construcții noi va putea fi realizată după obținerea avizului de securitate la incendiu, nu a autorizației, potrivit unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern.

De ce este important: În perioada 2016-2020 au fost emise cca. 16.000 autorizații de securitate la incendiu, cele mai multe fiind emise pentru spații de comerț (3.520), clădiri cu destinația de învățământ, supraveghere, îngrijire și cazare copii preșcolari, elevi și studenți (2.081), de producție și depozitare (1.797). Cu toate acestea, au rămas neautorizate un număr mare de obiective atât din sfera privată, cât și a instituțiilor publice, arată chiar Guvernul în ordonanța redactată.

După cum reiese din proiectul ordonanței, autoritățile au pregătit încă din 2019 stabilirea unui nou termen pentru intarea în legalitate a construcțiilor date în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu. În trecut, la construcțiile menționate, termenul limită stabilit pentru obținerea autorizației a fost 30 septembrie 2017.

Conform datelor guvernamentale, la data de 31 august 2020, funcționau încă fără autorizație de securitate la incendiu un număr de 2.891 spații de producție și depozitare și 3.102 spații pentru comerț. Totodată, în cazul instituțiilor publice funcționau fără autorizație de securitate la incendiu 3.554 clădiri aparținând unităților de învățământ, 817 lăcașuri de cult, 560 spații pentru asistența socială, 242 clădiri sau spații de cultură.

EXCLUSIV VIDEO Cântăreața Delia și-a cumpărat un penthouse de 3 milioane de euro în One Verdi Park, proiect în care a și investit alături de dezvoltatorul One United și care va fi livrat peste un an CITEȘTE ȘI EXCLUSIV VIDEO Cântăreața Delia și-a cumpărat un penthouse de 3 milioane de euro în One Verdi Park, proiect în care a și investit alături de dezvoltatorul One United și care va fi livrat peste un an

Clarificare legislativă privind avizul și autorizația de securitate la incendiu

Acum legea spune că începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu.

Astfel, prevederile actuale fac, în același text, referire atât la avizul, cât și la autorizația de securitate la incendiu.

Pentru a lămuri această formulare, textul ordanenței prevede ca începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbarea destinației celor existente să se facă numai după obținerea avizului de securitate la incendiu.

Totodată, obținerea autorizației de securitate la incendiu va fi obligatorie la punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi și a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației.

Obligația solicitării și obținerii avizului va reveni persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor. În schimb, obligația solicitării autorizației va reveni beneficiarului investiției.

Senat: Dezvoltatorii imobiliari vor transfera 1% din profit pentru finanțarea avansului la creditele ipotecare ale tinerilor CITEȘTE ȘI Senat: Dezvoltatorii imobiliari vor transfera 1% din profit pentru finanțarea avansului la creditele ipotecare ale tinerilor

În plus, ordonanța stabilește exceptarea de la obligația de obținere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu în cazul lucrărilor care urmăresc îmbunătățirea altor cerințe fundamentale ale construcțiilor, care nu privesc securitatea la incendiu. Sunt avute în vedere, arată proiectul, lucrările de consolidare, intervențiile la acoperișul clădirii care constau în lucrări de înlocuire a învelitorii și a suportului acesteia, precum și cele pentru extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice ori executarea de lucrări la acestea. 

Prin această măsură, Guvernul are în vedere, în principal, unitățile de învățământ din mediul rural, la care grupurile sanitare sunt amenajate în volumul construcției de învățământ. Prin exceptările propuse sunt simplificate procedurile administrative în derularea unor proiecte care au ca obiect respectivele lucrări.

SPP își face \ CITEȘTE ȘI SPP își face "complex multidisciplinar" de pregătire la Popești Leordeni, gândit și pentru antrenamente de "supraviețuire în mediul acvatic". Cât va costa

Noul termen de obținere a autorizației

În cazul construcțiilor care nu sunt în legalitate, respectiv care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, dar pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru conformarea construcției la cerința securitate la incendiu, beneficiarii investiției vor aavea obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2021, conform proiectului de ordonanță de urgență.

Mai mult, pentru astfel de situații, în care sunt în derulare investiții și se dovedește buna credință a beneficiarilor/investitorilor, statul va renunța la exercitarea actului de autoritate și la aplicarea amenzii contravenționale corespunzătoare.

Ca și până acum, până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: ”Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu”.

De asemenea, în vederea debirocratizării procesului de autorizare se propune ca autorizația de securitate la incendiu să rămână valabilă în cazul construcțiilor la care se schimbă destinația, în condițiile în care noua destinație respectă toate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare privind cerința securitate la incendiu. Astfel, beneficiarul nu mai este obligat să întocmească o nouă documentație tehnică de proiectare, fiind suficientă doar o evaluare a acestei construcții de către verificatorii de proiecte și experții tehnici.

Fostul sediu Ultra Pro Computers din Floreasca - confiscat de stat pentru spălare de bani - ajunge sediu al Ministerului Justiției CITEȘTE ȘI Fostul sediu Ultra Pro Computers din Floreasca - confiscat de stat pentru spălare de bani - ajunge sediu al Ministerului Justiției

Alte prevederi

Sunta majorate criteriilor privind suprafața, numărul de camere, paturi sau locuri pentru clădirile de turism, cămine pentru copii și aziluri de bătrâni, pentru care este instituită obligația de includere în comisia de recepție la terminarea lucrărilor a unui specialist din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență. Criteriile propuse au în vedere eliminarea unei poveri administrative pentru acele categorii de construcții reduse ca dimensiuni, la care reglementările tehnice de proiectare nu impun cerințe de echipare, aspect care ar necesita o analiză mai amănunțită a obiectivului de investiție.

Ordonanța elimină în cazul anumitor operatori economici și instituții publice (stabilite prin OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență) de a încheia contracte de prestări de servicii cu serviciile pentru situații de urgență private sau voluntare, dar oferă această alternativă celorlalte categorii de firme și instituții stabilite prin reglementări ale ministerului de resort.

Ordonanța prevede și eliminarea avizului pentru extinderea sau restrângerea activității unui serviciu privat.

Proiectul clarifică obligația de asigurare a echipării construcțiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate, extinde obligația anterioară atât în sensul utilizării, așa cum este prevederea actuală, dar și a asigurării dotării cu respectivele mijloace.

Ordonanța mai stabiliște și noi contravenții, precum cele legate de utilizarea, în activitatea de reîncărcare și reparare a stingătoarelor, a altor agenți de stingere și elemente componente decât cele utilizate pentru modelul certificat. 

Urmărește-ne și pe Google News
viewscnt
Afla mai multe despre
incendiu
securitate
autorizatie
aviz
termen
constructie
functiune
ordonanta