ANAF își realocă inspectorii. Vrea să schimbe procedura rambursării de TVA la firme cu risc, pentru a avea timp de alte controale

ANAF își realocă inspectorii. Vrea să schimbe procedura rambursării de TVA la firme cu risc, pentru a avea timp de alte controale
scris 12 apr 2017

Agenția Națională de Administrație Fiscală (ANAF) vrea să modifice procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiunea de rambursare, astfel încât să fie redus numărul de firme înscrise în baza specială, în care sunt trecute persoanele impozabile despre care organele de inspecție fiscală sau cele cu atribuții de administrare fiscală au informații că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA. Verificările pe această speță ocupă o parte semnificativă din timpul inspectorilor ANAF, iar măsura propusă acum va permite Fiscului să-și realoce resursele pentru acțiuni vizând creșterea colectării de venituri la bugetul statului.

Potrivit principalelor direcții de acțiune anunțate de ANAF, destinate creșterii nivelului colectării veniturilor bugetare, a fost decisă reducerea numărului inspecțiilor fiscale efectuate pentru soluționarea deconturilor negative cu opțiune de rambursare și utilizarea corespunzatoare a fondului de timp astfel disponibil prin diminuarea numărului de deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată soluționate cu control anticipat.

În acest scop, ANAF propune, printr-un proiect de ordin, câteva modificari rezultate din necesitatea creșterii gradului de predictibilitate privind existența riscului fiscal real privind efectuarea unei rambursări de TVA necuvenite, iar reglementarea este de natură să conducă atât la soluționarea cu celeritate a solicitărilor contribuabililor, cât și la o utilizare eficientă a resurselor administrației fiscale, potrivit unui comunicat al ANAF.

Potrivit prevederilor articolului 169 din Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, potrivit procedurii și condițiilor aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Din aceste prevederi rezultă că, în situația în care din informațiile deținute, organele fiscale constată existența unui risc pentru o rambursare de TVA necuvenită, solicitările de rambursare ale persoanelor impozabile sunt soluționate după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Criteriile analizei de risc în urma căreia ANAF face inspecții. Ce te bagă în plasa Fiscului CITEȘTE ȘI Criteriile analizei de risc în urma căreia ANAF face inspecții. Ce te bagă în plasa Fiscului

Pentru aplicarea acestor prevederi, au fost stabilite, prin Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, reguli pentru constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal. Potrivit actualelor proceduri, în această bază de date specială sunt înscrise persoanele impozabile despre care organele de inspecție fiscală sau organele cu atribuții de administrare fiscală au informații că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.

În vederea creșterii gradului de acuratețe a procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, se consideră necesar ca baza de date specială să cuprindă informații privind existența unui risc fiscal cu privire la rambursarea de TVA, transmise de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de administrare fiscală, Direcția generală juridică sau structurile juridice teritoriale și Direcția generală antifraudă fiscală.

"Având în vedere că, pentru decontul care prezintă un risc fiscal mare, rambursarea se efectuează în urma unei inspecții fiscale, iar Codul de procedură fiscală prevede că «în cazul inspecției fiscale anticipate, efectuate pentru soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepție de la prevederile articolului 117, perioada supusă inspecției fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei....», este imperios necesar ca, pornind de la informațiile cuprinse în baza de date specială, să se efectueze o analiză distinctă, pentru a se stabili dacă, într-adevăr pentru decontul respectiv, există riscul unei rambursări necuvenite", notează ANAF.

Analiza va fi efectuată pornind de la informațiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, raportate la soldul sumei negative solicitat la rambursare și având în vedere orice alte informații relevante care pot configura sau nu existența unui risc fiscal constând într-o rambursare necuvenită, risc ce poate fi verificat și identificat de către organele de inspecție fiscală în cadrul unei acțiuni de inspecție.

Direcțiile regionale ale ANAF vor verifica 80 de mari companii considerate cu risc fiscal ridicat CITEȘTE ȘI Direcțiile regionale ale ANAF vor verifica 80 de mari companii considerate cu risc fiscal ridicat

Totodată, pentru a asigura aplicarea unitară a Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, se propune ca prin aceasta să fie prevăzute, expres, atât situațiile/motivele care stau la baza stabilirii riscului fiscal pentru persoanele impozabile și, implicit, pentru înscrierea în baza de date specială, cât și situațiile/motivele pe baza cărora organele fiscale pot radia din această bază de date persoanele impozabile.

Aceasta propunere de modificare a proiectului de ordin face parte din planul asumat de ANAF și prezentat Guvernului în vederea creșterii încasărilor și a conformării voluntare.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
inspectori
controale
tva
firme