Antifrauda și structurile ANAF de administrare a veniturilor statului primesc atribuții pentru a aplica amenzile prevăzute de Legea contabilității

Antifrauda și structurile ANAF de administrare a veniturilor statului primesc atribuții pentru a aplica amenzile prevăzute de Legea contabilității
scris 28 sep 2021

Angajații funcționari publici ai direcției Antifraudă și structurile cu atribuții de administrare a veniturilor statului din cadrul ANAF vor dobândi dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile din Legea contabilității, potrivit uinui proiect de ordin de președinte ANAF. În prezent, din cadrul ANAF au acest drept persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar.

De asemenea, în prezent și personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor, stabilit prin ordin al ministrului Finanțelor, poate aplica sancțiunile prevăzute de Legea contabilității.

Back to School 2021: ce au făcut școlile diferit CITEȘTE ȘI Back to School 2021: ce au făcut școlile diferit

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

ANAF afirmă că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2021, pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr.82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.197 din 26 februarie 2021, aufost aduse modificări și articolului 42 alineatul (4) din Legea contabilității.

Potrivit acestor modificări, constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor, stabilite prin acest act normativ, se poate face și de către personalul din cadrul structurilor ANAF stabilite prin ordin al președintelui ANAF, nu doar de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar sau de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice, cum era prevăzut anterior.

Era predictibil falimentul City Insurance? CITEȘTE ȘI Era predictibil falimentul City Insurance?

"Având în vedere aceste dispoziții legale, este necesară elaborarea unui ordin al președintelui ANAF. Ținând cont de competențele specifice domeniilor de activitate gestionate la nivelul organelor fiscale, se propune ca dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile din Legea contabilității să fie acordat atât organelor cu atribuții de control fiscal, cât și organelor cu atribuții de administrare a veniturilor statului, precum și funcționarilor publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, din subordinea ANAF", notează ANAF.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF este disponibil aici, iar referatul de aprobare aici

Contravențiile din Legea contabilității

1. deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate;
2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:

a) aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație;
b) utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate;
c) întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile;
(la 28-03-2021, Litera e) din Punctul 2. , Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
e^1) întocmirea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) și art. 29 alin. (2^1);
(la 28-03-2021, Punctul 2. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
f) întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declarației din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfășurat activitate, respectiv a înștiințării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b);
(la 01-01-2015, Lit. g) a pct. 2 al art. 41 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )

Un nou studiu IRES identifică factorii-cheie pentru trecerea consumatorilor români de la fumat la produse cu risc redus CITEȘTE ȘI Un nou studiu IRES identifică factorii-cheie pentru trecerea consumatorilor români de la fumat la produse cu risc redus

3. prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor prevăzute la art. 30 și 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidate;
7. nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;
(la 28-03-2021, Punctul 7. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile;
(la 28-03-2021, Punctul 8. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
9. nerespectarea prevederilor art. 10 și 36^1.

Amenzile pentru contravențiile de mai sus

a) cele prevăzute la pct. 1 și 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) și c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
f) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 și 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;
k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
legea contabilitatii
amenzi
antifrauda