Companiile de stat în 2018: Au scăzut rezultatele financiare și au crescut plățile restante

Companiile de stat în 2018: Au scăzut rezultatele financiare și au crescut plățile restante
scris 9 sep 2019

Arieratele companiilor de stat naționale, dar și ale societăților subordonate autorităților locale nu doar că nu au atins ținta convenită de reducere aprobată, dar au crescut în 2018 față de 2017, pe fondul scăderii rezultatelor financiare. În cazul companiilor de stat, arieratele au crescut cu 0,4 miliarde lei, în timp ce creșterea la companiile locale a fost de 1,7 miliarde lei. Guvernul admite că plățile restante ale societăților de stat pot conduce la blocaje economice.

Datele reies dintr-un  raport anual privind activitatea întreprinderilor publice pentru anul 2018, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit acestor date, din 1.475 întreprinderi publice monitorizate în exercițiul financiar 2018, 225 sunt întreprinderi publice centrale aflate în subordinea, coordonarea sau în portofoliul autorităților publice centrale, iar 1.250 întreprinderi publice locale sunt în subordinea ori în portofoliul autorităților locale.

Noi obligații în Codul Muncii în cazul anumitor firme, adoptate în primă etapă. ”Desființarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaților.” CITEȘTE ȘI Noi obligații în Codul Muncii în cazul anumitor firme, adoptate în primă etapă. ”Desființarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaților.”

Evoluția companiilor naționale în 2018

În anul 2018 valoarea totală a participațiilor deținute direct sau indirect de stat la cele 225 de companii de stat naționale a fost de 26,3 miliarde lei. În cadrul acustoe și-au desfășurat anul trecut activitatea 183.152 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari ai companiilor naționale au fost anul trecut:

Venituri totale de 44,9 miliarde lei, din care subvenții de la bugetul de stat de 6 miliarde lei;

Cheltuieli totale de 41,35 miliarde lei;

Rezultat brut a fost de 3,6 miliarde lei, obținut astfel:

- profit brut de 7,1 miliarde lei, înregistrat de un număr de 150 de întreprinderi publice centrale;

- pierdere brută de 3,5 miliarde lei, înregistrată de un număr de 48 întreprinderi publice centrale;

 Dividendele/ vărsămintele din profitul aferent anului 2018 repartizate la bugetul de stat au fost  de 3,9 miliarde lei.

Datoriile totale au fost în 2018 de 23,8 miliarde lei, din care plăți restante în sumă de 4,4 mld. lei.

Teodorovici a înregistrat la Parlament 10 proiecte de lege, printre care impozitarea pensiilor speciale, fiscalizarea bacșișului, modificări la Prima Casă și Codul Fiscal. Finanțele pregătiseră ordonanțe, dar nu au intrat în Guvern CITEȘTE ȘI Teodorovici a înregistrat la Parlament 10 proiecte de lege, printre care impozitarea pensiilor speciale, fiscalizarea bacșișului, modificări la Prima Casă și Codul Fiscal. Finanțele pregătiseră ordonanțe, dar nu au intrat în Guvern

În anul 2018 față de anul 2017 s-a constatat o scădere a veniturilor totale cu suma de 2,9 miliarde lei și o creștere a cheltuielilor totale cu suma de 1,0 miliarde lei, ceea ce a determinat și o scădere a rezultatului brut cu suma de 4,4 miliarde lei.

Plățile restante au crescut cu 0,4 miliarde lei, respectiv de la 4 miliarde lei, la 31.12.2017, la 4,4 mld. lei la 31.12.2018.

Prin urmare, plățile restante înregistrate de întreprinderile publice din administrația publică centrală la 31.12.2018, nu au atins ținta convenită de reducere aprobată prin Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.

Cele mai mari creșteri ale arieratelor au fost:

- cu 0,2 miliarde lei la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.;

- cu 0,05 miliarde lei la Societatea Națională deTransport Feroviar de Marfă "CFR - MARFĂ" SA.;

- cu 0,06 miliarde lei operatori din industria de apărare (ROMAERO S.A., UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., AVIOANE CRAIOVA S.A.) și unele filiale ROMARM SA.

De cele mai mari subvenții pentru exploatare și pentru investiții au beneficiat întreprinderile publice centrale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care au primit 5,1 miliarde lei, adică 85% din totalul de 6 miliarde lei al subvențiilor acordate.

Proiectul de modificare a Codului Fiscal – liber pentru paradisurile fiscale? CITEȘTE ȘI Proiectul de modificare a Codului Fiscal – liber pentru paradisurile fiscale?

Companiile locale în 2018

În anul 2018 participațiile deținute direct sau indirect de unitățile administrativ-teritoriale la cele 1.250 de întreprinderi publice locale au fost în valoare de 4,6 miliarde lei. În cadrul societăților locale și-au desfășurat activitatea 98.245 persoane.

Anul trecut companiile locale active au înregostrat venituri totale de 10,4 miliarde lei, din care subvenții acordate de la bugetele locale de 1,3 miliarde lei, și cheltuieli totale de 10,2 miliarde lei.

Rezultatul brut a fost de 0,2 miliarde lei obținut astfel:

- profit brut de 0,5 miliarde lei, înregistrat de 564 întreprinderi publice locale;

- pierdere brută de 0,3 miliarde lei, înregistrată de 394 întreprinderi publice locale;

Datoriile totale au fost de 6 miliarde lei, din care plăți restante au fost de 2,9 miliarde lei.

În anul 2018, față de anul 2017, s-a înregistrat astfel o creștere a veniturilor totale cu suma de 0,4 miliarde lei, o creștere a cheltuielilor totale cu 0,6 miliarde lei și o scădere a rezultatului brut cu 0,2 miliarde lei.

Plățile restante au crescut cu 1,7 miliarde lei, față de nivelul înregistrat la finele anului 2017.

În urma acestor date, Guvernul considră că e necesară: ”Adoptarea unor măsuri concrete pentru reducerea plăților restante în vederea evitării blocajelor din economie, implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare ca majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc. ale întreprinderilor publice”.

Fitch: Instabilitatea politică crește riscurile pentru finanțele României dar are și o parte bună - devine incertă creșterea pensiilor cu 40% în septembrie 2020 CITEȘTE ȘI Fitch: Instabilitatea politică crește riscurile pentru finanțele României dar are și o parte bună - devine incertă creșterea pensiilor cu 40% în septembrie 2020

Implementarea managementului corporativ a crescut, deși PSD și ALDE au votat eliminarea acestuia la companiile de stat

Astfel, din cele 225 companii de stat naționale monitorizate, pentru 147 sunt aplicabile dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

La finele anului 2018, față de anul 2017, s-a înregistrat o creştere cu 5% a numărului întreprinderilor publice centrale care au aplicat prevederile OUG nr.109/2011, respectiv de la 86 la 90 societăți naționale.

Totodată, din cele 1.250 întreprinderi publice locale active monitorizate, pentru 1.169 sunt aplicabile dispozițiile OUG nr. 109/2011, iar la finele anului 2018 s-a constatat creşterea cu 38% a numărului societăților locale care aplică aceste prevederil privind selecţia administratorilor şi directorilor, respectiv de la 393 la 541 întreprinderi publice locale.

Tot în 2018, senatorii PSD și ALDE au votat scutirea a circa 100 de companii de stat de la obligația managementului corporativ.

Măsura lui Dragnea, avizată: TVA la produse utilizate în agricultură scade de la 9% la 5% CITEȘTE ȘI Măsura lui Dragnea, avizată: TVA la produse utilizate în agricultură scade de la 9% la 5%

Măsuri avute în vedere de guvernanți pentru eficientizarea companiilor de stat

Acum, autoritățile chiar recomandă continuarea și intensificarea activităților de recrutare a administratorilor și directorilor conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Sunt avute în vedere și accelerarea sau finalizarea procedurilor de insolvență în cazul întreprinderilor aflate sub incidența Legii 85/20146 și continuarea procesului de diminuare a participațiilor deținute de stat la nivelul întreprinderilor prin privatizări, restructurări și vanzări de active;

Este recomandă și restructurarea companiilor naționale prin aprobarea unor proiecte de fuziune prin absorbție a subsidiarelor, condiționate de oportunitate și eficiență din punct de vedere tehnic și economic, precum și consolidarea întreprinderilor mici prin unirea acestora în entități mai mari și mai viabile.

Executivul mai vrea să recruteze consultanți specializați în restructurare pentru întreprinderile care sunt viabile, dar sub-performante și să întărească disciplina financiară a companiilor publice prin implementarea recomandărilor formulate de către auditorii independenți.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
companii
stat
national
local
arierate
plati
restante
venit
cheltuieli
profit
guvern