DECIZIE Schimbarea impozitării veniturilor din tranzacții imobiliare și moșteniri. Nivel minim al impozitului, cu renunțare la notificarea ANAF

DECIZIE Schimbarea impozitării veniturilor din tranzacții imobiliare și moșteniri. Nivel minim al impozitului, cu renunțare la notificarea ANAF
scris 25 nov 2021

Tranzacțiile cu proprietăți, clădiri și terenuri vor fi impozitate cel puțin la valoarea minimă prevăzută prin studiile de piață pe care le realizează camerele notarilor publici, cu experți autorizați, dacă valoarea din contractul prin care este efectuat transferul proprietății este mai redusă decât nivelul din studiile de piață, prevede un amendament introdus în Parlament la un proiect de lege de către Comisia de buget a Senatului, conform datelor analizate de Profit.ro. Totodată, se va renunța la practica actuală ca, în cazul în care valoarea tranzacției se situează sub nivelul minim prevăzut în studiile organizațiilor notarilor, să fie notificată ANAF.

Proiectul a fost adoptat acum și de Camera Deputaților, decizională, astfel că, după promulgare și publicare în Monitorul Oficial, modificarea va intra în vigoare. Amendamentul a fost introdus la un proiect de lege care aprobă o ordonanță cu schimbări la codul Fiscal.

Față de forma adoptată de Senat, Camera Deputaților a adăugat precizarea (la art. 111, alineatul 4) că studiile de piață pe are le pregătesc camerele notarilor publici trebuie să fie realizate cu experți autorizați.

În prezent, impozitul este calculat la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție. Cum proiectul prevede ca în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, impozitarea să se facă la valoarea minimă din studiu, notificarea ANAF nu mai este necesară.

Cum să-ți optimizezi site-ul web CITEȘTE ȘI Cum să-ți optimizezi site-ul web

Același principiu ar urma să se aplice și moștenirilor, pentru care nivelul minim al impozitării va fi stabilit la valoarea minimă prevăzută în studiul de piață.

Noile prevederi

La art. 111, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea urmatorul cuprins:

(4) Impozitul prevăzut la alin.(1) și (3) se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici cu experți evaluatori autorizați în condițiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piață”

(5) Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață întocmite de experți evaluatori autorizați în condițiile legii, care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent și le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul ANAF”

DECIZIE Schimbarea impozitării veniturilor din tranzacții imobiliare și moșteniri. Nivel minim al impozitului, cu renunțare la notificarea ANAF

 

Impozitarea în prezent

Cod Fiscal - art. 111

(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

(...)

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Cele mai comune înșelătorii la care sunt expuse companiile CITEȘTE ȘI Cele mai comune înșelătorii la care sunt expuse companiile

(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție.

(5) Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent și le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul ANAF.

viewscnt
Afla mai multe despre
impozit
constructii
terenuri
parlament