EXCLUSIV Profesiile libere și PFA trebuie să încheie contracte cu clauze clare pentru a nu fi reîncadrate ca salariate

EXCLUSIV Profesiile libere și PFA trebuie să încheie contracte cu clauze clare pentru a nu fi reîncadrate ca salariate
scris 17 dec 2015

Ministrul Finanțelor, Anca Dragu, a explicat, într-un interviu pentru Profit.ro, cum vor fi evaluate activitățile independente, potrivit proiectului de norme ale Codului fiscal, aflat în lucru, pentru a nu fi reîncadrate ca salariate, cu taxele aferente de cel puțin două ori mai mari.

Proiectul de norme trebuie să aducă detalii și clarificări ale criteriilor, cuprinse în noul Cod fiscal, în baza cărora activitățile vor fi considerate independente – Persoane Fizice Autorizate (PFA), profesii libere – sau dependente, însemnând salariate.

"Clauzele contractului încheiat între părți ar trebui să fie clare în ceea ce privește obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, astfel încât să nu rezulte existența unei relații de subordonare, iar la încadrarea unei activități ca activitate independentă, să se aibă în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conținutul economic real", a explicat ministrul modul în care vor fi interpretate și aplicate, prin norme, criteriile din noul Cod fiscal.

"Pentru ca o activitate să fie independentă, beneficiarul venitului trebuie să aibă, în același timp, libertatea de a-și alege locul, modul de desfășurare a activității, precum și programul de lucru. Astfel, părțile pot conveni asupra datei, locului și programului de lucru în funcție de specificul activității și de celelalte activități pe care le desfășoară", a mai precizat Dragu.

"În cadrul desfășurării unei activități independente, persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea chiar și pentru un singur client, dacă nu există o clauză de exclusivitate în desfășurarea activității, riscurile de natură profesională și economică asumate de prestator fiind incapacitatea de adaptare la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situației financiare, în funcție de specificul activității, persoana fizică utilizând cu prepoderență bunurile din patrimoniul afacerii", a adăugat aceasta.

Noul Cod fiscal definește activitatea independentă ca fiind orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin patru dintre șapte criterii.

"Orice activitate care nu îndeplinește condițiile pentru a fi independentă poate fi o activitate dependentă în măsura în care raportul juridic încheiat între părți generează o relație de muncă", a explicat ministrul.

Persoanele care încheie contracte care nu îmbracă forma reală a activității riscă să fie reîncadrate de Fisc, cu ajustarea efectele fiscale, însemnând plata impozitelor și a contribuțiilor aferente salariilor. Când reîncadrează o activitate, Fiscul este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere indicând elementele relevante și a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere.

Criteriile au dus la dispute și litigii

Noul Cod fiscal prevede criterii de reîncadrare, care vor fi detaliate în norme, după ce vechile prevederi, în baza cărora au fost reconsiderate unele activități, au generat litigii în instanțe și s-au soldat cu o amnistie, în vara acestui an. Peste 700 de mii de persoane au activități independente: profesii libere, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, drepturi de autor.

Odată cu ștergerea datoriilor rezultate din reîncadrarea unor venituri de către Fisc, fostul guvern a introdus și noile condiții pentru activitățile independente, dar ele nu au fost, încă, explicitate prin norme de aplicare.  

Totuși, noile criterii nu diferă fundamental față de care s-au aplicat și care au avut drept consecință disputa cu profesiile libere. Din acest motiv, sunt așteptate normele de aplicare pentru a aduce clarificări.

Diferența de impozitare dintre activitățile independente și salarii este semnificativă. Dacă, în acest moment, PFA au impozitare efectivă de 26%, în cazul reconsiderării trebuie să plătească 75%. Mai mult, reconsiderarea înseamnă că obligațiile sunt calculate de fisc din momentul începerii activității, până la cinci ani în urmă, acoperind perioada de prescripție. Din acest motiv, la obligațiile principale se adaugă dobânzi și penalități de 18,5% pe an, în prezent.

Din 2016, taxarea pentru activitățile independente va crește pentru că va deveni obligatorie plata contribuției de pensie de 10,5% la venitul net efectiv realizat, indiferent dacă există venituri din alte surse, cum sunt salariile sau pensiile.

Care sunt noile criterii

  • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru,
  • persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți,
  • riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea,
  • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară,
  • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității,
  • persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective,
  • persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
pfa
profesii libere
taxe
fisc
reîncadrare
norme
cod fiscal