Firmele care au ca domeniu turism sau restaurante, dar nu desfășoară efectiv astfel de activități vor putea evita impozitul specific - proiect Finanțe

Firmele care au ca domeniu turism sau restaurante, dar nu desfășoară efectiv astfel de activități vor putea evita impozitul specific - proiect Finanțe
scris 21 mar 2017

Firmele care au înscrise ca activități principale sau secundare una sau mai multe dintre cele prevăzute de cele opt coduri CAEN din domeniile hotelier, cazare, restaurante, baruri, enumerate de Legea privind impozitul specific, nu vor fi obligate la plata acestui impozit decât dacă lucrează efectiv în domeniile respective, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Finanțelor privind normele metodologice de aplicare a Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii privind impozitul specific unor activități (nr. 170/2016). Legea privind impozitul specific, în vigoare de la 1 ianuarie, prevede că societățile care au înscrise ca activități principale sau secundare una sau mai multe activități prevăzute de cele opt coduri CAEN din domeniile hotelier, cazare, restaurante, baruri, enumerate de lege, trebuie să plătească în locul impozitului pe profit un impozit specific, calculat în funcție de câteva variabile, cum ar fi suprafața, rangul localității, sezonalitatea.

Potrivit proiectului de ordin, firmele românești plătitoare de impozit pe profit, care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea/activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, dar care nu desfășoară efectiv activitate în domeniile respective nu sunt obligate la plata impozitului specific unor activități.

Ordinul precizează că impozitul specific unor activități este aplicat și persoanelor juridice române care au devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii potrivit art. 48 alin. (5) și (52) din legea privind Codul fiscal. De asemenea, microîntreprinderile care intră sub incidența titlului III din Legea privind Codul fiscal începând cu 1 ianuarie 2017 nu aplică impozitul specific unor activități. Microîntreprinderile intră în sistemul de impozit specific unor activități în anul următor, pe baza verificării condițiilor la data de 31 decembrie a anului în care s-a aplicat sistemul de impozit pe profit.

Proiectul a fost pus pe 20 martie în dezbatere publică, iar procesul ar urma să se încheie în 10 zile de la publicare.

Noul impozit specific: Care va fi impactul pentru industria turismului și cea de alimentație publică CITEȘTE ȘI Noul impozit specific: Care va fi impactul pentru industria turismului și cea de alimentație publică

Proiectul de norme metodologice precizează și că în sensul legii "complexul hotelier" este format din clădiri care includ în același edificiu ori edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice cu diverse funcțiuni, în contextul în care legea nu distinge acest aspect.

Ordinul cuprinde precizări și exemple în acest sens pentru aplicarea impozitului specific unor activități pentru:

 • contribuabilii care au mai multe unități și care determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN;
 • contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și care determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfășurată;
 • contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege și care determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege;

De asemenea, ordinul cuprinde precizări pentru:

 1. contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, și care aplică pentru aceste venituri sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal, și care sunt obligați să determine și să plătească concomitent:
  • impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 din lege;
  • impozitul pe profit conform titlului II din Codul fiscal pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 din lege, cu toate obligațiile ce decurg din acest titlu și a normelor metodologice de aplicare a acestui titlu aprobate prin H. G. nr.1/2016.
 2. contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și care realizează venituri din desfășurarea altor activități, precum și venituri din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăți, care aplică pentru aceste venituri sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și care sunt obligați să determine și să plătească concomitent:
  • impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 din lege;
  • impozitul pe profit conform titlului II din Codul fiscal pentru veniturile din alte activități în afara celor cores punzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 din lege.
 3. contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow,uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziția turiștilor spații de cazare și spații de alimentație publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activități ale aceleiași societăți care desfășoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăți, și care determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege.
Clarificări privind impozitul specific, regimul microîntreprinderilor și anularea codului TVA CITEȘTE ȘI Clarificări privind impozitul specific, regimul microîntreprinderilor și anularea codului TVA

Totodată, ordinul precizează reguli pentru:

 1. rotunjirea la 1 mp pentru fracțiunile de peste 0,50 metri pătrați inclusiv, sau prin neglijarea fracțiunilor de până la 0,50 metri pătrați, după caz, la stabilirea variabilei în funcție de suprafața utilă a locației „y”;
 2. aplicarea cu prioritate, de către contribuabil, a statutului specific acordat localității în care își desfășoară activitatea, acordat de către autoritatea competentă, în conformitate cu normele și criteriile de atestare în domeniu, la stabilirea coeficientului de sezonalitate,variabila „z”, variabilei în funcție de rangul localității,variabila „x”, precum și pentru stabilirea valorii impozitului standard –k-lei/loc de cazare/an corespunzător categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică.

Ordinul precizează obligația contribuabililor care realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 din lege de a organiza și de a conduce evidența contabilă, potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare activităților vizate.

viewscnt
Afla mai multe despre
impozit specific
microintreprinderi
norme metodologice
turism
impozit turism