Fiscul încercă să explice viitorul sistem de plată defalcată a TVA. 30 de răspunsuri trimise către antreprenori

Fiscul încercă să explice viitorul sistem de plată defalcată a TVA. 30 de răspunsuri trimise către antreprenori
scris 14 sep 2017

Fiscul a încercat să explice viitorul sistem de plată defalcată a TVA, care va fi introdus din ianuarie și opțional din octombrie, într-o sesiune de întrebări-răspunsuri derulată online cu mai mulți antreprenori.

Profit.ro vă prezintă mai jos răspunsurile trimise de ANAF

Contul de tva poate fi executat prin poprire si pentru alte debite in afara de tva?

Contul de TVA poate fi executat silit pentru plata TVA datorată bugetului de stat, precum și pentru plata altor obligații bugetare restante existenteiîn evidențele fiscale ale organelor fiscale centrale. Contul de TVA poate fi executat silit și în baza unor titluri executorii, pentru TVA aferentă unor achiziții de bunuri și/sau servicii.

Întreprinderile individuale plătitoare de TVA și care țin contabilitatea simplificată sunt asimilate societăților comerciale în ceea ce privește acest mecanism?

Reguli dure pregătite pentru consultanți fiscali, contabili, bănci și avocați, vor fi afectate și multinaționalele CITEȘTE ȘI Reguli dure pregătite pentru consultanți fiscali, contabili, bănci și avocați, vor fi afectate și multinaționalele

Toate persoanele impozabile, fizice sau juridice, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

Ce se întâmplă cu TVA-ul facturilor aflate în sold la 01.01.2018 pentru plătitorii de TVA la încasare? Evident aplicand TVA defalcat de la 01.01.2018.

Mecanismul privind plata defalcată a T.V.A nu schimbă regula privind stabilirea obligațiilor de plată la bugetul de stat a TVA.

În perioada de 7 zile lucrătoare sunt permise compensări în interiorul firmei pentru TVA? În sensul că, dacă am încasat numerar o factură pe dată de 01 a lunii și efectuez o plata cu op pe data de 2 a lunii, presupunând că încasarea este mai mare decât plata, cât TVA colecat sunt obligat să virez? Diferența sau plătesc în totalitate TVA-ul colectat pe dată de 01 și pentru ce am plătit furnizorului depun cerere de restituire?

Persoanele impozabile care efectuează încasări în numerar au obligația să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi.

Potrivit art. 3, alin. (2) din Ordonanta 23/2017, fac exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. Cum se definesc persoanele fizice impozabile si cine intră în această categorie?

Persoanele fizice care desfasoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități (ex. activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora), sunt persoane impozabile în scopul TVA.

De ce facilități beneficiază o asociație profesională de avocați, impozabilă din punct de vedere TVA ,care optează pentru aplicarea sistemului de la 1 octombrie 2017?

Puteți beneficia de anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017 inclusiv, bineînțeles dacă vă aflați în această situație.

Sinteza modificărilor fiscale pregătite de Guvern: facilități promise, dar compensate prin creșteri de taxe. Intervenție în sectorul bancar CITEȘTE ȘI Sinteza modificărilor fiscale pregătite de Guvern: facilități promise, dar compensate prin creșteri de taxe. Intervenție în sectorul bancar

Societățile cu impozit specific sau persoanele care obțin venituri din activități independente nu beneficiază de nicio facilitate similară plătitorilor de impozit pe profit sau microîntreprinderilor dacă optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA înainte de 1 ianuarie 2018?

Astfel cum se prevede în O.G nr. 23/2017, societățile care au obligația de a plăti doar impozit specific sau persoanele care obțin venituri din activități independente beneficiază, dacă este cazul, de anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând T.V.A, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Societățile cu cod de TVA anulat vor fi supuse sistemului SPLIT TVA ? Dacă da, reglementările sunt identice cu cele ale societăților plătitoare de TVA?

Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

În cazul înregistrării Split TVA cu data de 01.10.2017, se plătește TVA defalcat doar facturilor emise începând cu data de 01.10.2017, pentru cele mai vechi regulile rămân neschimbate? Deoarece avem furnizori care au scadențe de 90/120 de zile, pentru aceste facturi (emise înainte de 01.10.2017), plățile lor vor fi neschimbate (nu vor intra în incidența acestei OG?)

Pentru facturile emise anterior datei de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data de la care aplică opțional plata defalcată a TVA și achitate după această dată.

Dacă optez în luna noiembrie pentru plata defalcată de TVA, mai beneficiez de reducerea de 5% din impozitul pe profit aferent trimestrului IV?

Potrivit prevederilor în vigoare, dacă optați începând cu luna noiembrie 2017, beneficiați de facilitatea menționată.

Dacă un partener al meu optează pentru sistemul de split TVA de la 01.10.2017, sunt obligat și eu să am un cont special de TVA chiar dacă nu optez pentru acest sistem?
Mai exact:
1. în ce cont o să îmi facă plata pentru baza respectiv pentru TVA un client care a optat pentru split TVA?
2. din ce cont o să plătesc eu baza respectiv TVA-ul unui furnizor care a optat pentru split TVA?

Contabilitate dublă și facturi neînregistrate, descoperite de procurori la un birou notarial din Capitală CITEȘTE ȘI Contabilitate dublă și facturi neînregistrate, descoperite de procurori la un birou notarial din Capitală

În situația în care nu optați pentru aplicarea mecanismului în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 nu aveți obligația utilizări unui cont de TVA.
Încasările/plățile se vor efectua în/din contul curent pentru întreaga sumă.

Ce se întâmplă cu TVA-ul cu drept de deducere , aferent achizițiilor pentru care plata s-a făcut cu cardul, on line? Având în vedere că în prezent există reglementare doar pentru cei care încasează cu cardul, ce reglementări vor fi pentru plățile on line, efectuate cu cardul ?

Mecanismul plății defalcate a TVA nu schimbă decât modalitățile de efectuare a plăților TVA între furnizori, clienți și bugetul de stat, celelalte reguli de stabilire a TVA colectat și deductibil sunt cele prevăzute în Codul Fiscal.

În contextul în care o firmă este înregistrată cu TVA normal și vine scadența, ce se întâmplă dacă la data de 25 nu fac plata TVA-ului integral , mai puțin cu TVA-ul neîncasat efectiv ?

Conform dispozițiilor art. 273 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere

În cazul unei societăți care este în permanentă poziție de recuperare a TVA de la stat (exportator, proiecte imobiliare aflate în față de investiții, etc ) și care sporadic are vânzări pe teritoriul României, pentru care colectează TVA, cum se va proceda la transferul sumei colecate în contul de TVA , având în vedere că societatea are în permanentă de recuperat TVA și nu dorește să opteze pentru rambursare ?

În O.G. nr. 23 /2017 nu se prevăd excepții pentru situația descrisă de dvs. Ca urmare transferurile din contul de TVA în contul curent se efectuează în urma verificării făcute de organul fiscal, chiar dacă aveți deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată fără opțiune de rambursare.

Procesatorul plăților on line, cu cardul are vreo obligatie referitor la TVA-ul split ?

Plata defalcată a T.V.A se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal.

Tăriceanu pune capăt speranțelor privind impozitul pe dividende, promis de PSD și ALDE să dispară de anul viitor: îl eliminăm când permite economia! CITEȘTE ȘI Tăriceanu pune capăt speranțelor privind impozitul pe dividende, promis de PSD și ALDE să dispară de anul viitor: îl eliminăm când permite economia!

Cum se procedează cu avansurile încasate, respectiv plătite pentru care nu a fost emisă încă o factură? Din ce cont se va face plata?

Plata se va face în/din contul de TVA al furnizorului/prestatorului/beneficiarului.

Cum vom proceda în cazul TVA încasată în valută? Dar în cazul TVA achitată furnizorilor în valută, având în vedere excepțiile din regulamentul valutar privind, spre exemplu, activitatea de transporturi?

În situația prezentată de dvs, trebuie să aveți în vedere prevederile art. 290 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii: TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar; Dar în acest caz plătitorul are vreo obligație? În sensul că plata va fi debitată din contul curent a furnizorului, toată suma plătită.

În cazul plății contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, plătitorul nu are obligația plății distincte a TVA.

De exemplu, luni am avut o încasare numerar de 595 lei, din care 95 lei tva. Marți am avut doar plăti cu numerar bonuri fiscale în valoare de 238 lei, din care tva 38 lei. Asta înseamnă că peste 7 zile, lunea viitoare cel târziu, trebuie să depun în contul de tva 95 lei și marți să fac cerere de restituire pentru 38 lei? Sau depun luni doar diferența 95-38=57 lei?

Calculul obligației de a vira în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea în numerar a contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii se face zilnic.

În cazul expus, lunea viitoare cel târziu, trebuie să depuneți în contul de tva 95 lei.

În cazul în care am TVA de recuperat, pot folosi banii din contul deschis pentru TVA, pentru alte plăți și cum se va proceda?

Nu. Contul de TVA este un cont dedicat încasării și plății TVA, sumele existente în cont pot fi utilizate doar pentru plata TVA sau se pot transfera în contul curent în urma verificării efectuate de organul fiscal ca urmare a cererii depuse de dvs.

DOCUMENT Economiștii Unicredit se așteaptă în România la creșteri de taxe și modificări ale cursului euro-leu CITEȘTE ȘI DOCUMENT Economiștii Unicredit se așteaptă în România la creșteri de taxe și modificări ale cursului euro-leu

Reguli tranzitorii: Emitere factură înainte de 1 ianuarie, încasare după 1 ianuarie 2018. Ce reguli se aplică pentru plata acestei facturi?

TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data de la care aplică opțional plata defalcată a TVA și încasată după această dată, se virează de către beneficiar in contul de TVA propriu, în termen de 7 zile lucratoare de la încasare.

Plata întregii sume făcută greșit în contul curent. Cine suportă penalitățile? (clientul/furnizorul) Furnizorul are obligația să îl notifice pe client privind această eroare? Care este procedura de corecție?

Potrivit art 18 din O.G. nr. 23/2017 constituie contravenție plata TVA de către persoanele impozabile în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului. Deci sancțiunea este suportată de către clientul ce efectuează plata eronat.

Sunt situații în care, la scadență avem mai multe plăti de TVA da făcut decât TVA încasat, din acest cont separat de tva.Cum se procedează în acest caz, se virează din contul curent în contul de TVA al furnizorului și ulterior , după ce încasez tva în acest cont separat, pot transferă în contul curent, diferența de TVA? La compensări prin ordinele de compensare, cum se procedează? Nu este dat niciun exemplu pe pagină ANAF. Comisioanele pentru aceste plăți multiple de TVA, se pot deconta bugetului?Obligația pe cheltuieli a firmei crește nejustificat.

Referitor la situațiile prezentate de dvs. facem următoarele precizări:
- în cazul în care sumele din contul de TVA sunt insuficiente pentru plata TVA-ului aferent unor facturi la scadență, acest cont se creditează cu sume transferate din contul curent al titularului;
- transferurile din contul de TVA în contul curent se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal. Transferul se aprobă de către ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
- mecanismul plății defalcate a TVA nu se aplică în cazul compensărilor clienți- furnizori.

Ce se va întâmpla în cazul în care se efectuează compensări între societăți? Va afecta acest lucru contul de TVA? Sumele de TVA compensate trebuie să treacă prin conturile de TVA?

Mecanismul plății defalcate a TVA nu se aplică compensărilor între societăți.

Se va putea face direct debit pentru contul de TVA (să se facă automat plăți de TVA)?

Pentru utilizarea serviciului de plăți direct debit pentru contul de TVA este necesar să vă adresați instituției de credit la care este deschis contul de TVA îndeplinind condițiile prevăzute la art 5 din O.G. nr. 23/2017.

Caz ipotetic:

- cont curent la banca comercială
- cont TVA la trezorerie

Avem de plata o factură de 25 lei cu TVA inclus

Plătim baza 21 lei din contul curent de la banca comercială.

Pentru TVA-ul de 4 lei, trebuie să mergem personal la trezorerie cu ordinul de plata?

Dacă da, în cât timp, de la data plății sumei de bază?

Dacă da, unde este eficiența procesului, când pierzi minimum 2h (birou - trezorerie - birou) pentru a merge personal la trezorerie pentru o astfel de plată?

Pentru că Trezoreria NU are internet banking.

EXCLUSIV Nou calendar în care firmele sunt obligate să utilizeze case de marcat cu jurnal electronic. Guvernul renunță la ideea unui termen unic CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Nou calendar în care firmele sunt obligate să utilizeze case de marcat cu jurnal electronic. Guvernul renunță la ideea unui termen unic

Plata TVA din contul de TVA al beneficiarului în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferent achizițiilor de bunuri/servcii, inclusiv taxa aferentă avansurilor, se face în același timp cu plata reprezentând valoarea serviciilor (baza de impozitare a TVA), Se poate deschide cont pentru TVA și la banca comercială unde aveți contul curent dacă sunt respectate prevedrile art 5 din OG 23/2017.

Nerezidenții înregistrați în scopuri de TVA folosesc conturi din România pentru încasarea și plata TVA? Nu pot folosi conturi din afara României?

În situația în care persoana nerezidentă este înregistrată în scopuri de TVA în România aceasta are obligați încasării/plății TVA prin intermediul contului de TVA.

Vă rugăm să explicați dacă optarea pentru plata defalcată a TVA de la 01.10.2017 anulează penalitățile de întârziere a obligațiilor principale-TVA- regăsite în fișa sintetică totală a fiecărei societăți (penalități de întârziere calculate) sau se referă la alte penalități. La sediul Anaf 4 nu am primit răspuns.

Obligațiile care se anulează sunt penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA. restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Ce se întâmplă cu TVA-ul pe care îl au societățile de recuperat, dar pentru care nu s-a solicitat rambursarea lui, se poate prelua în contul de TVA? sau singură variantă prin care societatea poate beneficia este să depună cerere de rambursare?

Sumele existente în cont pot fi utilizate doar pentru plata TVA sau se pot transfera în contul curent în urma verificării efectuate de organul fiscal ca urmare a cererii depuse de dvs.

viewscnt
Afla mai multe despre
fiscul