Ghid Finanțe: Cine trebuie să-și declare veniturile până pe 25 mai și cum completează formularul

Ghid Finanțe: Cine trebuie să-și declare veniturile până pe 25 mai și cum completează formularul
scris 14 mai 2016

Veniturile din activități independente, profesii, libere, drepturi de autor, chirii sau titluri de valoare obținute în 2015 trebuie declarate la Fisc, prin formularul 200, până cel târziu pe 25 mai 2016. Ministerul de Finanțe a publicat un ghid ilustrativ cu toți pașii care trebuie urmați pentru completarea declarației.

Declarația 200 se depune de către persoanele fizice care au realizat venituri din: activități comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor (chirii), activități agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, silvicultură, piscicultură.

Ministerul de Finanțe a publicat un ghid ilustrativ cu toți pașii care trebuie urmați pentru completarea declarației. La rândul său, ANAF a publicat un ghid explicativ referitor la categoriile de venituri care trebuie declarate și la condițiile în care acestea se declară.

Totuși, nu sunt obligați să depună formularul 200 cei care:

  • au optat pentru determinarea veniturilor pe bază de normă de venitâ, cu excepția celor care au depus declarația pentru venitul estimat/norma de venit în decembrie 2015
  • au obținut venituri din: drepturi de proprietate intelectuală, contracte / convenții civile, contracte de agent, expertiză contabilă și tehnică, judiciară sau extrajudiciară dacă le-au fost reținute de către plătitor impozitul pe venit de 16% și contribuția de asigurări sociale de sănătate
  • au obținut venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii) cu chiria stabilită în lei și nu au optat pentru deducerea cheltuielilor aferente în sistem real
  • au obținut venituri din arendă.

Formularul se poate trimite prin poștă cu confirmare de primire, se poate depune la registratura administrației fiscale de domiciliu sau poate fi completat electronic și semnat cu certificatul digital calificat sau folosind serviciul Spațiul Privat Virtual.

Nedepunerea declarației în termen se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei

viewscnt
Afla mai multe despre
venituri
declarație de venit
anaf
formualrul 200