Noi condiții privind acordarea tichetelor de masă, cadou, de creșă și voucherelor de vacanță

Noi condiții privind acordarea tichetelor de masă, cadou, de creșă și voucherelor de vacanță
scris 13 iun 2018

Firmele și instituțiile vor putea acorda angajaților tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță inclusiv pe suport electronic, în baza unui proiect de lege aprobat, astăzi, de Camera Deputaților, cu scopul unificării legislației privind bonurile de valoare care pot fi acordate angajaților.

Proiectul propunea inițial introducerea a două noi tipuri de tichete, cele pentru sport și culturale, dar în cele din urmă deputații au introdus, ca noutate în lege, doar tichetele culturale.

Proiectul legislativ va fi transmis acum spre promulgare președintelui Iohannis și ar urma să intree în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Codul Administrativ, adoptat de Senat: Pensii speciale pentru primari, privilegii pentru parlamentari. Redevențe pentru autorități locale și preluare ușoară a terenurilor, lacurilor și plajelor. Eliminarea sigiliului oficial de pe acte CITEȘTE ȘI Codul Administrativ, adoptat de Senat: Pensii speciale pentru primari, privilegii pentru parlamentari. Redevențe pentru autorități locale și preluare ușoară a terenurilor, lacurilor și plajelor. Eliminarea sigiliului oficial de pe acte

Actul stabilește că biletele de valoare pot fi emise atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, iar biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale i vouchere de vacanţă.

Bonurile vor putea fi acordate de firme private, organizații non-profit, organizaţii cooperatiste, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, instituţii financiare şi instituţi de credit, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate, instituții publice centrale și locale. 

Biletele de valoare sunt acordate în limitele sumelor prevăzute cu aceastădestinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar.

Biletele de valoare sunt emise numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor. Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţ, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României.

Unităţile emitente de bilete de valoare pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizaţii care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizaţii specializate.

Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic sunt suportaate integral de angajatori. 

Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute de prezenta lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și, totodată, nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. 

ULTIMA ORĂ DOCUMENT Parlamentul a adoptat înființarea Fondului Suveran, cu 33 companii de stat. Fondul nu va avea garanții guvernamentale și va putea vinde pachete majoritare. Noua LISTĂ de companii CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ DOCUMENT Parlamentul a adoptat înființarea Fondului Suveran, cu 33 companii de stat. Fondul nu va avea garanții guvernamentale și va putea vinde pachete majoritare. Noua LISTĂ de companii

Valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaţilor fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod, în timp ce biletele de valoare emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. 

De asemenea,se interzice operatorilor economici şi unităţilor care acceptă bilete de valoare acordarea unui rest de bani la acestea. 

Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaţilor, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaţilor, frecvenţa acordării acestora, precum şi valoarea lor, acolo unde este cazul, unitatea emitentă şi modalitatea de acordare, pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic. 

Biletele de valoare pot fi utilizate numai de către unităţi care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor cu unităţi emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare în parte. 

TVA de 9% - introdusă de anul viitor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Livrarea de energie - blocată la vot CITEȘTE ȘI TVA de 9% - introdusă de anul viitor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Livrarea de energie - blocată la vot

Tichetele de masă sunt definite în noua lege ca bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare. 

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei. 

Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare şi care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente de tichete de masă pe suport electronic, şi trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora. 

În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală. 

Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare. 

Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. 

Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masa pe support electronic.

Tichetele de masă nu se acordă personalului care beneficiază de indemnizație sau drepturi de hrană.

Nu suntem pregătiți pentru pensionare. Cultura financiară de bază lipsește, iar unii chiar cred că la bătrânețe vor fi ajutați de roboți CITEȘTE ȘI Nu suntem pregătiți pentru pensionare. Cultura financiară de bază lipsește, iar unii chiar cred că la bătrânețe vor fi ajutați de roboți

Tichetele cadou reprezintă biletele de valoare acordate, ocazional, angajaţilor, pentru cheltuieli sociale. 

Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Legea stabilește că în mod excepțional vor putea fi însă acordate tichete cadou şi altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate.

Tichetele de cresă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiazăde concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstăde pânăla 2 ani, respectiv de pânăla 3 ani în cazul copilului cu handicap. 

Valoarea nominală a unui tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei. 

Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii acordată. 

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşănu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă. 

Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul. 

Tichetele de creşă se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie. 

Nu pot beneficia de tichete de creşăasistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă.

ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat prevederile Directivei europene prin care firmele nu vor mai avea dreptul să emită acțiuni la purtător CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat prevederile Directivei europene prin care firmele nu vor mai avea dreptul să emită acțiuni la purtător

Tichetele culturale constituie biletele de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale. 

Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. 

Bunurile şi serviciile culturale pot fi: a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; b) cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment pentru cele acordate ocazional. 

DOCUMENT Noi modificări la achiziții publice: crește plafonul de datorii la buget până la care firmele pot participa. Prețul cel mai mic va fi aplicat sub pragurile europene, polița de asigurare pentru bună execuție va fi eliminată CITEȘTE ȘI DOCUMENT Noi modificări la achiziții publice: crește plafonul de datorii la buget până la care firmele pot participa. Prețul cel mai mic va fi aplicat sub pragurile europene, polița de asigurare pentru bună execuție va fi eliminată

Voucherele de vacanță sunt biletele de valoare care se acordă angajaţilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnăîn regim de turism intern. 

Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de primă de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă.

Nivelul maxim al sumei care poate fi acordatăunui angajat în decursul unui an fiscal, sub forma voucherelor de vacanţă, este de 6 salarii de bazăminime brute pe ţarăgarantate în plată. 

Voucherele de vacanţă sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masăşi/sau de recuperare a capacităţii de muncă. 

Voucherele de vacanţă pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic. 

Serviciile aferente efectuării concediului de odihnăpot fi achiziţionate ca pachete de servicii sau separat. 

Conţinutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziţiona prin intermediul voucherelor de vacanţă se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanţă pe suport hârtie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 de lei. 

Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

Se interzice unităţii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanţă. 

Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de către unităţile emitente, de la angajator şi unitatea afiliată, este de 1% din valoarea nominală a voucherului de vacanţă. 

Comisionul maxim perceput de agenţiile de turism, în calitate de unităţi afiliate, nu poate depăşi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit titularilor voucherelor de vacanţă. 

DOCUMENT Ministerul Muncii: Femeile care au născut și crescut copii s-ar putea pensiona mai devreme de vârsta standard CITEȘTE ȘI DOCUMENT Ministerul Muncii: Femeile care au născut și crescut copii s-ar putea pensiona mai devreme de vârsta standard

Bonurile de valoare ar trebui indexate semestrial, prin ordin al ministrului Finanțelor, iar, la intrarea în vigoare a noii legi, bonurile emise deja vor fi valabile până la data de expirare înscrisă pe acestea.

Unitățile emitente care, la data intrării în vigoare a noi legi, dețin autorizații de funcționare valabile, pot emite în continuare biletele de valoare pentru care sunt autorizate, în condițiile prevăzute de lege la data autorizării, până la data expirării valabilității respectivei autorizații.

Prin excepție de la data intrare în vigoare, 1 ianuarie 2019, în două luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial, autoritățile vor trebui să elaboreze noile criterii privind acordarea autorizaţiei de funcţionare a unităților emitente de bilete de valoare, precum și normele metodologice de aplicare a legii.

viewscnt
Afla mai multe despre
tichete
masa
cadou
cresa
cadou
voucher
vacanta
valoare
angajator
angajat
salariat
proiect
lege