Corectarea situațiilor financiare: Firmele nu scapă de amenzi chiar dacă este permisă îndreptarea erorilor

Corectarea situațiilor financiare: Firmele nu scapă de amenzi chiar dacă este permisă îndreptarea erorilor
scris 27 apr 2016

Situațiile financiare anuale pot fi corectate doar în situațiile prevăzute de Ministerul de Finanțe într-o procedură publicată recent, nu și pentru erorile contabile. Mai mult, chiar și pentru greșelile care pot fi remediate, îndreptarea nu exonerează operatorul economic de amenzile de până la 10.000 lei, prevăzute de Legea contabilității, explică Andreea Steinhart, partener Contexpert.

Procedura de corectare a situațiilor financiare de către operatorii economici și de către persoanele juridice fără scop patrimonial - asociații, fundații - este prevăzută de Ordinul 450/2016, care a intrat în vigoare pe 12 aprilie 2016.

“Având în vedere că legea contabilității nu permite depunerea unui alt set de documente, Ministerul de Finanțe a emis această procedură indicând categoriile de erori și modalitatea în care pot fi îndreptate. În primul rând, este foarte important de remarcat că un alt set de situații financiare se poate depune numai pentru corectarea erorilor menționate în procedură, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile”, spune Andreea Steinhart.

Pentru erorile contabile, de exemplu omiterea declarării unor venituri ori cheltuieli în perioada la care ele se referă, calcularea eronată a unor impozite ce sunt rectificate ulterior ori încadrarea eronată a elementelor de activ și de pasiv în posturile bilanțiere, nu se poate depune un alt set de situații financiare, precizează consultantul fiscal. Prin urmare, corectarea erorilor contabile se face de către fiecare entitate, în funcție de reglementările care i se aplică (ordinele 1.802/2014, 1.969/2007, 1.286/2012).

În aceste condiții, erorile semnificative din exercițiile financiare precedente pot fi corectate doar pe seama rezultatului reportat, iar erorile nesemnificative pot fi corectate și pe seama contului de profit și pierdere din anul în care s-a constatat eroarea.

Avocații D&B: Conduita contradictorie a inspectorilor ANAF, cenzurată de instanță. Obligații de 5 mil lei, anulate CITEȘTE ȘI Avocații D&B: Conduita contradictorie a inspectorilor ANAF, cenzurată de instanță. Obligații de 5 mil lei, anulate

Un alt set de situații financiare/raportări contabile poate fi depus dacă erorile constatate sunt determinate de completarea eronată a:

·        denumirii entității raportoare

·        activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN)

·        formei de proprietate

·        numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul „Date informative”

sau de:

·        transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate

·        transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale

·        transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistentă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate (de exemplu se depun situații financiare pentru microentitati deși societatea este încadrată la enititati mici și mijlocii)

·        netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Situațiile financiare/raportările contabile anuale corectate pot fi depuse doar la registratura organului fiscal, atât în format electronic, cât și listate. Totodată, administratorul trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare.

“Nu în ultimul rând, trebuie știut că, inclusiv pentru situațiile care permit corectarea erorilor constatate, operatorii economici nu sunt exonerați de sancțiunile contravenționale prevăzute de legea contabilității”, explică Andreea Steinhart.

ANAF a modificat pragul de la care publică numele datornicilor: Va fi 1.500 lei pentru persoane fizice și 10.000 lei pentru firme mici CITEȘTE ȘI ANAF a modificat pragul de la care publică numele datornicilor: Va fi 1.500 lei pentru persoane fizice și 10.000 lei pentru firme mici

Conform legii contabilității, prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. Depunerea mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Termenul limită de depunere a situațiilor financiare/raportărilor contabile anuale care cuprind informații corectate este sfârșitul exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori. Pentru exercițiul financiar 2014, termenul limită este 29 aprilie 2016.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
situații financiare
corectare
bilanțuri
contabil
erori contabile
anaf