Profit.ro este un proiect al firmei PROFIT.RO PUBLISHING SA cu sediul în localitatea Bucuresti, Sector 1, Bdul Dacia nr 30, Et 3, Birou 25, cod unic de înregistrare - CUI 34819876, autorizată conform certificatului de înmatriculare nr. J40/9223/27.07.2015

Capitalul social subscris și vărsat - 254.000 lei

Telefon redacție: 0763.430.186

Email: profit@profit.ro

Pentru propuneri de parteneriate - Genoveva Sider genoveva.sider@profit.ro