Primă decizie - Exploatările de lemne, interzise în pădurile din Ilfov. Plimbarea cu bicicleta, fără informarea proprietarului

Primă decizie - Exploatările de lemne, interzise în pădurile din Ilfov. Plimbarea cu bicicleta, fără informarea proprietarului
Profit.ro
Profit.ro
scris 29 apr 2024

Senatul a adoptat proiectul de lege privind noul Cod silvic, care prevede că drumurile forestiere vor fi supravegheate video, introduce sancțiuni penale și măsuri privind confiscarea materialelor lemnoase, a mijlocului de transport ori suspendarea accesului în sistemul informatic integrat pentru păduri. Proiectul a fost amendat astfel încât sunt interzise exploatările de lemn și sunt permise doar împăduriri în Ilfov, în schimb este permis mersul cu bicicleta prin păduri fără informarea propietarilor, dar pe propria răspundere.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Astfel, conform amendamentelor adoptate: ”Pentru pădurile de pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale Ilfov sunt permise doar lucrări în scop de reconstrucție ecologică, lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv și lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului, curățirilor și răriturilor. În cazuri strict justificate, se poate proceda la doborârea arborilor care creează o stare de pericol pentru siguranța utilizatorilor pădurii”.

Totodată, conform printr-un alte amendament, accesul persoanelor, pedestru sau cu bicicleta, pe terenurile din Fondul Forestier Național este liber și se realizează pe propria răspundere a acestora, fără a mai fi nevoie de înștiințarea proprietarului sau administratorului, așa cum prevăzuse Guvernul.

De asemenea, conducerea ocoalelor silvice va fi angajată prin concurs și fără perioadă nedeterminată, contrar de cum prevăzuse tot Executivul.

CONFIRMARE Ajutorul de stat pentru TAROM, avizat de Comisia Europeană. Numărul rutelor va fi redus CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Ajutorul de stat pentru TAROM, avizat de Comisia Europeană. Numărul rutelor va fi redus

Principalele măsuri din noul Cod Silvic:

Noul Cod Silvic, elaborat în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Păduri 2030, stabilește și cadrul legal pentru lupta digitalizată cu tăierile ilegale de pădure. Drumurile forestiere vor fi supravegheate video, cu sisteme tehnice de monitorizare/înregistrare, care să ajute la descoperirea furturilor și tăierilor ilegale.

De asemenea, este reglementat sistemul de sancțiuni penale și regimul măsurilor asiguratorii și confiscarea materialelor lemnoase, a mijlocului de transport, suspendarea accesului în sistemul informatic integrat pentru păduri, retragerea și, după caz, rechemarea imediat după piață a produselor obținute din lemn brut, rezultate ca urmare a săvârșirii unor fapte care sunt încadrate ca infracțiuni.

Sunt introduse noi infracțiuni silvice: falsificarea datelor informatice de natură silvică și falsul în declarațiile informatice vor fi pedepsite cu 1 până la 5 ani de închisoare.

O altă prevedere stabilește înființarea Registrului Forestier Național pentru evidența exploatațiilor forestiere, în care vor fi incluși toți proprietarii de pădure din România, pentru facilitarea prin modalități informatice a avizărilor și raportărilor între diferite entități publice și monitorizarea implementării serviciilor silvice.

Totodată, se înființează Consiliul Național pentru Silvicultură, care va avea rol de a urmări exercitarea în condiții de etică profesională și respectarea standardelor profesionale de către personalul silvic.

Vechimea în muncă, recunoscută pentru contractele de mandat, preconizate cu un nou statut în Codul muncii CITEȘTE ȘI Vechimea în muncă, recunoscută pentru contractele de mandat, preconizate cu un nou statut în Codul muncii

Se stabilesc clar obligațiile și drepturile proprietarilor de terenuri forestiere, diferența pentru proprietățile forestiere de până la 10 ha și proprietățile forestiere de peste 10 ha.

Una dintre cele mai importante prevederi ale noului Cod Silvic se referă la interzicerea tăierii la ras. Astfel, se extinde suprafața unde sunt interzise aceste tăieri la ras la parcurile naturale și toate ariile naturale protejate din România.

Proiectul de lege introduce conceptul de "insule de îmbătrânire", un mecanism prin care suprafețele de pădure de minimum 0,1 ha, cu rol în menținerea biodiversității, vor fi protejate de tăieri. De asemenea, se dublează suprafața minimă acoperită cu arbori, necesară pentru categoria de folosință pădure, de la 0.25 ha la 0.5 ha.

Potrivit noului Cod silvic, statul va putea să își asume împădurirea terenurilor care au fost despăgubite și abandonate de proprietar. În plus, Codul introduce termenul de „folosință agrosilvică”, ceea ce înseamnă că terenurile agricole vor putea fi mai ușor împădurite.

În același timp, este reglementată acordarea de compensații financiare de la bugetul de stat pentru restricțiile impuse și dezavantajele create prin conservarea biodiversității habitatelor forestiere.

viewscnt
Afla mai multe despre
cod silvic
padure
ilfov interzice
bicicleta
plimbare
senat