Asigurări

Consiliul ASF a modificat Regulamentul de funcționare al SAL-Fin, brokerii de asigurare și consultanții de investiții financiare sunt eliminați din incompatibilități

Consiliul ASF a modificat Regulamentul de funcționare al SAL-Fin, brokerii de asigurare și consultanții de investiții financiare sunt eliminați din incompatibilități

21 sep 2017

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară anunță că a avizat modificarea Regulamentului privind funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin), stabilind, printre altele, că un conciliator nu trebuie să fie asociat sau acționar, să nu desfășoare activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/colaborare în cadrul societăților de asigurare și/sau reasigurare, societăților de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare, societăților de servicii de investiții financiare, organismelor de plasament colectiv, societăților de administrare a investițiilor.