Grupul Erste a reușit profit net record, de 1,31 miliarde euro în 2017, deși rezultatul operațional s-a diminuat. Situație diferită în România: crește profitul operațional, iar cel net scade

Grupul Erste a reușit profit net record, de 1,31 miliarde euro în 2017, deși rezultatul operațional s-a diminuat. Situație diferită în România: crește profitul operațional, iar cel net scade
scris 28 feb 2018

Grupul austriac Erste, care deține și cea mai mare bancă din România, BCR, a reușit anul trecut cel mai mare profit net, de 1,3 miliarde de euro, si o rentabilitate a capitalului tangibil de 11,5%, peste ținta de 10% asumată, rezultate care permit acordarea unor dividende majorate cu 20% acționarilor. În România, rezultatul operațional al grupului BCR a crescut cu 2,8%, la 273,5 milioane de euro, raportul cost/venit s-a îmbunătățit, dar profitul net a scăzut, într-un an în care nu s-au mai eliberat masiv provizioane ca în 2016.

„Anul 2017 a dovedit încă o dată că modelul nostru de business de bancă în serviciul clienților și companiilor din Europa Centrală și de Est funcționează, și dă rezultate excelente – incluzând aici cel mai mare profit net înregistrat vreodată, de 1,31 miliarde de euro. Dovadă sunt și intrările nete excepționale de 13 miliarde de euro înregistrate de depozitele clienților și cererea puternică din partea antreprenorilor și a clienților de retail, cărora le-am acordat împrumuturi noi de peste 9 miliarde de euro.

Această evoluție a fost susținută puternic de creșterea economiilor din regiunea ECE care a depășit-o pe cea din Europa de Vest și ar trebui să continue să o facă și în 2018. În plus, indicatorii noștri de capital și de lichiditate au contribuit semnificativ la rezultatele raportate în anul 2017", spune Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

Tranzacție: Teracomm România va fi vândut companiei norvegiene LINK Mobility Group, furnizor de top în industria comunicațiilor mobile CITEȘTE ȘI Tranzacție: Teracomm România va fi vândut companiei norvegiene LINK Mobility Group, furnizor de top în industria comunicațiilor mobile

Rata creditelor neperformante a scăzut la 4%, nivel pe care nu l-am mai atins de dinainte de criza financiară globală, iar provizioanele noastre de risc au atins un nivel extrem de redus de 9 puncte de bază, arată Treichl. Însă, susține acesta, obiectivul Erste este eliminarea provizioanelor de risc pentru că doar asumând riscuri grupul poate sprijini clientii.

"Având în vedere o perspectivă pozitivă, considerăm că acționarii noștri ar trebui să beneficieze de aceste rezultate bune pentru anul 2017 și, prin urmare, le vom propune un dividend de 1,20 euro pe actiune, în creștere cu 20% față de anul precedent.

Pentru anul 2018, avem două zone clare de interes: să investim în angajați, astfel încât să putem oferi cea mai buna consiliere clientilor, și să extindem platforma noastră digitală bancară George în toate țările în care suntem prezenți. Vrem să fim o bancă complet digitalizată și care are cei mai buni consilieri pentru clienți", a declarat Andreas Treichl.

Venitul net din dobânzi al Grupului Erste s-a diminuat la 4.353,2 milioane euro (-0,5%; de la 4.374,5 mil. euro în 2016) în ciuda creșterii creditării, în principal din cauza venitului din dobânzi mai mic obținut din portofoliul de titluri de stat și a unui efect de „unwinding” mai redus. 
 
Venitul net din taxe și comisioane a crescut la 1.851,6 million milioane euro (+3,8%; 1.783,0  mil. euro). Venitul din operațiunile cu valori mobiliare, din administrarea de active și brokeraj a crescut substanțial, în timp ce venitul din creditare a scăzut. 

Fondul de 1 trilion dolari al Norvegiei și-a redus participațiile la companiile românești în 2017, dar a crescut expunerea pe titluri de stat. A renunțat la Medlife și Nuclearelectrica, intrând în schimb la Digi și Compa CITEȘTE ȘI Fondul de 1 trilion dolari al Norvegiei și-a redus participațiile la companiile românești în 2017, dar a crescut expunerea pe titluri de stat. A renunțat la Medlife și Nuclearelectrica, intrând în schimb la Digi și Compa

Venitul net din tranzacționare s-a redus semnificativ la 222,8 milioane euro (-21,5%; 283,8 mil. euro). Prin urmare, venitul operațional a rămas aproape stabil la 6.669,0 mil. euro (-0,3%; 6.691,2 mil. euro).  

Cheltuielile administrative generale au crescut la 4.158,2 milioane euro (+3,2%; 4.028,2 mil. euro). Aceasta s-a datorat unei creșteri raportate de categoria „alte cheltuieli administrative” și de avansul deprecierii și amortizării (+6,0% și, respectiv, +1,5%), precum și unor cheltuieli de personal mai mari, în valoare de 2.388,6 milioane euro (+2,1%; 2.339,3 mil. euro). Acest indicator include contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 82,2 mil. euro (88,8 mil. euro). În consecință, profitul operațional s-a diminuat la 2.510,8 mil. euro (-5,7%; 2.663,0 mil. euro). Raportul cost/venit a crescut la 62,4% (60,2%). 

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare au continuat să scadă, la 132 milioane euro, respectiv 9 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (195,7 mil. euro, respectiv 15 puncte de bază), atingând astfel un minim istoric. Aceasta s-a datorat scăderii semnificative a raportului dintre provizioanele constituite și cele eliberate, aferente activității de creditare, în special în Austria și Republică Cehă.
 
Rata creditelor neperformante s-a îmbunătățit din nou la 4,0% (4,9%). Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a menținut constantă la 68,8% (69,1%). 

Poziția „alte rezultate operaționale” s-a situat la -457,4 mil. euro (-665,0 mil. euro). Îmbunătățirea s-a datorat în mare măsură reducerii semnificative a taxelor pe operațiunile bancare în Austria, la 23 mil. euro (306,7 mil. euro, inclusiv plata extraordinară a taxei bancare în valoare de 200,9 mil. euro introdusă de Legea austriacă privind taxarea băncilor). În ansamblu, taxele pe operațiunile bancare și financiare au scăzut la 105,7 mil. euro (388,8 mil. euro), incluzând contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție în valoare de 65,8 mil. euro (65,6 mil. euro) și provizioane de 45 mil. euro pentru pierderile din creditele acordate consumatorilor că urmare a deciziilor curții supreme referitoare la rațele negative ale dobânzii de referință din Austria. 
     
Taxa pe participațiile minoritare a crescut la 351,5 mil. euro (+29,2%; 272 mil. euro), pe fondul creșterii contribuțiilor la profit ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a crescut la 1.316,2  mil. euro (+4,1%; 1.264,7 mil. euro). 
 
Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,3 mld. euro (16,1 mld. euro). După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) a crescut la 14,7 mld. euro (13,6 mld. euro). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parțial) s-au majorat la 20,3 mld. euro (18,8 mld. euro). Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, Basel 3 implementat parțial) au crescut la 110,0 mld. euro (101,8 mld. euro). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a menținut la 13,4% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parțial) la 18,5% (18,5%). 
 
Activele totale au crescut la 220,7 mld. euro(+6,0%; 208,2 mld. euro). Numerarul și echivalentele de numerar au crescut la 21,8 mld. euro (18,4 mld. euro), în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 9,1 mld. euro (3,5 mld. euro). Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut la 139,5 mld. euro (+6,8%; 130,7 mld. euro). În privință pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 16,3 mld. euro (14,6 mld. euro), iar depozitele de la clienți au continuat să crească – mai ales în Republica Cehă și Austria – și au ajuns la 150,9 mld. euro (+9,4%; 138,0 mld. euro). Rata credite/depozite s-a situat la 92,4% (94,7%). 
 
Perspective pentru 2018
 
Erste Group estimează o rentabilitate a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% în 2018. Creșterea economică foarte solidă anticipată în piețele principale Republică Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Croația, Serbia și Austria, creșterea dobânzilor în mai multe din piețe și costurile de risc aflate încă la minime istorice ar trebui să fie factori de susținere pentru obținerea acestui obiectiv. Pe de altă parte, o încetinire a creșterii economice la nivel regional sau global precum și potențialele-încă necuantificabile – riscuri politice sau de reglementare ar putea să îl pună în pericol. 
 
În 2018, evoluția pozitivă a economiei ar trebui să se reflecte în rate de creștere (creștere reală a PIB-ului) cuprinse între 3% și 5% în piețele principale din ECE în care activează Erste Group. Toți ceilalți parametri economici sunt așteptați să evolueze de asemenea semnificativ. Ratele șomajului ar urma să se mențină la minime istorice – în Cehia și Ungaria acestea sunt deja printre cele mai reduse din UE. Se estimează că inflația va crește însă va rămâne la un nivel scăzut, iar pozițiile competitive puternice ar trebui să ducă din nou la excedente ale contului curent. Este de așteptat ca situația fiscală și nivelele datoriei publice să rămână la un nivel solid. Pentru Austria se estimează o accelerare a creșterii economice, la o rată de aproape 3%. Per ansamblu, creșterea continuă să fie alimentată de consumul intern în toate economiile. Se așteaptă ca exporturile să aibă o contribuție neutră la creșterea economică. 
 
În acest context, Erste Group se așteaptă la o creștere de 4-6% a creditării nete. În 2018, venitul net din dobânzi ar urma să crească ușor datorită creșterii dobânzilor pe termen scurt și lung, în principal în Republică Cehă și România, dar și la nivel global, și astfel să scadă presiunea asupra marjei din plasamentele în obligațiuni suverane. Venitul net din taxe și comisioane, a două componentă cheie, este de asemenea așteptat să crească moderat în 2018. La fel ca în 2017, operațiunile cu valori mobiliare, administrarea de active și asigurările ar uma să înregistreze un reviriment. Se așteaptă ca celelalte componente ale venitului să rămână stabile, în cea mai mare măsură, în ciuda volatilității venitului net din tranzacționare. În consecință, venitul operațional ar trebui să crească ușor în 2018. 
 
Cheltuielile operaționale sunt așteptate să scadă ușor în 2018, în principal pentru că în 2017 au fost angajate cheltuieli mai mari de IT în proiectele de reglementare, iar acestea nu vor mai atinge același nivel în 2018. Erste Group va continua să investească în digitalizare în 2018 și implicit în creșterea competitivității sale viitoare. Accentul va fi pus pe simplificarea produselor, standardizarea proceselor sau pe implementarea la nivel de grup a platformei digitale George. După implementarea în Austria, George va fi lansat pe scară largă în 2018 și în Republică Cehă, Slovacia și România.
 
Per ansamblu, se estimează că profitul operațional va crește în 2018. 
 
Costurile de risc ar urma din nou să sprijine profitul net în 2018. În contextul creșterii moderate a ratelor de dobândă, costurile de risc ar urma să crească doar marginal, însă îmbunătățirea suplimentară a calității activelor ar urma să aibă un efect de atenuare. În general, Erste Group nu se așteaptă la o repetare a minimelor istorice atinse de costul de risc în 2017, de 9 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți. Deși previziuni precise sunt dificil de făcut în contextul actual, Erste Group estimează pentru 2018 costuri de risc de circa 20 puncte de bază din nivelul mediu al împrumuturilor către clienți. Implementarea standardului de contabilitate IFRS9 nu se estimează că va avea un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare în 2018. 
 
Estimând o cotă de impozitare de circa 22% și o taxă pe participațiile minoritare similară, Erste Group are ca obiectiv o rentabilitate a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10%.
 
Potențiale riscuri privind perspectivele sunt evoluțiile ratelor de dobândă ce pot diferi de estimări, măsurile politice sau de reglementare ce vizează băncile, precum și evoluțiile geopolitice și economice globale. 
viewscnt
Afla mai multe despre
erste
bcr
profit