KPMG, singurul ofertant pentru stabilirea tarifelor de acces a operatorilor telecom pe proprietatea publică

KPMG, singurul ofertant pentru stabilirea tarifelor de acces a operatorilor telecom pe proprietatea publică
scris 5 sep 2015

Asocierea KPMG Advisory și KPMG România a depus singura ofertă pentru furnizarea de servicii de consultanță către autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) în vederea evaluării și stabilirii tarifelor de acces al operatorilor telecom pe proprietatea publică.

“ANCOM va analiza oferta și, dacă aceasta va îndeplini toate cerințele de calificare, va fi declarată câștigătoare”, potrivit informațiilor furnizate de instituție la solicitarea Profit.ro.

Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații reglementează condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată (inclusiv în spațiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuințe) în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

De asemenea, actul normativ reglementează încheierea contractelor de acces pe proprietatea publică și privată, condițiile în care se realizează partajarea infrastructurii, precum și modul în care se realizează lucrările de instalare și de reașezare a rețelelor de comunicații electronice.

Cuantumul tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale nu trebuie să conducă la restrângerea concurenței între furnizorii de rețele publice de comunicații și nici la prejudicierea utilizatorilor finali de servicii de comunicații.

“Potrivit prevederilor articolului 6, aliniatul 3 din Legea 154/2012, tarifele de acces pe proprietăți trebuie să fie justificate și proporționale, să acopere doar prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor și prin existența și funcționarea elementelor de infrastructură. De asemenea, la stabilirea tarifelor de acces pe proprietatea publică se va avea în vedere, dacă este cazul, și plusul de valoare adus imobilului respectiv prin instalarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”, se mai spune în răspunsul ANCOM.

Regiile autonome, instituțiile publice, autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale  au datoria să stabilească tarifele de acces pe proprietăți limitându-se numai la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor legitime și respectând principiile stabilite prin lege, respectiv proporționalitate, nediscriminare și transparență.

Potrivit legislației, contractul încheiat în vederea exercitării dreptului de acces trebuie să prevadă “prețul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinței și despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor”.

Tarifele maxime trebuie să fie raportate la anumite elemente de rețea și de infrastructură ce urmează a fi instalate pe, deasupra, în sau sub anumite imobile proprietate publică, avându-se în vedere gradul de afectare a imobilului, creând astfel premisele pentru respectarea principiului nediscriminării.

Peste 1.200 de autorități ale administrației publice (consilii locale și județene) și societăți comerciale de interes local au transmis ANCOM documente privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietățile publice, iar din analiza acestora s-a constatat, în multe cazuri, o lipsă a motivării tarifelor de acces propuse, dar și caracterul eterogen al cuantumului tarifelor și al modalității de tarifare.

De asemenea, autoritatea a primit solicitări de la unele autorități publice, precum și de la diferiți furnizori de rețele de comunicații pentru detalierea modului de aplicare a prevederilor legale.

“Astfel, a rezultat necesitatea detalierii principiilor ce trebuie să stea la baza stabilirii tarifelor de acces pe proprietatea publică prevăzute la articolul 6, aliniatul 3 din Legea 154/2012, motiv pentru care ANCOM a lansat această procedură de achiziție a unor servicii de consultanță”, se mai arată în răspunsul instituției.

Estimat la 551.800 lei, cu TVA, contractul va fi finanțat din fondurile ANCOM și va avea o durată de 10 luni de la data atriburii.

Principalii jucători pe piața telecomunicațiilor sunt Orange Romania, Vodafone Romania, Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote Romania), UPC Romania, RCS&RDS și Telekom Romania Communications (fosta Romtelecom).

viewscnt
Afla mai multe despre
ancom
kpmg
licitatie
tarife
acces