Licitație teren situat in București

Licitație teren situat in București
scris 3 feb 2020

PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL, în calitate de lichidator judiciar al Debitoarei SC Bel Rom Nouă SRL - în faliment, în dosarul nr. 1749/122/2012, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă, ascendentă, cu strigare, în bloc (împreună) a imobilelor reprezentând terenuri în suprafață totală de 89.502 mp, situate pe Șoseaua Colentina, nr. 461, Sector 2, București, compuse din următoarele loturi:

  • Teren în suprafață de 29.670 mp, situat pe Șoseaua Colentina, nr. 461, Sector 2, București, număr cadastral 212473, înscris în CF 212473 (CF vechi nr. 74478) a Municipiului București, Sector 2;
  • Teren în suprafață de 59.833 mp (59.832 din măsurătorile cadastrale), situat pe Șoseaua Colentina, nr. 461, Sector 2, București, număr cadastral 212475, înscris în CF 212475 (CF vechi nr. 74479) a Municipiului București, Sector 2.

Licitația se organizează in data de 25 februarie 2020, la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar situat pe strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Sector 2, București, etaj 8, Clădirea Lakeview. Prețul de pornire al Licitației pentru Bunurile menționate este de 18.500.000 Euro, la care se adaugă TVA-ul aplicabil.

Documentația de participare se va depune, conform Regulamentului de vânzare, la sediul lichidatorului judiciar, până pe data de 25 februarie.2020, orele 12.00.

Regulamentul de vânzare poate fi achiziționat contra sumei de 10.000 RON + TVA, preț care va fi achitat în contul SC Bel Rom Nouă SRL (în faliment) RO87BRDE190SV19271081900 deschis la BRD Group Société Generale, Sucursala Giurgiu. În vederea participării la Licitație, procurarea Regulamentului de vânzare este obligatorie, acesta putând să fie obținut de la sediul lichidatorului judiciar, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00, pe baza actului de identitate și/sau a unui document de reprezentare, precum și a dovezii de plată a prețului Regulamentului. Acest preț al Regulamentului nu este datorat de către creditorii care doresc să achiziționeze Activele, în condițiile legii.

Pentru participarea la licitație se va constitui o Garanție de participare în cuantum de 10% din prețul de pornire al Licitației, cu excepția creditorilor care doresc să achiziționeze Activele, în condițiile legii. Sunt scutiți de plata garanției de participare la licitație creditorii garantați, înscriși la data organizării licitației în tabelul de creanțe conform art. 121 din Legea 85/2006, care participă la licitație în vederea adjudecării Activelor în contul creanței

În vederea achiziției terenului, potențialii investitori au obligația de a-și asuma prevederile Regulamentului de vânzare.

Pentru vizitarea bunurilor, achiziționarea  Regulamentului de vânzare și obținerea oricăror informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: cristian.gavril@pwc.com, medina.nicolescu@pwc.com sau corneliu.musat@pwc.com .

viewscnt
Afla mai multe despre
pricewaterhousecoopers business recovery services
vanzare teren
bel rom nouă