DOCUMENT ANAF și AVR pregătesc procedura pentru utilizarea e-Transport - proiect

DOCUMENT ANAF și AVR pregătesc procedura pentru utilizarea e-Transport - proiect
scris 4 mai 2022

ANAF și Autoritatea Vamală Română (AVR) au pregătit un proiect de ordin care stabilește procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat e-Transport. ANAF a stabilit deja lista de produse cu risc fiscal pentru care declararea în sistemul e-Transport este opțională până la 1 iulie 2022 și va deveni obligatorie după.

Prin acest proiect de ordin vor fi stabilite procedura de aplicare a OUG nr. 41/2022 și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport. 

Proiectul este disponibil aici

Prevederi

 • Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.
 •  Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul poate utiliza mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru:
  • a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
  • b) utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.
 • În urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului.
 • Date declarate în Sistemul RO e-Transport
  • În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat.
  • Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului să selecteze contribuabilul pentru care declară datele transporturilor cu risc fiscal ridicat în funcție de drepturile pe care acesta le deține.
  • În raport cu tipul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul va selecta tipul operațiunii comerciale desfășurate în funcție de care aplicația informatică va activa câmpuri specifice de date.
  • În cazul în care în cadrul unei relații comerciale sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
  • În situația unui transport în sistem grupaj, pe documentele de transport aferente fiecărei relații comerciale care include bunuri cu risc fiscal ridicat va fi menționat codul UIT corespunzător.
 • Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport
  • Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat prin utilizarea modalității prevăzute la art. 2, alin. (3), pct. a) se face prin transmiterea unui fișier XML.
  • După transmiterea fișierului XML, Sistemul RO e-Transport efectuează, în mod automat, următoarele operațiuni:
   • a) verificări și validări privind structura și sintaxa;
   • b) verificări semantice.
   • După efectuarea acestor operațiuni se generează un mesaj de răspuns.
  • În situația în care nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor care atestă primirea declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declarației se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția declarantului sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
  • În situația în care sunt identificate erori, declarația nu se consideră transmisă în sistem, declarantul primind un fișier de tip XML ce conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
  • După efectuarea verificărilor automate, fișierele vor fi disponibile în sistem pentru descărcare pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și eliberate la cerere.
 • Notificarea părților implicate
  • Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informații către părțile implicate în transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat.
  • Notificarea se face prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, și conține următoarele date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare mijloc de transport și codul UIT.
 • Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate
  • Dacă cu ocazia constatării contravenției este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal nedeclarate în Sistemul Ro e-Transport stabilită în factura de vânzare a respectivelor bunuri.
  • Dacă cu ocazia constatării contravenției nu este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal precedentei achiziții de produse similare.
  • În situația în care, cu ocazia constatării contravenției nu este prezentată factura de vânzare și nu are achiziții de produse similare, contravaloarea bunurilor va fi determinată automat ca valoare medie a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeași categorie.
  • Dacă nu sunt întrunite condițiile de mai sus, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi egală cu valoarea la prețul pieței a bunurilor cu risc fiscal similare.
  • Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate se realizează în ordinea prevăzută.
 • Precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice
  Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole, efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, așa cum sunt definite la art. 11 alin (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricole, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO eTransport.
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
etransport
avr
procedura