Finanțări nerambursabile de 775 milioane euro pentru IMM-uri din 6 județe. Domeniile vizate de Programul Tranziția Justă și condițiile pentru obținerea fondurilor europene

Finanțări nerambursabile de 775 milioane euro pentru IMM-uri din 6 județe. Domeniile vizate de Programul Tranziția Justă și condițiile pentru obținerea fondurilor europene
Profit.ro
Profit.ro
scris 30 oct 2023

Firmele mici și mijlocii din județele cele mai afectate de costurile tranziției spre o economie verde își vor putea finanța investiții și vor putea susține crearea de noi locuri de muncă prin fonduri europene acordate în cadrul Programului Tranziție Justă. Solicitanții trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a obține banii nerambursabili.

Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș sunt județele incluse în program, în condițiile în care specificul activităților economice de aici, bazate substanțial pe extragerea sau prelucrarea combustibililor fosili, a determinat o pondere mare a celor care trebuie să suporte costuri de transformare în tranziția spre o economie neutră din punct de vedere climatic. Angajații din minerit, care trebuie nu doar să se recalifice profesional, ci să își poată găsi apoi și un loc de muncă, sunt doar un exemplu al problemelor pe care programul încearcă să le atenueze, stimulând investiții ale mediului privat în noi activități.

Fondurile europene disponibile se ridică la 775 milioane de euro. Din bugetul total pentru investiții productive ale IMM, în cadrul Acțiunii “Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, Componenta “Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, firmelor din Gorj le este rezervată cea mai mare sumă: 184,9 milioane de euro, urmate de cele din Dolj, cu 136,6 milioane de euro. Pentru județul Hunedoara, bugetul total este de 131,6 milioane de euro, Prahova are alocate 104,5 milioane de euro, Galați – 84,6 milioane de euro, iar în Mureș vor ajunge 83,9 milioane de euro. Pentru Valea Jiului sunt alocate aproape 49 milioane de euro.

Finanțări nerambursabile de 775 milioane euro pentru IMM-uri din 6 județe. Domeniile vizate de Programul Tranziția Justă și condițiile pentru obținerea fondurilor europene

“IMM-urile din cele șase județe vizate de Programul Tranziția Justă își vor putea dezvolta afacerile investind în tehnologii cu emisii reduse de carbon, contribuind totodată și la reinserția pe piața muncii a personalului disponibilizat din industria miniera și la incluziunea socială a persoanelor din grupurile vulnerabile”, explică Lucia Udreanu, expert Fonduri Europene în cadrul ING Bank Romania.

Udreanu amintește că Fondul este unul dintre instrumentele-cheie puse la dispoziție de Uniunea Europeană, în cadrul Pactului Verde European, pentru a sprijini regiunile cele mai afectate în tranziția către neutralitatea climatică, prin finanțarea investițiilor în activități productive, ce pot substitui industriile energo-intensive, creând și locuri de muncă. 

Cine poate accesa finanțări și în ce condiții

Beneficiari ai fondurilor disponibile pot fi microîntreprinderi (până la 9 salariați și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în le), întreprinderi mici (între 10 și 49 de salariați și cifră de afaceri anuală sau active totale de până la 10 milioane euro) și întreprinderi mijlocii (între 50 și 249 de salariați, cifră de afaceri anuală de max. 50 milioane euro sau active totale de max. 43 milioane euro), , cu condiția să fi fost înființate înainte de 31 decembrie 2021 și nu să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024, după caz) și în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022), potrivit expertului ING Bank România.

Pentru anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, o altă condiție este ca firma să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) pentru întreaga activitate a societății, indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție și își asumă prin Declarație pe propria răspundere că se va afla în această situație la momentul contractării.

Lista domeniilor prioritizate și a domeniilor excluse de la finanțare în conformitate cu regulamentele aplicabile se găsește ca anexă la Schema publicată în Monitorul oficial nr. 951 bis, din 20 octombrie 2023, partea I și poate fi consultată aici. Domeniile de specializare inteligentă specifice județelor vizate de program primesc punctaj suplimentar.

Cerințe pentru salariați și noi locuri de muncă

Granturile IMM pentru investiții productive sunt deschise firmelor care au avut cel puțin un salariat în anul fiscal anterior depunerii cererii.  Numărul mediu de salariați din acel an nu trebuie să scadă ulterior, pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și, respectiv, pe perioada dedurabilitate a investiției (3/ 5 ani, după caz,  de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).

Dimensiunea finanțării nerambursabile depinde de numărul de locuri de muncă nou create:175 000 euro valoare solicitată  obligatorie/loc de muncă creat, cu excepția proiectelor cu o valoare cuprinsă între 5.000.000 Euro - 8.00.000 Euro pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150.000 euro

Crearea unui număr de locuri de muncă mai mare decât cel minim necesar se punctează suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară.

Cum se compune finanțarea și pe ce pot fi cheltuiți banii

Sprijinul oferit IMM-urilor din cele 6 județe are două componente. O primă parte este ajutorul de minimis (maxim 200.000 de euro sau 100.000 euro pentru firmele care desfășoară activități de transport de mărfuri pe întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi), care poate acoperi 90% din cheltuielile eligibile, beneficiarul trebuind să contribuie cu restul de 10%. A doua componentă este ajutorul regional de stat (până la 8 milioane de euro), unde beneficiarul trebuie să poată suporta o parte mai consistentă a cheltuielilor eligibile, în condițiile în care intensitatea sprijinului va varia între 60% și 75%, în funcție de dimensiunea firmei (dacă e micro, mică sau mijlocie) și de județul de implementare. Pentru proiectele ce depășesc 5.000.000 euro valoare finanțare nerambursabilă, se vor aplica condiții suplimentare în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Tipurile de costuri eligibile prin ajutor de stat regional sunt costurile investițiilor în active corporale (construire/extindere si/sau dotare/ cu active corporale, inclusiv introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi) și necorporale (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect).

Cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de minimis nu pot depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției și pot include costurile cu formarea profesională pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, consultanța, proiectarea, cercetarea, certificări ISO, informarea și publicitatea aferente proiectului.

În cadrul acestui apel de proiecte activitatea de bază va include investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional și va reprezenta 85% din bugetul costurilor totale eligibile ale proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 12 luni pentru proiectele care constau exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care presupun și realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire.

Trebuie reținut că, în cazul investițiilor, terenul și/sau construcția trebuie să fie libere de sarcini la depunerea proiectului și așa trebuie să rămână până la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. După contractarea proiectului, obiectele sau bunurile aferente acestuia, fie ele mobile sau imobile, pot fi ipotecate în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației.

Vor intra direct în etapa de contractare proiectele care îndeplinesc pragul de excelență de 75 de puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocarea bugetara.

Dacă proiectul va fi aprobat, în etapa de contractare, solicitantul va prezenta (în termen de 15 zile lucrătoare, calculate de la data primirii solicitării) scrisoare de confort angajantă și/sau alte documente (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă) care pot dovedi că poate asigura cofinanțarea cheltuielilor eligibile, a celor neeligibile sau a TVA, după caz, în cadrul proiectului.

LINKURI UTILE:

Ghidul final a fost publicat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și mai multe informații se pot găsi la: Ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 (gov.ro)

Să ai un business de succes înseamnă, printre altele, să-ți alegi un partener de drum care te înțelege și te însoțește cu soluții potrivite pentru fiecare etapă de dezvoltare.

ING îți susține afacerea cu soluții variate: de la informații despre cum accesezi fonduri europene, la consultanță de business și produse bancare. Asta înseamnă banking și mai și de la ING.

Să ai un business de succes înseamnă, printre altele, să-ți alegi un partener de drum care te înțelege și te însoțește cu soluții potrivite pentru fiecare etapă de dezvoltare.

ING îți susține afacerea cu soluții variate: de la informații despre cum accesezi fonduri europene, la consultanță de business și produse bancare. Asta înseamnă banking și mai și de la ING.

viewscnt
Afla mai multe despre
imm
lucia udreanu
ing bank