PFA și alte activități independente - indemnizațiile din starea de urgență sunt venituri separate, nu trebuie luate în calcul pentru depășirea plafonului, iar impozitul și contribuțiile pot fi plătite până la 15 martie 2021

PFA și alte activități independente - indemnizațiile din starea de urgență sunt venituri separate, nu trebuie luate în calcul pentru depășirea plafonului, iar impozitul și contribuțiile pot fi plătite până la 15 martie 2021

Claudia Sofianu, partener, liderul Diviziei de impozit pe venit și contribuții sociale, EY România

Parteneri Profit.ro
Parteneri Profit.ro
scris 4 iun 2020

Persoanele care obțin venituri din activități independente și au beneficiat de indemnizație din partea statului, ca urmare a faptului că au avut activitatea oprită în perioada stării de urgență, trebuie să le declare prin Declarația Unică și să achite impozitul și contribuțiile până la 15 martie 2021, potrivit Ministerului Finanțelor și ANAF. Indemnizația nu va fi adunată cu veniturile din activități independente pentru a stabili dacă este depășit sau nu plafonul de 12 salarii minime brute peste care persoana datorează, în mod obișnuit, contribuții. Impozitul (10%), contribuția de asigurări sociale (CAS-25%) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS-10%) se calculează asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plați și inspecție socială județene, iar veniturile din această categorie nu dau dreptul la deduceri.

Potrivit legislației adoptate în perioada stării de urgență, PFA, Întreprinderi Individuale și alte persoane care desfășoară activități independente, care au întrerupt activitatea după 16 martie ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, puteau primi, în baza declarației pe propria răspundere, o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Cum salariul mediu brut de referință este stabilit anul acesta la 5.429 lei, valoarea indemnizației este de 4.072 lei. Indemnizația s-a acordat, în funcție de depunerea documentelor, pentru perioada din lună în care a fost întreruptă activitatea.

"Indemnizațiile brute primite de persoanele fizice conform OUG nr. 30/2020 (în funcție de forma lor de organizare) de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene vor fi supuse impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale (pensie) și contribuției de asigurări sociale de sănătate. Nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă. În ce privește regimul de declarare, OUG nr. 53/ 2020 publicată pe 21 aprilie 2020, clarifică faptul că aceste venituri și obligațiile aferente se vor declara prin Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale și plăti până la 15 martie 2021", afirmă Claudia Sofianu, partener, liderul Diviziei de impozit pe venit și contribuții sociale, EY România.

Veniturile din indemnizație nu trebuie adunate de beneficiar cu cele obținute în restul anului atunci când calculează dacă depășește sau nu plafonul de 12 salarii minime brute, peste care intervine obligația achitării de contribuții pentru sănătate și pensie.

Pentru anul 2020, plafonul de 12 salarii se situează la 26.760 de lei. Indemnizația pe două luni de stare de urgență ar reprezenta circa 30% din plafonul pentru anul în curs.

"Persoanele cu activități independente trebuie să țină minte că aceste indemnizații au un regim special, mai ales în ce privește contribuțiile. Agenția pentru plăți și inspecție socială județeană plătește persoanei suma brută. Contribuabilul nu va aduna această sumă cu restul veniturilor obținute în anul 2020 și va aplica prevederile Codului Fiscal pentru calculul impozitului și contribuțiilor sociale. Cu alte cuvinte, contribuțiile și impozitul se stabilesc separat pentru indemnizații și separat pentru veniturile obținute în acest an din activitățile independente. Ar trebui să aibă în vedere și că veniturile din această categorie nu dau vreun drept de deducere", explică Claudia Sofianu.

Cum există prevederi speciale referitoare la impozitul și contribuțiile datorate pentru indemnizație, rezultă că beneficiarul, în cazul în care are anul acesta venituri, exclusiv indemnizația, sub plafonul de 26.760 lei, nu datorează contribuții la sănătate și pensie, dar se poate asigura opțional.

"Trebuie avut în vedere și faptul că unele persoane, în funcție de venitul obținut, trebuie să depună Declarația Unică privind venitul realizat în 2019 precum și venitul estimat pentru anul 2020 până la 30 iunie 2020. Astfel, în situația în care contribuabilul a primit, sau știe că va primi această indemnizație, trebuie să țină cont că trebuie să declare veniturile, dar nu trebuie să le adune la plafonul pentru anul 2020, în urma căruia apare obligativitatea plății de contribuții sociale", potrivit consultantului.

Până în acest moment, modelul Declarației Unice nu a fost modificat pentru a include și aceste indemnizații, prin urmare nu este clar încă modul în care vor fi declarate din punctul de vedere al formularului.

În cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, precum și al celei acordată sportivilor, calculul, reținerea si plata impozitului pe venit (10%), a contribuției de asigurări sociale (25%) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (10%) se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă. Obligațiile fiscale trebuie declarate de către plătitorii veniturilor prin D112, până pe 25 a lunii următoare celei în care se încasează.

Poziția oficială a Ministerului Finanțelor

"Persoanele fizice care au primit indemnizație prevăzută în OUG nr. 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. I, pct. 3, alin. (8) din O.U.G. nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2020 până la termenul legal de depunere al acesteia prevăzut în Codul fiscal.

Precizăm faptul că potrivit art. XV alin (5) din OUG nr. 30/2020 cu modificările și completările ulterioare ”Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1), (1^1), (2) și (4) se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”. Având în vedere reglementările prezentate mai sus rezultă că indemnizația nu va fi luată în calcul la stabilirea plafonului privind contribuțiile sociale obligatorii pentru anul 2020. Pentru această indemnizație, contribuțiile sociale aferente se stabilesc separat de cele aferente veniturilor realizate pentru care contribuțiile sociale se datorează în funcție de plafonul anual de 12 salarii minime.

Menționăm faptul că potrivit dispozițiilor art. XV alin. (7) din O.U.G. nr. 30/2020 introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru indemnizația primită conform dispozițiilor art. XV din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii vor aplica cotele contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute în Codul fiscal la indemnizația brută. Impozitul pe venit pentru această indemnizație se calculează potrivit  art. 78 alin. (2) lit. b)  din Codul fiscal și se achită până la data de 15 martie 2021 inclusiv.

Cu privire la posibilitatea ca din indemnizația acordată să se deducă și alte sume facem precizarea că, așa cum am arătat mai sus, regimul fiscal aplicabil acesteia este cel prevăzut la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, potrivit căruia impozitul se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii.

Pe cale de consecință sumele primite ca ajutor financiar în perioada stării de urgență în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, nu se includ în categoria de venituri realizate ca urmare a desfășurării activității autorizate pentru care, la stabilirea venitului net anual se acordă deducerea cheltuielilor efectuate în anul 2020 potrivit regimului de impozitare în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Persoanele fizice care și-au suspendat sau întrerupt activitatea prin efectul legii potrivit ordonanțelor militare și care nu au solicitat indemnizația prevăzută la art. XV din OUG nr. 30/2020, precum și cele care au solicitat-o vor calcula, pentru anul 2020, plafonul prevăzut  la art.148 alin. (2) și art.170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare fără a lua în calcul indemnizația acordată în perioada stării de urgență."

Poziția oficială a ANAF

"Calculul obligator fiscale, în cazul indemnizației lunare acordată profesioniștilor potrivit OUG 30/2020 (cu excepția celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005), avocaților și persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor de impozit (10%), contribuției de asigurări sociale (CAS-25%) și contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS-10%), asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plați și inspecție socială județene.

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adică prevederile referitoare la stabilirea impozitului pentru veniturile din salarii obținute din afara funcției de bază.

Obligațiile fiscale menționate se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare până la data de 15 martie 2021.

În cazul indemnizației de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, precum și al celei acordată sportivilor, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit (10%), a contribuției de asigurări sociale (25%) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (10%) se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plați și inspecție socială județene.

Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adică prevederile referitoare la stabilirea impozitului pentru veniturile din salarii obținute din afara funcției de bază.

Obligațiile fiscale se declară de către plătitorii veniturilor prin D112, până pe 25 a lunii următoare celei în care se încasează de la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.

Baza legală: OUG nr. 53/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 publicată în Monitorul Oficial 325/21.04.2020."

Pentru mai multe informații, vizitați pagina de internet: https://www.ey.com/en_ro

Citiți în continuare în secțiunea Lecția de fiscalitate

EY România vrea să păstreze legătura cu dumneavoastră. Vă rugăm să accesați link-ul DE AICI

viewscnt
Afla mai multe despre
pfa
anaf
claudia sofianu
ey romania