Lansarea proiectului „Inovare, diversificare de produs și proces la ANC TRADING CONF”

Lansarea proiectului „Inovare, diversificare de produs și proces la ANC TRADING CONF”
scris 21 nov 2018

SC ANC TRADING CONF SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Inovare, diversificare de produs si proces la ANC TRADING CONF”, cod MySMIS 112761, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 22.10.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.411.362,31 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 760.291,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național 134.169,00 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 291.558,75 Lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA 225.343,56 Lei.

Obiectivul general al proiectului este ”Consolidarea poziției pe piață a ANC TRADING CONF SRL prin completarea liniei de producție cu o mașină automată de debitare cu laser a tablelor”, iar Obiectivul specific al proiectului este ”Completarea liniei de producție cu o mașină automată de debitare cu laser a tablelor”.
Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv, de la data 01.01.2017 până la data 28.02.2019.

Informații suplimentare se pot obține la responsabilul de proiect, Dl. TURCU DOREL, ADMINISTRATOR al SC ANC TRADING CONF SRL, Tel/fax: 031 405 05 83/84, Mobil 0720961 902, Adresa e-mail: anctradingconf@yahoo.com.

Lansarea proiectului „Inovare, diversificare de produs și proces la ANC TRADING CONF”

Lansarea proiectului „Inovare, diversificare de produs și proces la ANC TRADING CONF”

viewscnt
Afla mai multe despre
anc trading conf
programul operational regional