VIDEO Ministrul Agriculturii a agreat 13 solicitări ale fermierilor, după ore de negocieri

VIDEO Ministrul Agriculturii a agreat 13 solicitări ale fermierilor, după ore de negocieri
Profit.ro
Profit.ro
scris 15 ian 2024

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și reprezentanții asociațiilor din sectorul vegetal au agreat 13 solicitări venite din partea fermierilor, după mai bine de trei ore de negocieri.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
30 mai - Profit News TV - Maraton Fonduri Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC Bank, Fabrica de Consultanță.
11 iunie - Medika TV - Maraton Sănătatea Aparatului Urinar
12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie
13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield

 Printre solicitări se numără acordarea în regim de urgență a plăților APIA, compensarea pierderilor suferite de fermierii români afectați de importurile din Ucraina, acordarea de credite cu dobândă subvenționată, plata unui sprijin de 100 de euro per ha pentru culturile înființate în toamna anului 2022 pe cadrul Ucraina și actualizarea valorii ajutorului de stat privind rambursarea accizei la motorina achiziționată și utilizată în agricultură.

Totodată, permisul de conducere categoria B este echivalat și va fi recunoscut pentru categoria tractor (TR). Este introdus și Creditul Fermierului, un credit cu capital de lucru cu 1,95% dobândă, ROBOR suportat de către Ministerul Agriculturii și Guvern, având termen până la finalul lunii februarie.

LISTA Țigările se scumpesc din nou. Cât vor costa Camel, Winston sau Sobranie CITEȘTE ȘI LISTA Țigările se scumpesc din nou. Cât vor costa Camel, Winston sau Sobranie

Reprezentantul fermierilor din Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) Marius Micu a anunțat că probabil că va fi decisă suspendarea oricărei inițiative de proteste, deoarece a fost găsit un acord privind solicitările fermierilor, arată news.ro.

„O să avem o întâlnire în care o să ne consultăm, pentru că o mare parte dintre solicitările noastre au fost agreate de ministru. Probabil că vom decide să suspendăm orice inițiativă de a efectua proteste până la ajungerea unui termen. La momentul în care se vor îndeplini sau nu se vor îndeplini, vom lua din nou decizia ce vom face în actul de reprezentare. Am agreat împreună cu domnul ministru să constituim grupuri de lucru, ca împreună, în cadrul acestor grupuri de lucru, să urmărim termenele pe care vi le-am prezentat pentru soluționarea celor 13 propuneri menționate”, a explicat Micu, într-o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii.

Luni dimineața, Alianța avertizase că va iniția de urgență demersurile pentru organizarea unui protest autorizat la nivel național dacă Ministerul Agriculturii nu soluționează revendicările organizației.

Profit.ro a anunțat anterior că Guvernul ar urma să instituie Programul Creditul Fermierului, cu un buget de 164,1 milioane euro, cu scopul de a sprijini entitățile economice din domeniul agriculturii afectate de criza Ucraina. Astfel, se are în vedere sprijinirea accesului la lichidități a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mari care își desfășoară activitate in domeniul agriculturii și a caror activitate economica a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

Prin implementarea schemei de ajutor de stat se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 3.500 de beneficiari.

De ce este important: După cum a relatat Profit.ro, Executivul pregătește un moratoriu la contractele de credit sau leasing ale producătorilor agricoli, afectați de seceta pedologică în 2023, pentru o perioadă de până la 31 decembrie 2024. Adoptarea moratoriului este una dintre solicitările protestetelor în curs ale fermierilor, iar Guvenul promite adoptarea documentului săptămțna viitoare.

Guvernul pregătește, totodată, două noi schme de ajutor de stat, cu o finanțare cumulată de 72,4 milioane euro, pentru crescătorii de animale.

Autoritățile se acuză între ele pentru întârzierile la Autostrada ”Unirii” A8: ”Este o mare bătaie de joc ce se întâmplă!” CITEȘTE ȘI Autoritățile se acuză între ele pentru întârzierile la Autostrada ”Unirii” A8: ”Este o mare bătaie de joc ce se întâmplă!”

În cadrul schemei de ajutor de stat Creditul Fermierului se acordă beneficiarilor eligibili un ajutor de stat sub formă de grant care acoperă componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni, acordată pe o perioadă de maximum 60 luni, fără a depăși cuantumul nominal stabilit prin acordul de finanțare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 280.000 de euro/beneficiar.

Granturile se acordă cu respectarea prevederilor secțiunii 2.1 din Cadrul temporar Ucraina, respectiv:

a) ajutorul total nu depășește 280.000 de euro pe întreprindere în orice moment; toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

b) ajutorul se acordă cel târziu la data de 30 iunie 2024;

c) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;

d) cuantumul ajutorului nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață.

ULTIMA ORĂ Cererea Euroins România, fost lider al pieței RCA, de suspendare a executării retragerii autorizației, respinsă de instanță CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Cererea Euroins România, fost lider al pieței RCA, de suspendare a executării retragerii autorizației, respinsă de instanță

Beneficiarii Schemei Creditul Fermierului pot fi operatori economici constituiți conform Legii societăților, Legii privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, Legii cooperației, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale și asociații de fermieri, care își desfășoară activitatea în domeniile definite prin codurile: CAEN 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; CAEN 014 - Creșterea animalelor și CAEN 015 - Activități in ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor), CAEN 031 – Pescuitul, CAEN 032 - Acvacultura, indiferent de mărimea acestora și care au contractat credite non-revolving pentru finantarea capitalului de lucru de la o instituție de credit.

Instituțiile de credite înscrise în program vor acorda beneficiarilor, credite non-revolving pentru finanțarea capitalului de lucru, pe o perioadă maximă de 60 de luni, fără posibilitate de prelungire. Pentru aceste credite nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.

Rata dobânzii aferenta este rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare, precum: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor și altele asemenea.

Rata dobânzii se suportă astfel:

a) partea reprezentand ROBOR la 3 luni de către bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sub forma ajutorului de stat acordat în cadrul Schemei Creditul Fermierului;

b) marja de maximum 1,95% pe an de către beneficiarul creditului. Instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile prevăzute mai sus pe întreaga durată de derulare a contractelor încheiate în condițiile prezentei scheme.

Ajutorul de stat sub formă de grant se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele condiții:

a) au contractat de la o instituție de credit înscrisă în program, după data autorizării Schemei, unul sau mai multe credite non-revolving pentru finanțarea capitalului de lucru;

b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

e) are activitate în domeniul agriculturii, potrivit certificatului constatator obținut de la RECOM;

f) activitatea este afectata direct sau indirect de criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei;

g) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;

h) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării.

Maia Sandu: În această primăvară Rusia își va relua încercările de destabilizare a Republicii Moldova CITEȘTE ȘI Maia Sandu: În această primăvară Rusia își va relua încercările de destabilizare a Republicii Moldova

Măsura de ajutor prevăzută de schema de ajutor de stat Creditul Fermierului nu poate fi utilizată în niciun fel pentru a submina efectele scontate ale sancțiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaționali și trebuie să fie în deplină concordanță cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile. Este interzis ca entitățile care fac obiectul sancțiunilor să beneficieze direct sau indirect de astfel de măsuri. Astfel, nu pot beneficia de facilitățile acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat întreprinderile care fac obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici:

a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;

b) întreprinderile deținute sau controlate de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de UE;

c) întreprinderile care își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

Ajutorul acordat nu este condiționat de relocarea unei activități de producție sau a altei activități a beneficiarului dintr-o altă țară din Spațiul Economic European (SEE) pe teritoriul statului membru care acordă ajutorul, indiferent de numărul de locuri de muncă pierdute efectiv în unitatea inițială a beneficiarului din SEE.

Plata grantului se efectuează până la data 30 iunie 2030 inclusiv fără a se depăși cuantumurile nominale stabilite prin acordurile de finanțare. În situația în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă reprezentând ROBOR la 3 luni depășește nivelul prevăzut în acordul de finanțare, beneficiarul are obligația de a plăti diferența.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de maximum 815,5 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 164,1 milioane euro, și se implementează numai în limita sumelor disponibile.

Soluția propusă pentru bugetarea schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 nu generează impact bugetar suplimentar, susține Guvernul. 

Pentru implementarea Schemei se deleragă atribuțiile de aministrator F.G.C.R, în acest sens între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și F.G.C.R. încheindu-se o convenție de lucru prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.

viewscnt
Afla mai multe despre
credite
fermier
program
164 milioane
guvern