ANRE își face regulament de investigare a manipulărilor pieței de energie după ce a anunțat că anchetează deja 2 companii

ANRE își face regulament de investigare a manipulărilor pieței de energie după ce a anunțat că anchetează deja 2 companii
scris 13 feb 2017

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de regulament de organizare și desfășurare a activității de investigare a potențialelor nereguli apărute în funcționarea pieței angro de energie, care conține regulile de investigare de către ANRE a suspiciunilor de utilizare de informații privilegiate pentru tranzacții pe piața de energie, precum și a celor de manipulare a pieței.

Proiectul a fost pus în dezbatere publică la două săptămâni după ce președintele ANRE, Niculae Havrileț, declara, pentru News.ro, că Autoritatea a declanșat investigații la două companii din sectorul energiei electrice, în urma unei sesizări făcută de OPCOM, care a atenționat ANRE privind practici de tranzacționare suspecte ce pot duce la posibile manipulări ale prețului, după ce pe bursa de energie s-au înregistrat prețuri record.

Potrivit documentului citat, la ANRE se va înființa Compartimentul de Investigații, ca entitate distinctă în cadrul ANRE, în subordinea președintelui sau a unui vicepreședinte. Compartimentul va fi format din investigatori.

Ministrul Economiei: Pierderile la Șantierul Naval Mangalia, 800 de milioane de dolari; trebuie protejate locurile de muncă CITEȘTE ȘI Ministrul Economiei: Pierderile la Șantierul Naval Mangalia, 800 de milioane de dolari; trebuie protejate locurile de muncă

"Compartimentul de Investigații efectuează investigații dispuse prin decizia președintelui, din oficiu sau ca răspuns la o solicitare sau plângere înregistrată la ANRE, formulată de o persoană fizică sau juridică, numai în domeniile în care ANRE are competența de investigare potrivit legii, inclusive ca urmare a unei solicitări adresate ANRE de către Comisia Europeană, ACER sau de o altă autoritate de  reglementare a unui stat membru, potrivit prevederilor REMIT. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul de Investigații colaborează și solicită date, informații și documente de la alte structuri din cadrul ANRE, cu respectarea deplină a drepturilor legale și a normelor interne de muncă. Personalul Compartimentului de Investigații este format din investigatori cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic", se stipulează în proiectul de regulament.

Solicitările sau plângerile prin care se cere efectuarea de investigații de către ANRE pot fi făcute de o instituție națională sau europeană, de unul din compartimentele organizatorice ale ANRE, inclusiv Comitetul de Reglementare, de un participant la piața angro de energie sau de orice altă persoană prejudiciată de o potențială afectare a bunei funcționări a pieței angro de energie, sau de o posibilă abatere de la un comportament normal, inclusiv răspândirea de zvonuri, difuzarea de informații privilegiate, informații false sau înșelătoare și care ar putea influența sau afecta funcționarea pieței de energie, transparența sau integritatea acesteia.

"Fac obiectul investigațiilor desfășurate de ANRE următoarele: a) utilizarea sau încercarea de utilizare a informațiilor privilegiate pentru tranzacțiile efectuate fie în nume propriu, fie în numele unui terț, direct sau indirect pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenția de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă; b) manipularea pieței sau tentativa de manipulare a pieței", prevede proiectul.

Radu Toia, numit consilier al Președintelui ASF pentru piața de capital și protecția consumatorului CITEȘTE ȘI Radu Toia, numit consilier al Președintelui ASF pentru piața de capital și protecția consumatorului

Membrii echipei de investigare nu pot participa la investigarea cazurilor în care au un interes direct sau indirect sau se află în orice situație de conflict de interese, având obligația în aceste ipoteze de a-l informa prealabil desemnării pe șeful ierarhic superior și pe președintele ANRE.

În funcție de complexitatea obiectului investigației, in condițiile in care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigației, pe parcursul derulării acesteia se pot dispune următoarele acțiuni: solicitarea de puncte de vedere, organizarea de întâlniri, audierea persoanelor relevante pentru investigație și/sau solicitarea de declarații, inspecții.

În măsura în care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigației, președintele ANRE  dispune efectuarea unei inspecții, pe baza unei note de fundamentare întocmită de șeful direcției de specialitate și pe baza autorizării judiciare emise de Curtea de Apel Vucurești,  iar rezultatul inspecției din cadrul investigației va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere.

În  situația în care există o opoziție la desfășurarea inspecției, ANRE poate  solicita sprijin organele de poliție sau altor organe cu atribuții în domeniu, în exercitarea atribuțiilor de inspecție.

"O investigație poate fi finalizată prin identificarea unor disfuncționalități ale pieței angro de energie, caz în care ANRE poate decide, după caz: a) să  solicite încetarea practicilor contrare REMIT sau actelor delegate sau de punere în aplicare, adoptate in temeiul REMIT; b) să ceară unei instanțe să pună sechestru pe activele operatorului economic investigat; c) să ceară unei instanțe sau oricărei autorități competente să impună interzicerea temporară a activității profesionale; d) să aplice sancțiuni în baza prevederilor art.93 și 194 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; e)  să promoveze reglementări specifice de legislație secundară dacă se constată că disfuncționalitățile pieței au fost generate de acte normative în vigoare; f)  să dispună măsurile pe care le consideră necesare în urma investigației; g) să sesizeze organele de cercetare penală competente", se arată în proiectul de regulament.

Un startup susținut de Steven Spielberg oferă experiențe de realitate virtuală în mall-uri CITEȘTE ȘI Un startup susținut de Steven Spielberg oferă experiențe de realitate virtuală în mall-uri

Pe 30 ianuarie, președintele ANRE, Niculae Havrileț, declara, pentru News.ro, că Autoritatea a declanșat investigații la două companii din sectorul energiei electrice, în urma unei sesizări făcută de OPCOM, care a atenționat ANRE privind practici de tranzacționare suspecte ce pot duce la posibile manipulări ale prețului, după ce pe bursa de energie s-au înregistrat prețuri record.

„OPCOM a adus la cunoștința ANRE câteva practici de tranzacționare suspecte de natură a duce la posibile manipulări ale prețului sau cazuri de abuz de piață. Ca urmare, în cadrul ANRE s-au luat decizii privind începerea unor investigații în conformitate cu procedura REMIT (Registrul european al participanților la piață, n.r.) și a criteriilor ACER (Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul Energiei, n.r.)”, a spus Havrileț, pentru News.ro. O astfel de investigație ar putea dura peste o lună de zile.

Prețul energiei electrice atinsese atunci pe piața spot, Piața pentru Ziua Următoare (PZU) administrată de OPCOM, valoarea de 650 lei/MWh, de aproape trei ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

La rândul său, directorul de comunicare al ANRE, Marius Vladu, a declarat pe 30 ianuarie pentru News.ro că, potrivit regulamentelor, numele companiilor asupra cărora a fost deschisă investigația vor fi făcute publice la finalul anchetei, odată cu concluziile acesteia.

„ANRE a declanșat două investigații la două companii din domeniul energiei electrice pentru care au fost făcute sesizările respective. Autoritatea a primit două sesizări privind tranzacții suspecte încheiate pe bursa OPCOM. Este vorba de piața spot, care nu afectează consumatorii casnici reglementați de ANRE”, a precizat Vladu.

Senatul elimină restricția de concediere a liderilor sindicali după mandat, în urma deciziei Curții Constituționale CITEȘTE ȘI Senatul elimină restricția de concediere a liderilor sindicali după mandat, în urma deciziei Curții Constituționale

Piața de energie electrică a fost caracterizată în luna ianuarie prin creșterea consumului de energie electrică și prin utilizarea la maxim a rezervelor de energie din lacurile de acumulare pentru echilibrarea sistemului, arată o prezentare a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) privind evoluția prețului orar al Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) în luna ianuarie.

Prețurile pe piața spot a bursei de energie OPCOM au depășit, în luna ianuarie, aproape zilnic, niveluri record, care au ajuns până la 680 lei/MWh, de peste două ori mai mari decât în primele zile ale anului. Stocurile de combustibil în centralele electrice pe cărbune au fost insuficiente, mai arată ANRE. Totodată, au existat prognoze deficitare pentru energia electrică livrată de centralele eoliene și solare.
De asemenea, a scăzut energia disponibilă în grupurile dispecerizabile ca urmare a mai multor factori: din cauza scăderii debitului Dunării la circa 1.800 mc/s, minim istoric declarat, a reducerii puterii medii disponibile a grupurilor nucleare, rezultat al scăderii debitului apei de răcire la centrala de Cernavodă, direct influențat de nivelul Dunării.

În ianuarie a scăzut totodată presiunea gazelor naturale în rețeaua de transport ca urmare a creșterii consumului de gaze naturale al clienților casnici și industriali, ”fapt ce limitează debitul de gaze naturale dispecerizat către centralele electrice cu producție pe bază de gaze naturale”, arată raportul ANRE. Piața s-a caracterizat și printr-o creștere a deficitului producție - consum, deficit ce trebuie asigurat de operatorul pieței de echilibrare prin dispecerizarea grupurilor disponibile.

Autoritatea arată că datele au rezultat din analiza raportărilor zilnice și săptămânale transmise de OPCOM pentru luna ianuarie, a raportărilor lunare transmise de participanții la piața de energie electrică pentru anul 2016, a raportărilor zilnice și săptămânale transmise de Transelectrica și din corespondența înregistrată la ANRE în ianuarie 2017.

Componentele pieței de energie electrică care înglobează informațiile disponibile la un moment dat pe piața de energie electrică sunt Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și Piața Intrazilnică (PI). Piața Intrazilnică nu este utilizată la capacitate maximă de participanții la piață, astfel că numai evoluția prețului de închidere a PZU reflectă toate informațiile din piață.

”Se precizează că PZU a funcționat în regim cuplat toată luna ianuarie 2017, iar OPCOM nu a semnalat evenimente sau posibile suspiciuni de comportament inadecvat al participanților la PZU: producători, operatorul de transport, distribuitori, furnizori și nu în ultimul rând traderi. Toți participanții se pot înregistra cu oferte de cumpărare și/sau cu oferte de vânzare pe PZU”, arată Autoritatea.

Investițiile străine directe au crescut cu 600 de milioane de euro în 2016, la cel mai ridicat nivel de după criză CITEȘTE ȘI Investițiile străine directe au crescut cu 600 de milioane de euro în 2016, la cel mai ridicat nivel de după criză

Între 1 și 15 ianuarie s-au înregistrat creșteri semnificative ale prețului pe PZU, prețul mediu fiind cu 3,5% sub valoarea medie europeană de 51,69 euro/MWhe pentru perioada 1-8 ianuarie, dar a urcat cu 18% peste media europeană de 59,04 Euro/MWh pentru perioada 9-15 ianuarie.

În această perioadă, Transelectrica a notificat Ministerul Energiei, Ministerul Economiei și ANRE privind iminența unor situații de criză energetică în perioada următoare. Pe 12 ianuarie, Ministerul Energiei a propus și Guvernul a aprobat Hotărârea de Guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică.

În perioada 16-22 ianuarie s-a înregistrat creșterea cu 12,1% a prețului mediu pe PZU. Față de săptămâna anterioară, prețul mediu calculat a fost cu 10,4% peste valoarea europeană de 70,71 euro/MWh înregistrată în aceeași perioadă.

După 23 ianuarie, s-a înregistrat o creștere a ofertelor de cumpărare pe PZU după ce, în 20 ianuarie, un furnizor a notificat partenerii de tranzacții că iși reziliază contractele începând cu 24 ianuarie, precizează autoritatea.

”Având în vedere faptul că Furnizorul avea încheiate contracte de furnizare cu doi mari consumatori, precum și faptul că desfășurau o activitate intensă de trading cu un număr semnificativ de participanți la piața angro de energie electrică, se constată o nouă etapă de accesare a PZU ca sursă de achiziție a energiei electrice pentru partenerii lui”, se arată în raport.

Mai mulți posesori de iPhone 7 negru se plâng că li se cojește vopseaua CITEȘTE ȘI Mai mulți posesori de iPhone 7 negru se plâng că li se cojește vopseaua

Ca urmare a notificărilor primite de la furnizor, si alți furnizori au denunțat, la rândul lor, contractele încheiate pe PCSU (Piața centralizată pentru serviciul universal).

Ofertele orare de vânzare transmise la PZU nu au fost la nivelul ofertelor orare de cumpărare de energie electrică înregistrate pe PZU de participanți.

Prețurile de închidere pe PZU au înregistrat variații mari de la o zi la alta, remarcându-se faptul că în perioada 24-31 ianuarie, chiar dacă că au fost înregistrate valori în scădere pentru consumul de energie, prețurile de închidere s-au menținut cu valori peste 600 lei/MWh (maximum la 653,68 lei/MWh la 31 ianuarie).

”Furnizorul a invocat o motivație generală, cu referiri la criza energetică din România și Europa generată de temperaturile scăzute înregistrate în ultima perioadă, coroborat cu prelungirea perioadei indisponibilității centralelor de producere importante, fără a expune concret implicațiile asupra activității sale pe piața angro din România”, arată documentul.

Creșterea de preț pe PZU și a prețurilor de deficit/excedent de energie pe piața de echilibrare din ianuarie 2017 a fost generată în principal de scăderiea artificială a PIP (Prețul de Închidere a PZU pentru Zona de Ofertare națională) în anii 2015 și 2016, cu mici excepții, ca urmare a ofertelor la prețuri mici introduse de producătorii din surse regenerabile, susține ANRE

La creșterea prețului pe PZU a contribuit și managementul  inadecvat al furnizorilor, se mai menționează în raport.

viewscnt
Afla mai multe despre
anre
opcom
pret energie electrica
scumpire energie electrica
factura energie electrica
manipulare piata energie
ministerul energiei