Consumul de gaze a scăzut anul trecut cu 5%, importurile au acoperit doar 2,4% din necesarul României

Consumul de gaze a scăzut anul trecut cu 5%, importurile au acoperit doar 2,4% din necesarul României
scris 28 iun 2016

Consumul de gaze naturale al României a scăzut anul trecut cu circa 5%, la aproximativ 11,6 miliarde metri cubi, față de anul 2014, pe fondul unei ușoare scăderi a consumului clienților finali, potrivit raportului prezentat marți în Parlament de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care arată că importurile de gaze din Rusia, prin intermediari, au fost de numai 2,4% din consum.

Producția internă din gaze a racoperit anul trecut 97,6% din consum, în timp ce importurile au fost de numai 2,4%, scrie News.ro.

Cantitatea de gaze naturaleextrasă anul trecut în România s-a ridicat la echivalentul a 120,3 milioane MWh.

Numărul total de clienți finali de gaze naturale a fost de 3,48 milioane, din care 182.265 clienți noncasnici (5,24%) și 3.298.396 clienți casnici (94,76%).

“Pe baza datelor colectate de ANRE, se constată faptul că din ianuarie 2010 și până la 31 decembrie 2015, numărul clienților finali a crescut cu aproximativ 15%”, arată raportul ANRE.

Producția românească de gaze naturale a fost asigurată de șase producători de gaze naturale: Romgaz, OMV Petrom, Amromco Energy SRL, Raffles Energy SRL, Foraj Sonde și Stratum Energy LLC. Romgaz și OMV petrom domină producția și vânzarea de gaze din România.

În România sunt doi operatori de înmagazinare, Depomureș și Romgaz.

Anul trecut, 30 de furnizori au realizat tranzacții pe piețele centralizate, contractele încheiate de aceștia însumând un volum de 1,72 milioane MWh.

EXCLUSIV Firma care asigură militarii români intră în faliment CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Firma care asigură militarii români intră în faliment

Pe piața reglementată de gaze naturale activau anul trecut 39 de furnizori  și 74 de furnizori care activau pe piața concurențială de gaze naturale.

În anul 2015, ponderea cantităților consumate de clienții casnici din totalul consumului livrat de furnizori a fost de 27,2%.

“Deși numărul clienților noncasnici reprezintă doar 5,24% din totalul clienților finali de gaze naturale, ponderea cantităților consumate de aceștia este de 72,81% din totalul consumului livrat de furnizori în anul 2015”, arată documentul.

În ceea ce privește sectorul de energie electrică, anul trecut Comitetul de reglementare al ANRE a emis 779 de decizii, 27 de avize și 180 de ordine.

De asemenea, în anul 2015, s-a finalizat procesul de liberalizare a pieței de energie pentru clienții noncasnici, de energie electrică și gaze naturale.

În perioada 2014-2016, tariful pentru serviciile funcționale de sistem a scăzut în principal ca urmare a reducerii costurilor cu amortizarea și cu rentabilitatea capitalului față de prognoza realizată la proiectarea tarifului în vigoare în perioada anterioară, ca urmare a nerealizării investițiilor prognozate pentru serviciul de sistem.

Tarifele specifice medii pe țară, pe niveluri de tensiune, aprobate pentru operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari pentru anul 2016 sunt de: 19,24 lei/MWh (pentru înaltă tensiune), 37,53 lei/MWh pentru medie tensiune, iar tariful specific mediu pentru joasă tensiune este de 115,80 lei/MWh.

“Tariful mediu pe țară rezultat de 108,03 lei/MWh a înregistrat o scădere de circa 12,07 % față de tariful mediu pe țară din anul 2015, de 122,86 lei/MWh”, se arată în raportul ANRE.

Cantitatea totală de energie electrică livrată în rețele, în anul 2015, de producători, a fost de 58,53 TWh. Peste 68% din producție a fost realizată de cei trei producători clasici - Hidroelectrica (sursă hidroenergetică), Complexul Energetic Oltenia (sursă termoelectrică) și Nuclearelectrica (sursă nucleară), ordinea în clasamentul primilor trei producători rămânând aceeași ca în anul 2014.

Din cantitatea de energie produsă anul trecut, cea mai mare pondere au avut-o energia hidro, de 27,3%, cărbunele (27%) și energia nucleară (17,8%). Gazele au reprezentat 13,7% din energia livrată, energia eoliană 11%, iar cea solară 2,4%, restul fiind acoperit de biomasă și păcură.

NEPI a achiziționat Shopping City Sibiu de la Argo Group pentru 100 milioane euro CITEȘTE ȘI NEPI a achiziționat Shopping City Sibiu de la Argo Group pentru 100 milioane euro

Față de energia electrică livrată în 2014, anul trecut a fost înregistrată o creștere cu circa 1% a energiei electrice livrate la nivelul Sistemului Energetic Național, „justificată de creșterea cu circa 3,9% a consumului final corelată cu creșterea soldului tranzacțiilor export-import”, potrivit ANRE.

Conform datelor raportate de producători, dacă în cazul energiei nucleare, cantitatea injectată în rețea a rămas aproximativ aceeași cu cea din anul anterior (10,69 TWh în 2015 față de 10,87 TWh în 2014), în cazul energiei electrice produse din sursă hidroenergetică se constată o scădere de aproximativ 13% față de anul 2014 (de la 18,92 TWh la 16,40 TWh).

Primii opt producători de energie au produs în 2015 peste 1 TWh și au reprezentat cumulat un procent de peste 85% din producția anuală.

Volumul tranzacțiilor cu energie electrică derulate pe piața concurențială a crescut cu 34,5% comparativ cu cel realizat în anul 2014.

„Pe ansamblu, vânzările producătorilor dispecerizabili pe piața concurențială au reprezentat în 2015 o cantitate de aproape 55 TWh, tranzacționată la prețul mediu anual de 164,98 lei/MWh comparativ cu valorile anului 2014, se remarcă o creștere cu 10% a cantităților de energie electrică vândute și o scădere cu 2% a prețului mediu anual”, arată raportul autorității.

Volumul de energie electrică tranzacționat pe Piața pentru ziua Următoare (PZU) în 2015 a crescut cu circa 4,6% față de cel tranzacționat în anul anterior. Prețul mediu de închidere a PZU a crescut cu aproape 5% față de media anului 2014.

Piața intrazilnică a cunoscut o evoluție pozitivă față de anul precedent; la sfârșitul anului s-a înregistrat un volum total de 76 GWh, cu circa 19% mai mult decât cel în 2014.

„Cu un număr de 111 de titulari de licență care au semnat convenția de participare la piața intrazilnică, gradul lunar de participare a variat între 29% (luna ianuarie 2015) și 49% (atins în luna noiembrie 2015)”, mai spun oficialii ANRE.

La nivelul anului 2015, cele mai mari valori medii anuale ale gradului de utilizare a capacității totale alocate în urma licitațiilor s-au înregistrat la export, pe granițele cu Ungaria (98,12%), Serbia (96,05%) și Bulgaria (72,40%).

La import, utilizarea a fost mai redusă indiferent de graniță, cea mai mare valoare medie înregistrându-se pe granița cu Ungaria (38,53%).

Pentru cei 38 de producători, cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care a beneficiat de bonus pentru perioada ianuarie – decembrie 2015 a fost de 4,566 TWh, înainte de regularizarea care se efectuează în luna martie 2016, respectiv de 4,717 TWh după regularizarea efectuată în luna martie 2016, cu o scădere de 7,5% față de valoarea corespunzătoare anului 2014.

ANRE este autoritatea de supraveghere a pieței energiei din România și are statut de instituție independentă. Conducerea autorității este numită de Parlament.

viewscnt
Afla mai multe despre
consum de gaze