BNR a obținut un profit de 2,015 miliarde de lei în 2021, în scădere față de anul precedent

BNR a obținut un profit de 2,015 miliarde de lei în 2021, în scădere față de anul precedent
scris 1 iul 2022

Banca Națională a României a obținut un profit de 2,015 miliarde de lei în 2021, în scădere cu 1% față de anul anterior, potrivit Raportului anual al băncii.

"Rezultatul financiar realizat la 31 decembrie 2021 a fost profit în sumă de 2,015 miliarde de lei, cu 1% (-19.581.000 lei) mai mic față de cel înregistrat în anul anterior (2.034.776.000 lei), ca urmare, în principal, a următoarelor evoluții: obținerea unui profit operațional în sumă de 2.482.117.000 lei, cu 5% (+122.538.000 lei) peste profitul operațional al anului anterior (2.359.579.000 lei); înregistrarea de cheltuieli cu diferențele nefavorabile din reevaluarea titlurilor denominate în valută în sumă de 461.124.000 lei, cu 42% (+136.321.000 lei) peste nivelul cheltuielilor consemnat la 31 decembrie 2020 (324.803.000 lei); înregistrarea de cheltuieli nete din reevaluarea la valoarea justă a construcțiilor și terenurilor la 31 decembrie 2021 în sumă de 5.798.000 lei", se spune în raportul BNR.

EXCLUSIV Probleme rămase în aer la moratoriul ratelor. Toate propunerile băncilor respinse, deși Câciu declara că OUG a fost “avizată” și de ARB și BNR CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Probleme rămase în aer la moratoriul ratelor. Toate propunerile băncilor respinse, deși Câciu declara că OUG a fost “avizată” și de ARB și BNR

Banca menționează că rezultatul net aferent operațiunilor de politică monetară pentru anul 2021 a fost profit în sumă de 135,858 milioane de lei. Profitul a fost generat, în principal, de veniturile din cupon aferente titlurilor de stat în lei achiziționate de BNR (preponderent în 2020) în vederea consolidării lichidității structurale din sistemul bancar pentru a contribui la finanțarea în bune condiții a economiei reale și a sectorului public, respectiv de veniturile din operațiunile repo. Veniturile menționate au fost mai mari față de cheltuielile cu dobânzile plătite în cadrul operațiunilor de politică monetară (pentru rezervele minime obligatorii în lei, depozitele atrase și facilitatea de depozit), reprezentând costul urmăririi obiectivului fundamental stabilit de lege privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor, arată Agerpres.

Conform sursei citate, fructificarea activelor valutare a generat în anul 2021 un randament contabil anual de 1,5%. Pentru pasivele băncii (sursele activelor externe) s-au înregistrat rate medii anuale ale dobânzii (plătite de BNR) inferioare randamentului anual al activelor (încasat de BNR) și chiar dobânzi negative (sume încasate de banca centrală). De asemenea, activele aferente politicii monetare au generat în anul 2021 un randament contabil anual de 3,2% - peste ratele medii anuale ale dobânzii plătite de BNR pentru pasivele aferente politicii monetare. Astfel, BNR a obținut profit operațional.

Prin urmare, rezultatul financiar pozitiv al Băncii Naționale a României a fost determinat, în principal, de realizarea de venituri nete din administrarea activelor și pasivelor în valută, precum și de venituri nete aferente utilizării instrumentelor de politică monetară pe piața internă. În anul 2021, veniturile nete din administrarea activelor și pasivelor în valută au fost de 2,918 miliarde de lei, iar veniturile nete din operațiunile aferente politicii monetare au fost de 135,858 milioane de lei.

Valoarea în lei a activelor externe la 31 decembrie 2021 s-a majorat față de 31 decembrie 2020 cu 9,3% în termeni nominali (+20,974 miliarde de lei) și cu 1,1% în termeni reali (+2,621 miliarde de lei).

Potrivit raportului, activitatea de administrare a activelor și pasivelor în valută în anul 2021 s-a concretizat în realizarea unor venituri în sumă de 4,322 miliarde de lei și efectuarea de cheltuieli însumând 1,404 miliarde de lei, obținându-se un profit de 2,918 miliarde de lei.

Potrivit comunicatului BNR, la 31 decembrie 2021, s-au înregistrat în contul special de reevaluare diferențe favorabile semnificative din reevaluarea deținerilor de aur, alte metale prețioase și valută (în sumă totală de 29,057 miliarde de lei, respectiv cu 27% mai mare față de 31 decembrie 2020), consolidând capitalul propriu al Băncii Naționale a României. Diferențele nefavorabile (în sumă totală de 461,124 milioane de lei), reflectate la 31 decembrie 2021 în contul de profit și pierdere, pe partea de cheltuieli, provin din reevaluarea la valoarea de piață a deținerilor de titluri în valută.

De asemenea, banca menționează că repartizarea profitului corespunzător exercițiului financiar 2021 a fost realizată conform art. 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României iar principala destinație a constituit-o cota de 80% din veniturile nete ale băncii datorată bugetului de stat, în valoare de 1,610 miliarde de lei. De asemenea, suma de 243,005 milioane de lei a fost repartizată pentru majorarea rezervelor statutare (reprezentând 60% din profitul rămas după deducerea cotei de 80% din veniturile nete destinate bugetului de stat). Profitul rămas, în sumă de 162,004 milioane de lei, urmează a fi repartizat în anul 2022 conform prevederilor legale. 

viewscnt
Afla mai multe despre
bnr
profit