Firea spune că Primăria Capitalei nu are banii necesari pentru a-i plăti 115 milioane de euro omului de afaceri Costică Constanda, în urma deciziei ICCJ

Firea spune că Primăria Capitalei nu are banii necesari pentru a-i plăti 115 milioane de euro omului de afaceri Costică Constanda, în urma deciziei ICCJ
scris 6 iun 2019

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, că Primăria nu are banii necesari pentru a achita suma de 115 milioane de euro pe care Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că trebuie să o plătească omului de afaceri Costică Constanda. "Toată această epopee pentru care noi trebuie astăzi să plătim, aș spune chiar că plătim oalele sparte de alții, a început în anul 2003", a spus Firea.

"Ieri, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o hotărâre irevocabilă în urma căreia Municipiul București ar urma să-i plătească omului de afaceri Costică Constanda suma de 115 milioane de euro, din care 69 de milioane de euro costul terenului din Satul Francez, iar restul sumei reprezintă dobânzi și sume accesorii. Toată această epopee pentru care noi trebuie astăzi să plătim, aș spune chiar că plătim oalele sparte de alții, a început în anul 2003 atunci când primarul general de la acea dată, domnul Traian Băsescu, a semnat o dispoziție prin care două familii care avuseseră proprietate în trecut în zona Satului Francez, practic, li se reconstituise dreptul de proprietate în Parcul Bordei", a declarat, miercuri, Gabriela Firea, potrivit News.ro.

EXCLUSIV Surpriză - eMAG vinde depozitul de lângă București, abia deschis, cea mai mare investiție a retailerului de până acum și cel mai mare depozit din Sud-Estul Europei. Banii - plasați în afacerea de bază CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Surpriză - eMAG vinde depozitul de lângă București, abia deschis, cea mai mare investiție a retailerului de până acum și cel mai mare depozit din Sud-Estul Europei. Banii - plasați în afacerea de bază

Ea a amintit că omul de afaceri Costică Constanda este cel care a reprezentat cele două familii, Lincaru și Tudor, iar ulterior a achiziționat drepturile litigioase. Firea a adăugat că în 2007 Consiliul General a refuzat să aprobe PUZ pentru construirea unui complex rezidențial în Parcul Bordei cu clădiri de 5 etaje.

"Nu avem acești bani, Primăria Capitalei are mari probleme financiare. Așa cum știți, în cea mai recentă ședință de Consiliu General, noi am luat o aprobare de la consilieri să ne împrumutăm cu 100 de milioane de euro, deci vedeți că este aproape aceeași sumă, pentru a achita plata la gaze, o plată pe care o avem la Elcen și Elcen la Romgaz. Deci această sumă nu există, nu putem să facem plata. Într-adevăr, după ce vom primi motivarea și vom vedea exact ce scrie în aceasta, probabil că decizia - este clar că trebuie să respectăm decizia Înaltei Curți, dar avocații noștri probabil că vor intra în relație cu avocații omului de afaceri Costică Constanda pentru o executare amiabilă, în condițiile legii. Avem în ajutor, în sprijinul nostru, o ordonanță de urgență nr 22 din 2002 care explică care este modalitatea de plată atucni când trebuie executată o datorie pe care o are o instituție publică. În calculul sumelor care vor fi plătite eșalonat se va ține cont de datoriile care trebuie plătite urgent pentru funcționarea instituției", a explicat Firea.

Potrivit acesteia, suma de 115 milioane de euro înseamnă 20% din bugetul pe un an al Municipiului București.

Conform aceleiași decizii ale ICCJ, Constanda trebuie să restituie Municipiului București un teren în Satul Francez în suprafață de 28.500 mp și construcțiile edificate pe acesta.

"Având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă în această perioadă Primăria Capitalei, vom iniția discuții cu Costică Costanda pentru executarea pe cale amiabilă a deciziei, în conformitate cu prevederile OUG 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Menționăm însă că dl Costanda are obligația, potrivit deciziei, să înapoieze Municipalității terenul liber de sarcini. Încă de anul trecut, a fost consemnată suma de aproximativ 10 milioane euro într-un cont de cauțiune, pe care probabil Costanda îl va executa în perioada imediat următoare. De asemenea, se vor analiza care sunt cele mai bune modalități pentru a recupera prejudiciul", a mai spus Firea.

Potrivit Primăriei Capitalei, în septembrie 2003, primarul general Traian Băsescu a semnat două decizii prin care i-a împroprietărit pe Lincaru Eugen și Tudor Dumitru cu un teren-zonă verde, cunoscut ulterior ca Parcul Bordei, în schimbul unui alt teren pe care aceștia îl revendicaseră și care se afla în Satul Francez. Ulterior, Costică și Maria Constanda au cumpărat de la cele două persoane drepturile litigioase asupra Parcului Bordei și au solicitat Consiliului General emiterea unui PUZ care să le permită construirea în acea zonă verde a unui complex rezidențial.

Solicitarea acestuia a fost refuzată, Consiliul General al Municipiului București motivând că potrivit Planului Urbanistic General acel teren are destinație de spațiu verde.

În consecință, Costică și Maria Constanda s-au adresat instanței, argumentând faptul că dreptul la proprietate le este afectat de refuzul CGMB.

În iunie 2007, când primar general era Adriean Videanu, Curtea de Apel a confirmat decizia Tribunalului București prin care CGMB a fost obligat să aprobe PUZ-ul solicitat de Costică Constanda și obliga Primăria Capitalei să-i plătească daune de 17 milioane euro.

Cu toate acestea, în luna octombrie a aceluiași an, Guvernul publică un OUG (114/2007) prin care se interzice schimbarea destinației spațiilor verzi, inclusiv private. În consecință, OUG împiedică punerea în aplicare a deciziei Curții de Apel București, Parcul Bordei ar fi rămas parc, iar Primăria Capitalei ar fi trebuit să plătească penalitățile de 17 milioane euro.

În octombrie 2007, primarul general Adriean Videanu semnează un acord între PMB și soții Constanda, prin care PMB primește Parcul Bordei în schimbul Satului Francez. Contractul avea ca obiect schimbarea proprietății asupra imobilelor "Satul Francez" – care trece în proprietatea soților Constanda și "Parcul Bordei" – care trece în proprietatea Municipalitătii (fiind ulterior inclus în domeniul public al Municipiului București). De asemenea, PMB se obligă să acorde soților Constanda anumiți coeficienți urbanistici în Satul Francez (CUT 3,5, înălțime maximă P+5 = 21 m), iar soții Constanda renunță la daunele de 17 milioane euro.

Contractul de schimb cu sultă este aprobat prin HCGMB nr. 5 din 17 ianuarie 2008, precizează Primăria Capitalei.

În 2009, când primar general era Sorin Oprescu, soții Constanda propun CGMB un Plan Urbanistic Zonal pentru Satul Francez cu (Coeficientul de utilizare a terenului) de 3,5 dar cu o înălțime mai mare, 28 metri. Planul Urbanistic Zonal este respins în două ședințe, a treia oară nefiind discutat din lipsă de cvorum.

În ianuarie 2010, soții Constanda se adresează Tribunalului București reclamând ca Municipalitatea nu și-a respectat contractul, în sensul că CGMB nu a emis PUZ-ul solicitat de soții Constanda. Prin cererea de chemare în judecată Costică Constanda și Maria Constanda au cerut desființarea contractului de schimb cu PMB din martie 2008 și obligarea PMB a plătii contravalorii terenului aferent Parcului Bordei (145.391.279 Euro și 79.484.625 lei) care între timp fusese inclus în domeniul public al Bucureștiului cu destinația de parc.

În sumele cerute de familia Constanda erau incluse și despăgubirile pe care Costică Constanda le-a pretins ca urmare a faptului că prin decizia 1146/21.06.2007 Curtea de Apel București a obligat CGMB în mod irevocabil la acoperirea prejudiciului pentru neemiterea PUZ în Parcul Bordei (la acea dată proprietatea dlui Constanda).

Prin HCGMB nr. 350 din 17 decembrie 2010, CGMB aprobă Planul Urbanistic Zonal solicitat de soții Constanda pentru Satul Francez.

În anul 2011, Tribunalul București a admis cererea formulată de soții Constanda, dispunând desființarea contractului de schimb între PMB și aceștia, obligând PMB să plătească sumele de:

-109.216.400 euro reprezentând contravaloarea terenului Parcului Bordei

-6.417.669 euro reprezentând sultă achitată de reclamanți prin contractul de schimb

-29.757.210 euro reprezentând despăgubiri și 79.484.625 lei reprezentând dobândă legală aferentă sumelor indicate anterior, calculată pentru perioada aprilie 2008-decembrie 2009.

Totodată, instanța de judecată a respins cererea conexă formulată de către Municipiul București reprezentat de Primarul General prin care a fost solicitată constatarea nulitătii absolute parțiale a contractului de schimb cu sultă, în ceea ce privește clauza cuprinsă în art. 6.8.

PMB a formulat apel împotriva sentinței civile pronunțată de Tribunalul București.

În anul 2013, Curtea de Apel București admite din nou cererea familiei Constanda de desființarea a contractului de schimb. Reamintim că acel contract avea ca obiect schimbarea proprietătii asupra imobilelor "Satul Francez" – care trece în proprietatea soților Constanda și "Parcul Bordei" – care trece în proprietatea Municipalitătii (fiind ulterior inclus în domeniul public al Municipiului București), repunerea părților în situația anterioară încheierii acestui contract, și obligă PMB să plătească următoarele sume:

-109.216.400 Euro, reprezentând contravaloarea parcului Bordei precum și dobândă legală aferentă acestei sume, începând cu data introducerii acțiunii – 20.08.2010 pană la data plătii efective a sumei;

-6.417.669 Euro, reprezentând sultă achitată de Constanda Costică și Constanda Maria precum și la dobândă legală aferentă acestei sume, începând cu luna aprilie 2008, pană la data plătii efective a sumei.

De asemenea, familia Constanda a fost obligată la restituirea în deplină proprietate și posesie către PMB a terenului din Satul Francez.

Recursul s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție care, prin decizia 313/2013 a trimis cauza spre rejudecare Curții de Apel București.

În rejudecare, (anul 2018) Curtea de Apel București a dispus:

-Schimbă sentința apelată nr. 16546/27.09.2012 în sensul că respinge, ca neintemeiată, acțiunea formulată de reclamantul Municipiul București reprezentat de Primarul General al Municipiului București vizând nulitatea clauzei 6.8 din Contract.

-Obligă PMB să plătească către Costică și Maria Constanda a contravalorii terenului din Parcul Bordei-de 69.312.000 euro, în echivalent în lei la data plătii, la care se adaugă dobândă legală aferentă acestei sume, începând cu data introducerii acțiunii – 20.01.2010 pană la data plătii efective a sumei.

-Obligă PMB la plată către Constanda Costică și Constanda Măria a dobânzii legale aferente sumei de 6.417.669 euro la plată căreia a fost obligat cu titlul de sultă (prin sentință nr. 1309/05.07.2011, începând cu data introducerii acțiunii – 20.01.2010 pană la data plătii efective a sumei).

-Respinge că neîntemeiată cererea familiei Constanda privind acordarea despăgubirilor în cuantum de 29.757.210 Euro.

-Îi obligă pe Constanda Costică și Constanda Măria să restituie în deplină proprietate și posesie către PMB a Satului Francez (teren în suprafată de 28.500 mp și construcțiile edificate pe acesta).

-Menține restul dispozițiilor sentinței civile nr. 1309/05.07.2011.

Deși instanța de apel după casare a admis cererea de desființare a contractului de schimb dintre Municipiul București soții Constanda, suma care a fost acordată reclamanților de către instantă a fost diminuată semnificativ, că urmare a expertizelor efectuate în dosar, cu cca 69,7 milioane euro și respectiv 79,4 milioane lei. De asemenea, soții Constanda au fost obligați la rândul lor să restituie municipalitătii Satul Francez, imobil ce constă în teren de 28.500 mp în zonă de nord a orașului și clădirile edificate pe acesta.

Marți, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins irevocabil recursul Municipiului București, PMB fiind obligată să plătească sumele stabilite de Curtea de Apel, iar soții Constanda să restituie Satul Francez către municipalitate.

viewscnt
Afla mai multe despre
primăria capitalei
costică constanda
despagubiri