Internele își reabilitează termic palatul din Piața Revoluției, fostul sediu al CC al PCR și al Senatului. Câți bani vor fi cheltuiți

Internele își reabilitează termic palatul din Piața Revoluției, fostul sediu al CC al PCR și al Senatului. Câți bani vor fi cheltuiți
scris 7 dec 2018

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) își va reabilita și moderniza palatul din Piața Revoluției din Capitală, construit în 1940, fost sediu al CC al PCR, iar ulterior al Senatului, printr-o investiție în valoare totală estimată de peste 322 milioane lei, cu tot cu TVA, care va fi suportată parțial din fonduri UE, lucrările fiind programate să se întindă pe o perioadă de 4 ani.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare imobil din Piața Revoluției nr. 1A București prin POR 2014-2020" se află pe agenda ședinței de astăzi a Guvernului.

"Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri alocate prin Programul Operațional POR/2017/3/3.1/B/2/B1 - Axa prioritară 3, precum și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii", stipulează proiectul de HG.

Imobilul, edificat în 1940, a fost auditat energetic, iar în urma auditului s-a ajuns la concluzia că se impune renovarea, prin termoizolare și etanșare, respectiv prin încorporarea de sisteme HVAC integrate și BMS, pentru asigurarea confortului microclimatului interior.

INS a confirmat creșterea economică de 4,3% din al treilea trimestru CITEȘTE ȘI INS a confirmat creșterea economică de 4,3% din al treilea trimestru

"Astfel, reducerea costurilor de exploatare a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată, precum și necesitatea îmbunătățirii capacităților operaționale și a condițiilor de muncă pentru personalul instituției, determină includerea acestuia în procesul de reabilitare termică și modernizare a construcțiilor și instalațiilor aferente, inclusiv prin valorificarea oportunității accesării de fonduri nerambursabile alocate prin Programul Operațional Regional", se menționează în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Sunt vizate reabilitarea termică a imobilului, prin termosistem pe interior la fațadele cu valoare istorică și pe exteriorul pereților la fațadele din curțile interioare, eficientizarea consumului de energie prin modernizarea sistemelor de instalații, adăugarea de echipamente pentru surse de energie regenerabilă, precum și implementarea unui sistem de management integrat al clădirii – BMS.

Totodată, sunt propuse lucrări de consolidare ale structurii de rezistență a imobilului, de modernizare a spațiilor, recondiționarea unor finisaje interioare ale pereților și pardoselilor, înlocuirea de finisaje ale pardoselilor, pereților și tavanelor, înlocuirea tâmplăriilor interioare (uși și ferestre), înlocuirea ascensoarelor, strict necesare desfășurării activităților în condiții adecvate, care, conform Ghidului solicitantului de fonduri UE în cadrul POR, nu sunt lucrări eligibile, dar pot fi incluse în proiectul integrat cu finanțare de la bugetul de stat.

"Măsurile prevăzute în documentația tehnică aferentă obiectivului de investiții au la bază o analiză riguroasă a stării actuale a clădirii și se constituie sub forma unei soluții integrate, atent dimensionate și inovative în materie de eficiență energetică", se precizează în documentul citat.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul de interne
ministerul afacerilor interne
mai
palatul mai
cc al pcr
vechiul sediu al senatului
reabilitare termica
termoizolare
audit energetic
eficientizare consum energie
eficienta energetica
por