Primăriile, obligate să vândă spațiile închiriate asociațiilor și fundațiilor. Aviz în Parlament pentru regulile de vânzare

Primăriile, obligate să vândă spațiile închiriate asociațiilor și fundațiilor. Aviz în Parlament pentru regulile de vânzare
scris 23 apr 2019

Primăriile vor trebui să vândă, la cerere, spațiile închiriate asociațiilor și fundațiilor, prin negociere directă sau prin licitație publică cu strigare, chiar acestor chiriași, după modelul vânzării sediilor către partidele politice. Spațiile respective vor putea fi achitate și în rate.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată înainte pe Profit Insider

Un proiect de lege în acest sens a fost avizat de senatorii de comisiile de specialitate, care i-au întocmit raport de adoptare, iar inițiativa ar urma să fie votată în scurt timp în plenul Senatului.

Prevederile respective sunt  avansate cu argumentul că prin reglementarea vânzării spațiilor comerciale către agenți economici și a sediilor către partidele politice s-a comis o mare nedreptate la adresa asociațiilor și fundațiilor, care desfășoară multiple activități în folosul societății civile și al comunității, dar nu dispun de posibilitatea cumpărării spațiilor închiriate de la primării.

Minister: Clădirile de patrimoniu aflate în situații litigioase se prăbușesc sub ochii nepăsători ai autorităților locale și ai proprietarilor CITEȘTE ȘI Minister: Clădirile de patrimoniu aflate în situații litigioase se prăbușesc sub ochii nepăsători ai autorităților locale și ai proprietarilor

”Legea propusă crează un cadru legal ce reglementează printr-o manieră unitară și clară problema mai sus ridicată, în vederea optimizării valorificării clădirilor aflate în patrimoniul privat al unităților administrativ-teritoriale. În prezent, asociațiile și fundațiile sunt ultimele persoane juridice care dețin în chirie bunuri imobile proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează conform scopului activității lor. Societățile comerciale, partidele politice și alte persoane juridice de drept privat, cu excepția asociațiilor și fundațiilor, și-au putut cumpăra spațiile închiriate, conform normelor legale”, afirmă inițiatorii proiectului, parlamentari UDMR.

Inițiativa legislativă s-ar aplica inclusiv imobilelor situate în zona de protecție a unui monument istoric, cu argumentul că asociațiile și fundațiile care închiriază astfel de spații sunt reticente în a face, în calitate de chiriași, investiții costisitoare, deși tocmai acele clădiri necesită, de cele mai multe ori, efectuarea unor astfel de cheltuieli.

Proiectul stabilește că vânzarea spațiilor închiriate către asociațiile sau fundațiile care le folosesc în baza unui contract de închiriere valabil și legal se face la solicitarea asociațiior și fundațiilor, prin metoda negocierii directe.

Consultanții în construcții sunt puși la zid. Este pregătită o lege care le trasează obligații și amenzi. Proprietarul CON-A: „La 2 ingineri pe șantier, vin 8 consultanți“ CITEȘTE ȘI Consultanții în construcții sunt puși la zid. Este pregătită o lege care le trasează obligații și amenzi. Proprietarul CON-A: „La 2 ingineri pe șantier, vin 8 consultanți“

Cine se va ocupa de vânzarea spațiilor

Astfel, în termen de 30 de zile de la eventuala dată a intrării în vigoare a noii legi, unitățile administrativ-teritoriale vor decide, prin hotărâre, posibilitatea vânzării spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea autorităților respective și închiriate asociațiilor și fundațiilor.

Ulterior, autoritățile locale vor aproba prin hotărâre și o listă a spațiilor care pot fi vândute. Hotărârea cu lista respectivă va fi comunicată, în termen de 3 zile de la adoptare, prefectului județului, în vederea verificării legalității acesteia. La rândul său, prefectul va emite apoi o hotărâre cu spațiile care pot fi vândute, mai arată forma legii adoptată în comisii.

În vederea vânzării spațiilor închiriate către asociații și fundații, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a noii legi, în fiecare comună, oraș, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau județ, în care există astfel de spații, se constituie o comisie pentru vânzarea spațiilor închiriate.

Comisia pentru vânzarea spațiilor are următoarele atribuții: ține evidența spațiilor închiriate către asociații sau fundații; stabilește prețul minim de vânzare a spațiilor închiriate, pe baza unui raport de evaluare întocmit de experți; selectează experții care evaluează spațiile închiriate; în cazul vânzării spațiilor închiriate prin negociere directă, negociază prețul de vânzare cu solicitantul; organizează licitația publică cu strigare; aprobă vânzarea spațiilor închiriate cu plata în rate și stabilește condițiile pentru plata ratelor.

Comisia este responsabilă pentru stabilirea unui preț minim al spațiului închiriat asociațiilor și fundațiilor, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate. Prețul minim va fi prețul de pornire în cazul vânzării prin negociere directă.

Piata prețului de vânzare se poate face integral sau în rate, în condițiile stabilite de comisie.

Firmele, ONG-urile, federațiile, cluburile vor primi până la 500.000 euro și vor avea credite garantate pentru construcția de grădințe cu program sportiv. Guvernul alocă 500 mil. euro pentru 1.000 de grădinițe. Relatări despre discuții Țiriac - Guvern CITEȘTE ȘI Firmele, ONG-urile, federațiile, cluburile vor primi până la 500.000 euro și vor avea credite garantate pentru construcția de grădințe cu program sportiv. Guvernul alocă 500 mil. euro pentru 1.000 de grădinițe. Relatări despre discuții Țiriac - Guvern

Vânzarea prin negociere directă

În cazul în care un imobil sau spațiu este ocupat de mai mulți chiriași, printre care se află și asociații sau fundații, fiecare asociație sau fundație va putea formula oferte de cumpărare pentru spațiul deținut.

În cazul în care un imobil sau spațiu este ocupat de mai mulți chiriași asociații și/sau fundații și mai mulți titulari și-au exercitat opțiunea de a cumpăra acel spațiu, contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat cu cel care oferă cel mai mare preț, iar dacă mai mulți ofertanți oferă același preț, cu titularul dreptului de închiriere având contractul de închiriere cu data certă cea mai veche.

Prin excepție, pentru ipoteza în care imobilul sau spațiul este comod partajabil în natură, dacă unul dintre chiriași optează să cumpere doar partea ocupată de ei, contractul se va încheia cu acesta doar pentru acea parte.

Se recunoaște un drept legal de preempțiune în favoarea chiriașilor, asociații sau fundații, pentru spațiile pe care le ocupă, vânzarea urmând a se face prin negociere directă.

În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale decid vânzarea unui spațiu aflat în proprietatea lor pentru care o asociație sau fundație nu și-a exercitat opțiunea de a-l cumpăra, înainte de vânzarea bunului prin negociere directă sau licitație publică către unui terț, vânzătorul este obligat să notifice, cu cel puțin 60 de zile anterior vânzării, acest aspect către chiriaș, pentru ca acesta să își poată manifesta dreptul de preempțiune.

Deși românii nu sunt interesați să muncească în construcții în Israel, iar angajatorii români importă muncitori din alte țări, Guvernul trimite un atașat pe probleme de muncă la Tel Aviv CITEȘTE ȘI Deși românii nu sunt interesați să muncească în construcții în Israel, iar angajatorii români importă muncitori din alte țări, Guvernul trimite un atașat pe probleme de muncă la Tel Aviv

Vânzarea prin licitație publică

Proiectul prevede că dacă vânzarea imobilului sau a spațiilor închiriate nu s-a făcut prin negociere directă, vânzarea se va realiza prin licitație publică cu strigare, criteriul de selecție flind prețul cel mai mare obținut.

Dacă la prima licitație nu este oferit prețul minim de vânzare, licitația se va relua după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 10 zile înainte de data tinerii celei de-a doua licitație.

Dacă nici la cea de-a doua licitație nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 50% din prețul minim de vânzare, comisia de licitație are posibilitatea de a solicita participanților să formuleze o ofertă de cumpărare cu plata prețului integral sau în rate.

Proiectul mai prevede că nu pot participa la licitație, respectiv se vor respinge ofertele de cumpărare ale persoanelor care au datorii față de unitățile administrativ-teritoriale, provenite din chirii neachitate pentru imobilul sau spațiul respectiv, sau care folosesc spațiul fără titlu legal la data înscrierii la licitație sau a efectuării ofertei.

Spațiile cumpărate de asociatii sau fundații nu vor putea fi înstrăinate timp de 5 ani de la data dobândirii, mai prevede proiectul.

După votul din Senat, inișiaitiva legislativă va fi transmisă spre dezbatere Cemerei Deputaților.

viewscnt
Afla mai multe despre
spatii
vanzare
imobil
primarie
asociatie
fundatie
negociere
licitatie
proiect
lege