ANAF - clarificări privind obligația de depunere a fșierului SAF-T

ANAF - clarificări privind obligația de depunere a fșierului SAF-T
scris 8 feb 2022

ANAF a pregătit un proiect de ordin de președinte care aduce o serie de clarificări, solicitate de contribuabili, privind obligația de depunere a fișierului SAF-T și momentul de la care aceasta intervine pentru diferitele categorii de companii. Astfel, este prevăzut că firmele încadrate în categoria marilor contribuabili la 31 decembrie 2021 și care nu mai fac parte din această categorie începând cu 1 ianuarie 2022, sunt obligate să depună Declarația D406 de la 1 ianuarie 2023 pentru contribuabilii mijlocii sau de la 1 ianuarie 2025 pentru contribuabilii mici, în funcție de categoria în care aceștia sunt încadrați începând cu 1 ianuarie 2022. De asemenea, data de la care contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scopuri de TVA în România sunt obligați să depună D406 este data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025).

Acesta este un proiect. Înainte de a intra în vigoare, urmează să fie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial nr. 1073 din 09 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul Președintelui ANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, ce cuprinde un număr de 5 anexe, și care reglementează următoarele aspecte:

Cefin Trucks, cu afaceri de aproape 90 milioane euro, anunță strategia pe 2022: digitalizare, servicii financiare, creșterea eficientă a vânzărilor, expansiunea rețelei de service. Ford Trucks - lider de piață pe mai multe segmente CITEȘTE ȘI Cefin Trucks, cu afaceri de aproape 90 milioane euro, anunță strategia pe 2022: digitalizare, servicii financiare, creșterea eficientă a vânzărilor, expansiunea rețelei de service. Ford Trucks - lider de piață pe mai multe segmente
  • definirea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), care reprezintă un standard internațional conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ce vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală. La baza implementării SAF-T în România a stat versiunea OCDE SAT-T 2.0, care reprezintă versiunea actualizată la data emiterii ordinului.
  • implementarea Fișierului standard de control fiscal (SAF-T), care presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, prin intermediul unei Declarații informative privind fișierulstandard de control fiscal denumită în continuare Declarația informativă D406;
  • modalitatea de transmitere a Declarației informative D406 ;
  • stabilirea, în funcție de categoria de contribuabili, a termenelor de depunere a primei declarații informative D406;
  • stabilirea unor perioade de grație de care pot beneficia contribuabilii/plătitorii;
  • stabilirea activităților privind pregătirea și depunerea Declarației informative D406 astfel.

Ulterior publicării ordinului 1783/2021, având în vedere și faptul că ANAF a procedat la stabilirea listei marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru o claritate mai mare a datelor de la care categoriile de contribuabili sunt obligate la depunerea fișierului SAF-T, urmare și întrebărilor adresate de contribuabili s-a identificat necesitatea modificării Anexei 5 la ordinul menționat.

Astfel, prin modificările propuse se clarifică următoarele aspecte:

  • data de la care contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la 31 decembrie 2021 și care nu mai fac parte din această categorie începând cu data de 1 ianuarie 2022, sunt obligați să depună Declarația D406, respectiv data de referințăpentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023) sau data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), funcție de categoria în care aceștia sunt încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;
  • data de la care contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scopuri de TVA în România sunt obligați să depună Declarația D406, respectiv data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
  • faptul că denumirea de contribuabili mici este utilizată pentru categoriile de contribuabili care nu fac parte din categoria marilor contribuabili și a contribuabililor mijlocii.

În plus se introduce în categoria contribuabililor pentru care data de la care intervine obligativitatea depunerii Declarației D406 este data de referință stabilită pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare (1 ianuarie 2023) și categoria societăților de intermediere/brokeraj în asigurări încadrați în categoria marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Modificările menționate, au fost stabilite având în vedere noutatea și complexitatea acestui tip de declarație (Declarația D460), respectiv eventualele impedimente de natură tehnică care pot să intervină în generarea acestei declarații, ținând cont inclusiv de faptul că, contribuabilii utilizează softuri specifice de contabilitate, care au capabilități diferite și care pot fi adaptate mai simplu sau mai complicat la noua cerință, precum și planuri de conturi diferite, reglementate de diverse instituții (BNR, ASF). 

viewscnt
Afla mai multe despre
saf-t
anaf
d406
contribuabili