Calendarul fiscal al lunii mai - O lună aglomerată, în care intră în vigoare și Regulamentul General Privind Protecția Datelor Personale (GDPR)

Calendarul fiscal al lunii mai - O lună aglomerată, în care intră în vigoare și Regulamentul General Privind Protecția Datelor Personale (GDPR)
scris 2 mai 2018

Din punct de vedere declarativ, luna mai, ca și în anii precedenți, se anunțǎ a fi una destul de aglomeratǎ. În mod uzual, în cursul lunii mai, societǎțile pregǎtesc sau finalizeazǎ situațiile financiare pentru anul precedent (dacǎ anul financiar al societǎții coincide cu anul calendaristic), luna fiind, de obicei, dedicatǎ analizei activitǎții anului 2017, efectuǎrii ultimelor corecții, finalizǎrii discuțiilor cu managementul și auditorii (dacǎ este cazul) asupra unor spețe care, din punct de vedere contabil, pot avea un tratament discutabil.

La începutul lunii, pe data de 2, deci chiar astăzi, trebuie să depună situații financiare pentru anul 2017 și instituțiile publice, asociațiile, precum și persoanele juridice cu și fǎrǎ scop patrimonial, arată Mihaela Iacob, tax manager Accace Romania.

Mihaela Iacob, tax manager Accace Romania

Mihaela Iacob, tax manager Accace Romania

Societǎțile comerciale pregǎtesc situațiile financiare în baza reglementǎrilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și nu a suferit modificǎri semnificative în anul 2017. Termenul de depunere a situațiilor financiare este de 150 de zile de la încheierea anului financiar, ceea ce înseamnǎ cǎ societǎțile au termen pânǎ pe 31 mai 2018 pentru depunere.

DOCUMENT - Fiscul prezintă lista neregulilor pentru care nu va mai aplica imediat amenzi CITEȘTE ȘI DOCUMENT - Fiscul prezintă lista neregulilor pentru care nu va mai aplica imediat amenzi

25 mai reprezintǎ o altǎ datǎ importantǎ și marcheazǎ:

 • Termenul maxim de depunere și de platǎ a contribuțiilor aferente pentru urmǎtoarele obligații:
  • Declarațiile de TVA 
   • Decontul de TVA (formular 300);
   • Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES);
   • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată (formular 301);
   • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (formular 307);
   • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat (formular 311).
  • Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat (formular 100). Această declarație cuprinde taxele și impozitele datorate de o societate, precum:
   • Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
   • Impozitul obținut și reținut persoanelor fizice din venituri cum ar fi dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare, accize.
  • Declarația privind obligațiile de platǎ a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112). Această declarație se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora.
 • Termenul pentru declararea și plata contribuției trimestriale pentru medicamente (taxa ”clawback”) aferentǎ trimestrului I din anul 2018, de cǎtre deținǎtorii autorizațiilor de punere pe piațǎ a medicamentelor.
 • Intrarea în vigoare a Regulamentului General Privind Protecția Datelor Personale (GDPR).
DOCUMENT Regulile pregătite în România pentru GDPR: Angajatorii vor monitoriza angajații doar după informare prealabilă, firmele vor alege un responsabil, amenzile pentru instituții publice vor fi limitate la 200.000 lei CITEȘTE ȘI DOCUMENT Regulile pregătite în România pentru GDPR: Angajatorii vor monitoriza angajații doar după informare prealabilă, firmele vor alege un responsabil, amenzile pentru instituții publice vor fi limitate la 200.000 lei

Celelalte termene relevante în lunǎ sunt:

 • 8 mai 2018 – depunerea declarației 092;
 • 15 mai 2018 – depunerea declarațiilor Intrastat;
 • 30 mai 2018 – depunerea declarației 394.

Calendarul fiscal al lunii mai - O lună aglomerată, în care intră în vigoare și Regulamentul General Privind Protecția Datelor Personale (GDPR)

viewscnt
Afla mai multe despre
calendar fiscal
accace
declaratii fiscale
anaf