DOCUMENT ANAF - proiect de ordin privind eșalonarea pe 12 luni. Ratele vor fi plătite pe 15 ale fiecărei luni, iar în fiecare dintre primele 6 luni nu pot fi mai mici de 5% din totalul obligațiilor fiscale eșalonate

DOCUMENT ANAF - proiect de ordin privind eșalonarea pe 12 luni. Ratele vor fi plătite pe 15 ale fiecărei luni, iar în fiecare dintre primele 6 luni nu pot fi mai mici de 5% din totalul obligațiilor fiscale eșalonate
scris 11 nov 2020

ANAF a pregătit proiectul de ordin prin care stabilește procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată în forma simplificată, pe 12 luni. Mecanismul eșalonării simplificate a fost introdus de guvern pentru a facilita achitarea obligațiilor fiscale în cazul firmelor care au amânat plata de taxe și impozite fără dobânzi și penalități, în baza facilității introduse de autorități în martie și extinsă recent până la 25 decembrie. După obținerea eșalonării, ratele la eșalonare vor fi scadente pe data de 15 a fiecărei luni și nu vor putea avea în primele șase luni o valoare lunară mai mică de 5% din totalul obligațiilor eșalonate, plus dobândă. Restul sumei se va împărți în mod egal la numărul de luni rămase.

Transformările orașului: Noua tinerețe a fabricilor vechi sau cum devin acestea spații urbane moderne CITEȘTE ȘI Transformările orașului: Noua tinerețe a fabricilor vechi sau cum devin acestea spații urbane moderne

Dobânda este de 0,01% pe zi, la jumătate față de cea practicată în mod curent de ANAF, de 0,02% pe zi.

Proiectul de ordin este pregătit, iar CNIF lucrează acum la un formular necesar pentru depunerea online. Pentru a intra în vigoare, proiectul de ordin trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

IULIUS – 20 de ani de experiență în regenerare urbană, cu proiecte de peste un miliard de euro CITEȘTE ȘI IULIUS – 20 de ani de experiență în regenerare urbană, cu proiecte de peste un miliard de euro

Data limită pentru depunerea cererilor de eșalonare este 15 decembrie.

Cererile depuse de contribuabili, atât înainte, cât și după publicarea ordinului în Monitorul Oficial, sunt analizate de ANAF în vederea soluționării.

CITEȘTE ȘI Avantaj Client 8.087 euro TVA inclus pentru Sprinter 314 CDI Furgon, 11 mc, cu tracțiune față. Îndreaptă-te spre reușită!

Cererile vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după publicarea ordinului in Monitorul Oficial, potrivit unui comunicat al ANAF.

Proiectul de ordin este disponibil aici

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Transparență Decizională. Proiectul de ordin a fost elaborat în vederea reglementării procedurii ce trebuie aplicată în mod unitar atât de către contribuabili, cât si de către organele fiscale. De asemenea, prin proiectul de ordin au fost elaborate și modele de formularele utilizate de organele fiscale pentru soluționarea  cererilor depuse de mediul de afaceri.

EXCLUSIV Teatru cu taxe - ANAF execută silit Termoenergetica, care, din reflex, și-a plătit greșit obligațiile fiscale pe numele \ CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Teatru cu taxe - ANAF execută silit Termoenergetica, care, din reflex, și-a plătit greșit obligațiile fiscale pe numele "strămoașei" falimentare RADET

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat noi măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri, aprobate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020. Una dintre principalele facilități fiscale este eșalonarea la plată simplificată, care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență.

Adoptarea acestei facilități a vizat susținerea conformării la plată și menținerea lichidităților financiare pentru revitalizarea activității contribuabililor, ca efect al crizei sanitare.

Condiții de acordare ce trebuie îndeplinite debitor:

a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu se afle în procedura faliment;
d) să nu se afle în dizolvare;
e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Avantajele accesarii eșalonării la plată simplificate:

• este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, în vederea susținerii conformării voluntare la plată pentru obligațiile acumulate în perioada de criză sanitară;
• reprezintă o procedură simplificată de acordare a eșalonarii la plată, pentru contribuabilii care si-au achitat obligațiile fiscale datorate până la data intrării în starea de urgență;
• se acordă numai în baza unei cereri la care se poate atașa o propunere de grafic, fără a fi depuse alte documente. Termenul de soluționare este de cel mult 5 zile; 
• se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată;
• nu se constituie garanții;
• nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată;
• pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată;
• se poate solicita, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia;
• se poate menține eșalonarea la plată pierdută, de două ori pe perioada de valabilitate a eșalonarii la plată.

Un alt aspect pe care îl vizează eșalonarea simplificată este acela că, această facilitate fiscală poate fi accesată și de către debitorii care au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală, prin depunerea unei cereri la organul fiscal. Astfel, în cazul acestora se poate acorda eșalonarea la plată pe o perioadă de maxim 12 luni, numai pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență, condițiile mai sus menționate fiind aplicabile și în cazul lor. 

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
esalonare
proiect
ordin anaf