DOCUMENT Inspecția fiscală - proiect de ordin ANAF pentru procedura de prezentare a legitimației și a ordinului de serviciu la începerea inspecției, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță. 10 secunde legitimația în fața camerei video

DOCUMENT Inspecția fiscală - proiect de ordin ANAF pentru procedura de prezentare a legitimației și a ordinului de serviciu la începerea inspecției, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță. 10 secunde legitimația în fața camerei video
scris 23 feb 2023

ANAF a pregătit un proiect de ordin de președinte care stabilește procedura pentru prezentarea legitimațiilor și a ordinului de serviciu de către angajații Fiscului la începerea inspecției fiscale, inclusiv pentru situațiile în care prezentarea legitimației și a ordinului de serviciu se realizează prin mijloace audio-video de comunicare la distanță.

În toate situațiile se va face referire în Raportul de inspecție fiscală cu privire la modalitățile de prezentare a legitimației de inspecție și a ordinului de serviciu, prevede proiectul de ordin.

Proiectul de ordin

Anexa cu procedura

În situația în care inspecția fiscală începe la sediul organului fiscal prezentarea legitimației și a ordinului de serviciu se poate realiza în următoarele modalități:

PSD va lua șefia ANAF odată cu aplicarea rotativei - surse politice CITEȘTE ȘI PSD va lua șefia ANAF odată cu aplicarea rotativei - surse politice

a) În măsura în care reprezentantul contribuabilului se deplasează la sediul organului fiscal, prezentarea legitimației de inspecție și a ordinului de serviciu se va realiza direct, iar faptul că acestea au fost prezentate vor fi consemnate intr-o ”minută” ce va cuprinde în mod explicit următoarele elemente:

 • părțile semnatare (reprezentantul contribuabilului, echipa de inspecție fiscală desemnată care se legitimează);
 • data, ora și locația întocmirii minutei;
 • faptul că organele de inspecție fiscală au prezentat legitimațiile și ordinul de serviciu cu ocazia întâlnirii și respectiv a începerii inspecției fiscale;
 • consemnarea faptului că data începerii inspecției fiscale este data din avizul de inspecție fiscală, ori noua dată de începere a inspecției fiscale comunicată contribuabilul în scris, în situația în care inspecția fiscală nu poate începe la data prevăzută 'in aviz ( care trebuie să fie aceasi cu data la care sunt prezentate legitimația și ordinul de serviciu);
 • semnăturile părților;
 • numărul de înregistrare de la organul fiscal;

b) În situația în care prezentarea legitimației și a ordinului de serviciu se realizează prin mijloace audio-video de comunicare la distanță pot interveni următoarele situații:

Artiștii cu venituri din activități diferite vor putea fi înregistrați ca ”lucrător cultural profesionist”. Vor plăti impozit, dar vor avea vechime în muncă, deduceri, concedii și indemnizații CITEȘTE ȘI Artiștii cu venituri din activități diferite vor putea fi înregistrați ca ”lucrător cultural profesionist”. Vor plăti impozit, dar vor avea vechime în muncă, deduceri, concedii și indemnizații
 1. La momentul stabilirii conexiunii audio-video (incluzând fie mijloacele de comunicare ale ANAF la care contribuabilul are acces-Spațiul Privat Virtual, fie alte mijloace de comunicare audio-video pentru care anterior începerii inspecției fiscale , organul fiscal a transmis datele de conectare către contribuabil, acesta confirmând participarea la data și ora stabilită) echipa de inspecție fiscală va solicita acordul reprezentantului contribuabilului! contribuabilului pentru înregistrarea întâlnirii.
  Dacă contribuabilul/reprezentantul contribuabilului își exprimă acordul pentru înregistrarea întâlnirii se va proceda la prezentarea în fața camerei video, pe rând, a legitimațiilor de inspecție ale membrilor echipei, precum și a ordinului de serviciu, prezentare care va dura cel puțin 10 (zece) secunde pentru fiecare document. Înregistrarea întâlnirii va fi salvată de echipa de inspecție fiscală și arhivată electronic, fie pe suport extern, fie în arhiva electronică la structura din care face parte echipa de inspecție fiscală, astfel încât să poată fi accesată și/sau pusă la dispoziție oricăror persoane interesate și îndreptățite conform legii pentru a vizualiza informațiile în cauză (organele de soluționare a contestatiei, instanțe, etc).
  Totodată, în cuprinsul RlF-ului ce va fi întocmit, se va menționa faptul că prezentarea legitimației de inspecție fiscală și a ordinului de serviciu au avut loc în data de........., prin utilizarea mijloacelor de comunicare audio-video.
 2. În situația în care contribuabilul nu își exprimă acordul pentru înregistrarea audio-video, se va întocmi o ”minută” ce va cuprinde în mod explicit următoarele elemente:
  • părțile semnatare (reprezentantul contribuabilului, echipa de inspecție fiscală desemnată care se legitimează);
  • data, ora și faptul că întâlnirea a avut loc prin mijloace audio-video de comunicare la distanță;
  • modalitatea de stabilire a conexiunii audio-video (mijloacele de comunicare ale ANAF la care contribuabilul are acces - Spațiul Privat Virtual sau alte mijloace de comunicare audio-video pentru care anterior începerii inspecției fiscale, organul fiscal a transmis datele de conectare către contribuabil, acesta confirmând participarea la data și ora stabilită);
  • faptul că organele de inspecție fiscală au prezentat 'in fața camerei video, pe rând legitimațiile și ordinul de serviciu cu ocazia întâlnirii și respectiv a începerii inspecției fiscale;
  • consemnarea faptului că data începerii inspecției fiscale este data din avizul de inspecție fiscală, ori noua dată de începere a inspecției fiscale comunicată contribuabilul în scris, în situația în care inspecția fiscală nu poate începe la data prevăzută în aviz (care trebuie să fie aceași cu data la care sunt prezentate legitimatia și ordinul de serviciu);
  • faptul că minuta va fi semnată electronic ;
  • numărul de înregistrare de la organul fiscal;

În situația în care inspecția fiscală începe la sediul contribuabilului (sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul), organul de inspecție fiscală trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimația de inspecție și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
inspectie fiscala
legitimatie
ordin de serviciu
proiect