EXCLUSIV Lista deducerilor. Cum vom calcula venitul net anual global pe gospodărie

EXCLUSIV Lista deducerilor. Cum vom calcula venitul net anual global pe gospodărie
Marius Oncu
Marius Oncu
Thomas Dincă
Thomas Dincă
scris 19 apr 2017

Impozitul pe venit ar urma să fie aplicat, de anul următor, în funcție de un venit anual global pe gospodărie, însă o gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcție de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie, precum și la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casă și mașină (RCA), abonament la sală de fitness și dans, bilete la cinema, medicamente sau susținerea unor entități nonprofit, potrivit unui draft de modificare a Codului Fiscal aflat în discuție și obținut de Profit.ro din surse guvernamentale.

Urmărește-ne și pe Google News

Înainte de a fi prezentate aici, informațiile au fost anunțate cu mult înainte pe Profit Insider

De asemenea, gospodăriile cu venituri mici în care se află copii minori vor primi, în anumite condiții, sprijin financiar din partea statului.

Astfel, o gospodărie formată dintr-o singură persoană va avea un plafon neimpozabil de 24.000 de lei pe an, bani la care statul nu va aplica impozit pe venit. Totodată, va avea dreptul la deduceri cumulând într-un an 2.000 de lei (în cazul în care plafonul neimpozabil lunar nu variază). Din venitul total obținut de acea persoană într-un an se scad în primă fază cei 24.000 de lei, după care se scad și deducerile până la un maxim de 2.000 de lei pe an, iar, la ce rămâne, statul ar urma să aplice un impozit de 10%.

Venitul anual global (Vag) al unei gospodării va fi reprezentat de suma veniturilor/câștigurilor nete/brute, după caz, obținute de către fiecare membru al gospodăriei din România, cu excepția veniturilor neimpozabile și a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite.

Venituri care nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului impozabil pe gospodărie

 • sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație
 • veniturile realizate la prima tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acțiuni sau de moștenitorii acestora
 • venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
 • veniturile a căror sursă nu a fost identificată

Venitul global va fi neimpozabil până la un anumit plafon (Pn), care depinde de numărul de persoane membre ale gospodăriei care va achita impozit. Astfel, fiecare familie va primi un punctaj în funcție de numărul de persoane membre în gospodărie. Punctajul (P) al gospodăriei va fi egal cu numărul de membri plus un punct. Astfel, pentru o gospodărie cu 3 membri, punctajul în funcție de numărul de persoane va fi de 4 (3+1).

EXCLUSIV Noul șef al Fiscului transmite firmelor: Termenul de modificare a domiciliului fiscal va fi respectat, altfel angajații ANAF riscă sancțiuni CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Noul șef al Fiscului transmite firmelor: Termenul de modificare a domiciliului fiscal va fi respectat, altfel angajații ANAF riscă sancțiuni

Stabilirea plafonului neimpozabil (Pn) aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei și 12 luni.

Pn = P x 1.000 lei x 12 luni

O gospodărie cu 3 membri va avea un plafon de 48.000 de lei (4 x 1.000 lei x 12 luni) pe an, iar dacă în anul respectiv a avut venituri sub această sumă, nu va plăti impozit pe venit.

În cazul membrilor care au decedat sau care s-au născut în cursul anului pentru care se depune declarația, plafonul neimpozabil al gospodăriei se stabilește pentru fiecare dintre aceștia în parte, iar plafonul neimpozabil al gospodăriei va fi modificat.

Venitul global ajustat

Venitul global ajustat (Vgaj) al gospodăriei va fi diferența între venitul anual global (Vag) și plafonul neimpozabil (Pn).

Vgaj = Vag - Pn

Dacă gospodăria are un venit anual mai mic decât plafonul sub care nu trebuie să plătească impozit (Vgaj<0), gospodăriile unde se află copii minori vor primi un sprijin financiar în sumă de 1.600 iei/an pentru fiecare copil. Copii care urmează învățământ obligatoriu preuniversitar ar urma să beneficieze de această sumă doar cu condiția ca absențele nemotivate să nu depășească 10% din totalul orelor de curs.

Deducerile - asigurare RCA, bilete la cinema sau asigurări private de sănătate

Sistemul actual în care contribuabilul persoană fizică are dreptul la unele deduceri, cum ar fi cea pentru asigurare privată de sănătate, va fi înlocuit cu unul mai amplu.

Dacă venitul anual global ajustat (Vgaj) este pozitiv, venitul net anual global impozabil (Vnai) se determină prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodărie a următoarelor deduceri:

EXCLUSIV Președintele ANAF pregătește în Spațiul Privat Virtual două facilități pentru firme, care vor schimba relația acestora cu Fiscul CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Președintele ANAF pregătește în Spațiul Privat Virtual două facilități pentru firme, care vor schimba relația acestora cu Fiscul
 • contribuția de asigurări sociale și contributia de asigurări sociale de sănătate datorate și plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie;
 • fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare sau cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;
 • prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;
 • asigurările obligatorii pentru casa și masina (RCA).
 • programe educaționale și recreere pentru copiii aflați în întreținere: grădinițe particulare, programe tip before/after school, taxe școlare, tabere sau excursii școlare, cursuri: limbi străine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditații;
 • alimentarea contului pentru educație permanentă, înființat în baza Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale;
 • activități educaționale pentru tineri/adulți (ex. taxe școlare, etc)
 • activități sportive pentru adulți (ex. abonamente sală fitness, gimnastică, dans, alte activități sportive);
 • achiziții de cărți și produse de papetarie;
 • activități culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);
 • servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;
 • medicamente pentru boli cronice și grave;
 • întreținere și reparații gospodărie;
 • susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Pentru toate aceste deduceri, autoritățile vorfi nevoite să publice, la o dată ulterioară, clarificări în care să precizeze exact ce anume se poate deduce și ce documente vor fi necesare.

Deducerile (D) se acordă anual, in limita plafonului neimpozabil aferent unei luni. În cazul în care plafonul neimpozabil lunar variază, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile care se pot deduce sunt cele efectuate de către oricare dintre membrii gospodăriei, pentru aceștia sau pentru alți membrii ai gospodăriei, justificate cu documente.

Dacă venitul net anual global impozabil este negativ, adică din venitul anual ajustat (dacă este pozitiv) minus deduceri nu rămane nimic pentru a calcula impozit, se alocă fiecărui copil din gospodărie suma de 1.200 lei/an, în condițiile prevăzute la alineatul 11.

Impozitul pe venitul anual global (IVG) pe gospodărie se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual global impozabil (Vnai).

IVG = Vnai x 10%

EXCLUSIV Micile afaceri din turism, lovite la impozitare. Sunt excluse de la impozitul pe microîntreprinderi, o ordonanță fiind publicată cu 5 zile întârziere CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Micile afaceri din turism, lovite la impozitare. Sunt excluse de la impozitul pe microîntreprinderi, o ordonanță fiind publicată cu 5 zile întârziere

În situația în care venitul net anual global are o valoare pozitivă, dar se află sub valoarea plafonului neimpozabil, din impozitul pe venitul anual global se deduce suma de 1.200 lei reprezentând sprijinul financiar acordat pentru fiecare copil în condițiile prevăzute la alineatul 11.

În cazul sumelor de primit sub forma sprijinului financiar acordat familiilor cu copii, se aplică prevederile Codului de procedură fiscală referitoare la compensarea cu sume datorate potrivit legii, bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetelor de asigurări sociale, după caz, de către membrii gospodăriei.

Cotele de impozitare

Impozitul anual global datorat pe gospodărie se stabilește prin aplicarea următoarelor cote de impunere asupra venitului anual global ajustat pe gospodărie, respectiv asupra venitul net anual global impozabil:

 • 0% pentru un venit global ajustat negativ;
 • 10% pentru un venitul net anual global impozabil pozitiv.
viewscnt
Afla mai multe despre
venit global
impozit venit global
ministerul finanțelor
gospodărie
deduceri impozit