EXCLUSIV Teodorovici îi ia șefei ANAF din atribuții

EXCLUSIV Teodorovici îi ia șefei ANAF din atribuții
scris 22 mar 2019

Ministrul Finanțelor va prelua de la președintele ANAF o parte semnificativă din atribuțiile de a stabili prin ordine și instrucțiuni procedurile de administrare a impozitelor și taxelor datorate bugetului general consolidat. Astfel, ministrul Eugen Teodorovici va fi cel care va decide aceste aspecte prin "ordin al ministrului finanțelor publice, cu consultarea ANAF", urmând ca președintele ANAF, Mihaela Triculescu, să emită în continuare ordine doar în anumite cazuri, exceptate de la prevederea generală, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență deja redactat la nivelul ministerului, au declarat surse oficiale pentru Profit.ro. Mihaela Triculescu a fost numită de Teodorovici la conducerea ANAF la începutul acestui an, cu susținerea consilierului guvernamental Darius Vâlcov.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

Ordinele și instrucțiunile pentru aplicarea unitară a Codului Fiscal sunt emise acum de ministrul Finanțelor. Ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor datorate bugetului general consolidat, cu excepția bugetelor locale, sunt emise de președintele ANAF, iar ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor locale trebuie aprobate prin ordin comun al ministrului Finanțelor și al ministrului Dezvoltării Regionale.

Conform informațiilor Profit.ro, proiectul de ordonanță prevede că "ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor datorate bugetului general consolidat, cu excepția bugetelor locale, se emit, după caz, de ministrul Finanțelor sau de președintele ANAF". Ministrul Teodorovici va dobândi astfel dreptul de a emite ordine și instrucțiuni și pe aspecte care acum sunt strict în competența președintelui ANAF.

Mai mult, sintagma "ordin al președintelui ANAF/ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală/ordin al ANAF" din Legea privind Codul de procedură fiscală și din Legea privind Codul fiscal va fi înlocuită cu sintagma "ordin al ministrului Finanțelor, cu consultarea ANAF", cu excepția anumitor articole.

Argumentul invocat este "asigurarea coerenței și voinței legiuitorului în procesul de emietere a legislației subsecvente".

Ministrul Finanțelor va prelua aceste atribuții, iar ANAF va rămâne doar cu rol consulltativ.

CONFIRMARE Mihaela Triculescu - noul șef al ANAF CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Mihaela Triculescu - noul șef al ANAF

Președintele ANAF va rămâne cu dreptul de a emite ordine în următoarele cazuri

Din Codul Fiscal

 • art. 11 alin. (13) - Procedura de aplicare a prevederilor care dau dreptul ANAF ca, la stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuții sociale obligatorii, să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității.
 • art. 25 alin. (4,1) - Stabilirea registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Registrul este public și se afișează pe site-ul ANAF.
 • art. 87 alin. (2) - Procedura de aplicare pentru - cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuți la art. 83 alin. (4) realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceștia sunt obligați să notifice organului fiscal competent evenimentul, respectiv depășirea numărului de 5 camere de închiriat, prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, contribuabilul va recalcula norma de venit și impozitul anual datorat.
 • art. 106 alin. (7) - Procedura de aplicare pentru
  • În anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă.
  • Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (5) și evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului județului/municipiului București, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene/municipiului București, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un delegat din partea Administrației Naționale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice teritoriale din cadrul ANAF.
 • art. 111 alin. (2) lit. e) - Referitor la exceptarea cazurilor de dare în plata de la impozitarea veniturilor din transfer de proprietate.
 • art. 133 alin. (151) - Procedura de acordare a bonificației pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 • art. 154 alin. (3) - Structura informațiilor și periodicitatea transmiterii acestora de la CNAS la ANAF pentru persoanele exceptate de la plata CAS.
 • art. 147 alin. (13) și (14) - Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate în cazul angajatorilor care încheie acord cu angajații pentru transmiterea de informații către ANAF.
 • art. 316 alin. (9) - stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în baza căruia se respinge înregistrarea în scop de TVA.
  • și alin. (11) lit. h) stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în baza căruia se anulează înregistrarea în scop de TVA.
 • art. 402 alin. (10) și (11) - referitor la documentul administrativ electronic în cursul deplasării în regim suspensiv de accize.
 • art. 403 alin. (2) - referitor la divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize.
 • art. 404 alin. (2) și (5) - referitor la primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.
 • art. 406 alin. (1) lit. b) - referitor la proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediție.
 • art. 409 alin. (2) - referitor la structura și conținutul informațiilor care trebuie schimbate de către persoanele și autoritățile competente implicate în cazul unei deplasări intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize.
 • art. 410 alin. (1) - referitor la proceduri simplificate de monitorizare a deplasărilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, care se desfășoară integral pe teritoriul României
 • art. 432 alin. (1) - Toți operatorii economici cu produse accizabile sunt obligați să accepte orice control ce permite autorității competente prevăzute prin ordin al președintelui ANAF să se asigure de corectitudinea operațiunilor cu produse accizabile.
 • art. 434 - Procedura de import pentru produse energetic - Efectuarea formalităților vamale de import aferente benzinelor și motorinelor se face prin birourile vamale la frontieră stabilite prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 435 alin. (3) - (3) Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili - sunt obligați să se înregistreze la autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite prin ordin al președintelui ANAF.
  • (4) - Operatorii economici care intenționează să comercializeze în sistem en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili - sunt obligați să se înregistreze la autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite prin ordin al președintelui ANAF.
  • și (9) lit. a) - (9) În cazul comercializării și transportului de tutun brut și tutun parțial prelucrat, trebuie îndeplinite următoarele cerințe: a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parțial prelucrat provenit din operațiuni proprii de import, din achiziții intracomunitare proprii sau din producția internă proprie pot desfășura această activitate numai în baza unei autorizații eliberate în acest scop de către autoritatea competentă potrivit prevederilor stabilite prin ordin al președintelui ANAF.
CONFIRMARE Finanțele preiau de la ANAF activitatea de soluționare a contestațiilor. Creșteri de salarii pentru cei 1.800 de angajați proprii ai Ministerul Finanțelor, dar nu și pentru cei 24.000 de angajați de la ANAF CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Finanțele preiau de la ANAF activitatea de soluționare a contestațiilor. Creșteri de salarii pentru cei 1.800 de angajați proprii ai Ministerul Finanțelor, dar nu și pentru cei 24.000 de angajați de la ANAF

Din Codul de Procedura Fiscală

 • art. 7 alin. (8) - Dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc și dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii, precum și procedurile de stabilire a subclaselor și subcriteriilor se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.
  • și (12) - Procedurile de administrare corespunzătoare fiecărei clase/subclase de risc fiscal se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 30 alin. (1) - Pentru administrarea creanțelor fiscale și a altor creanțe datorate bugetelor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (2), competența revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul ANAF, stabilit prin ordin al președintelui ANAF, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
  • (3) - în scopul administrării de către organul fiscal central a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mari și mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, prin ordin al președintelui ANAF se poate stabili competența de administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), precum și criteriile de selecție și listele contribuabililor care dobândesc calitatea de contribuabil mare sau, după caz, contribuabil mijlociu.
  • și (5) - în scopul administrării de către organul fiscal central a obligațiilor fiscale datorate de un grup fiscal constituit potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin al președintelui ANAF se poate stabili competența de administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1). Organul fiscal central desemnat este competent să administreze obligațiile fiscale datorate de toți membrii grupului.
 • art. 35 - În cazul contribuabilului nerezident care nu are pe teritoriul României un sediu permanent, competența revine organului fiscal central stabilit prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 40 alin. (3) - în cazul contribuabilului/plătitorului cu domiciliul fiscal în România care aplică regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune reglementat de Codul fiscal, competența de administrare a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor supuse acestui regim revine organului fiscal central stabilit prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 52 alin. (21) - Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans - Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans, precum și respingerea cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și acordului de preț în avans se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 116 alin. (3) -  în cazul efectuării inspecției fiscale de către organul fiscal central, prin ordin al președintelui ANAF se pot aproba metode și proceduri de sondaj.
 • art. 118 alin. (1) lit. a) - Activitatea de inspecție fiscală se organizează și se desfășoară în baza unor programe anuale, trimestriale și lunare. Condițiile pentru întocmirea programelor se aprobă prin ordin al președintelui ANAF, în cazul inspecției fiscale efectuate de organul fiscal central.
 • art. 120 alin. (1) - în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al președintelui ANAF se pot constitui, la nivelul aparatului central, structuri care au competență în efectuarea inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării.
  • și (2) - competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central, în condițiile stabilite prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 138 alin. (3) - competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților reliminare acesteia se stabilește prin ordin al președintelui ANAF. Aparatul central al ANAF are competență în efectuarea verificării persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe întregul teritoriu al țării.
  • (8) - elementele de patrimoniu și de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării, precum și modelul declarației se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF.
  • și (9) - cu ocazia verificării situației fiscale personale, organul fiscal central stabilește veniturile obținute de persoana fizică în cursul perioadei verificate. În acest scop organul fiscal central utilizează metode indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 151 alin. (1) - delimitarea competențelor diferitelor structuri de control din cadrul ANAF se realizează prin ordin al președintelui ANAF.
 • art. 220 alin. (21) - 2) Organul fiscal care administrează creanțe fiscale este abilitat să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită, dar, prin excepție, prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc:
  • a) cazurile speciale de executare silită, precum și structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită;
  • b) alte organe fiscale pentru îndeplinirea unor acte de executare silită, precum și pentru valorificarea bunurilor confiscate, gajate/ipotecate sau sechestrate potrivit legii, prin procese electronice masive.
 • art. 287 alin. (2) - prin ordin al președintelui ANAF, se desemnează biroul central de legătură. Autoritatea competentă din România este responsabilă de informarea Comisiei Europene și a celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de legătură.
 • art. 313 alin. (3) -  prin ordin al președintelui ANAF se desemnează biroul central de legătură, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenței reciproce care face obiectul prezentului capitol, precum și pentru contactele cu Comisia Europeană.
 • art. 335, 3 alin. (3) - Prin ordin al președintelui ANAF se desemnează biroul de legătură, care este responsabil pentru contactele cu alte state pentru aplicarea prevederilor referitoare la asistența reciprocă la recuperare.
viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
eugen teodorovici
anaf
mihaela triculescu
ordine
instructiuni
proceduri
cod fiscal
cod de procedura fiscala