Finanțele modifică atribuțiile inspecțiilor economico-financiare, pe care le derulează la instituții publice

Finanțele modifică atribuțiile inspecțiilor economico-financiare, pe care le derulează la instituții publice
scris 25 aug 2021

Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de hotărâre care ar urma să clarifice atribuțiile organului de inspecție economico-financiară și a structurii de specialitate din cadrul ministerului în soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emise de inspecția economico-financiară ca urmare a verificărilor efectuate la instituții publice.

Finanțele efectuează acțiuni de inspecție la instituții publice, privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.

Împotriva actului administrativ emis ca urmare a inspecției efectuate la instituțiile publice se poate formula plângere prealabilă, în condițiile Legii contenciosului administrativ.

Plângerea prealabilă se depune la structura care a efectuat inspecția iar soluționarea acesteia se face, prin decizie motivată, de Ministerul Finanțelor, prin structura de specialitate în soluționarea plângerii prealabile, iar, împotriva deciziei de soluționare a plângerii prealabile se poate formula acțiune în instanță.

Cîțu, explicând neștiința ministrului Finanțelor privind salariul minim: A fost o gafă CITEȘTE ȘI Cîțu, explicând neștiința ministrului Finanțelor privind salariul minim: A fost o gafă

Prin proiectul pregătit acum, se propune reglementarea atribuțiunilor generale precum și a drepturilor aparatului de inspecție economico-financiară, în vederea aplicării prevederilor art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999.

Totodată, prin proiectul de act normativ se stabilesc atribuțiile structurii de specialitate în soluționarea plângerii prealabile formulată împotriva actului administrativ emis de organele de inspecție economico-financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice, respectiv:

 • soluționează plângerea prealabilă prin emiterea unei decizii;
 • soluționează cererea de retragere a plângerii prealabile prin emiterea unei decizii prin care se ia act de renunțarea la plângerea prealabilă;
 • îndreaptă erorile materiale de ordin formal din decizia de soluționare a plângerii prealabile, prin emiterea unei decizii de rectificare;
 • verifică dacă plângerea prealabilă cuprinde: datele de identificare ale contestatorului, obiectul, motivele de fapt și de drept, dovezi pe care se întemeiază, semnătura contestatorului;
 • verifică conținutul dosarului plângerii prealabile;
 • verifică dacă plângerea prealabilă este depusă cu respectarea termenului legal;
 • analizează plângerea prealabilă în raport de susținerile părților, de dispozițiile legale invocate de acestea și de documentele existente la dosarul cauzei și o soluționează  în limitele sesizării;
 • verifică dacă există excepții de procedură sau de fond;
 • verifică motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ atacat;
 • emite decizia de soluționare a plângerii prealabile în formă scrisă, în următoarea structură: preambul, considerente, dispozitiv;
 • întocmește decizia de soluționare a plângerii prealabile, în patru exemplare, decizie care se semnează de ministrul finanțelor sau de persoana împuternicită, și o comunică contestatorului și organului de inspecție economico-financiară, emitent al actului administrativ contestat.
viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
contreol
institutii publice