Guvernul a schimbat legislația referitoare la aplicarea TVA în cazul vânzărilor de bunuri la distanță

Guvernul a schimbat legislația referitoare la aplicarea TVA în cazul vânzărilor de bunuri la distanță
scris 2 sep 2021

Guvernul a aprobat în ședința de ieri un proiect de hotărâre care aduce unele clarificări în ce privește legislația referitoare la aplicarea TVA în cazul vânzărilor de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri. Totodată introduce și unele excepții privind rambursarea TVA și precizări privind obligația persoanelor impozabile care, prin utilizarea unei interfețe electronice, facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, de a ține registre cu informații referitoare la operațiunile facilitate.

Principalele modificări și completări ale Titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, care se impun ca urmare a necesității corelării acestuia cu prevederile Codului fiscal, astfel cum a fost modificat și completat prin OUG nr. 59/2021, vizează în principal următoarele aspecte:

Datoria statului - Iulie, cu unele dintre cele mai mari împrumuturi de până acum, a urcat totalul datoriei contractate în acest an de Guvern la aproape 80 de miliarde de lei CITEȘTE ȘI Datoria statului - Iulie, cu unele dintre cele mai mari împrumuturi de până acum, a urcat totalul datoriei contractate în acest an de Guvern la aproape 80 de miliarde de lei
 • În vederea clarificării sintagmelor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal) și respectiv „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, sunt exemplificate situațiile în care se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, cu trimitere la situații precum  cele prevăzute la art. 5a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Pentru corelarea cu noua terminologie introdusă prin O.U.G. nr. 59/2021, se înlocuiește sintagma „vânzări la distanță” cu sintagma „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” din cuprinsul pct. 3 alin. (7) lit. d), pct. 7 alin. (14) și pct. 10 alin. (6) din Normele metodologice.
 • În vederea clarificării termenului „facilitează”  în sensul art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, se face trimitere la înțelesul acestuia prevăzut la art. 5b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se clarifică termenul „loturi”, reprezentând bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor, către același destinatar și acoperite de același contract de transport.
 • În vederea corelării cu modificările aduse art. 275 din Codul fiscal în ceea ce privește stabilirea locului impozitării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, se abrogă pct. 12 din Normele metodologice.
 • Pentru corelarea cu prevederile art. 315 alin. (14) și art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal, prin care s-a realizat transpunerea prevederilor art. 368 și art. 369w din Directiva 2006/112/CE, în vigoare de la 1 iulie 2021, se modifică și completează pct. 72 alin. (1) lit. c) și pct. 72 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice, prin introducerea unor excepții de la procedura de rambursarea a TVA către persoanele impozabile stabilite în alt stat membru. Astfel, în situația în care România este stat membru de consum pentru operațiuni ce fac obiectul regimurilor speciale prevăzute la art. 315 și 3152 din Codul fiscal, persoanele impozabile stabilite în alt stat membru și neînregistrate în scopuri de TVA în România vor putea solicita rambursarea TVA aferente achizițiilor efectuate în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România
 • În vederea corelării cu prevederile art. 314 alin. (12) și art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal, prin care s-a realizat transpunerea prevederilor art. 369j și art. 369w din Directiva 2006/112/CE, în vigoare de la 1 iulie 2021, se modifică și completează pct. 74 alin. (1) lit. b) și pct. 74 alin. (5) din Normele metodologice, prin introducerea unor excepții de la procedura de  rambursarea a TVA către persoanele impozabile nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, persoanele impozabile nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene și neînregistrate în scopuri de TVA în România, care aplică regimurile speciale prevăzute la art. 314 și 3152 din Codul fiscal, vor putea solicita rambursarea TVA aferente achizițiilor efectuate în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România. De asemenea, respectivele persoane vor fi exceptate de la obligația de a desemna un reprezentant fiscal în scopul rambursării taxei.
 • Pentru corelarea cu modificările aduse art. 275 și art. 307 alin. (6) din Codul fiscal, se abrogă pct. 81 alin. (3) din Normele metodologice.
 • În vederea clarificării art. 3211 din Codul fiscal referitor la obligația persoanelor impozabile care, prin utilizarea unei interfețe electronice, facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, de a ține registre cu informații referitoare la operațiunile facilitate, se adoptă următoarele:
  • persoanele impozabile care se consideră că au primit și au livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, sau au participat la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică pentru care se prezumă că au acționat în nume propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv cu art. 9a din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, vor păstra registrele prevăzute la art. 63c din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • persoanele impozabile care se consideră că au primit și au livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, sau au participat la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică pentru care se prezumă că au acționat în nume propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv art. 9a din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au optat pentru aplicarea regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, vor păstra documentele prevăzute la pct. 101 din Normele metodologice, după caz.
  • persoanele impozabile care, prin utilizarea unei interfețe electronice, facilitează alte livrări de bunuri sau prestări de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, decât cele menționate mai sus, vor păstra informațiile prevăzute la art. 54c alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
anaf
tva
vanzare
cod fiscal