Guvernul pregătește modificarea normelor de aplicare a programului IMM Invest

Guvernul pregătește modificarea normelor de aplicare a programului IMM Invest
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 2 sep 2020

Guvernul pregătește modificări la normele de aplicare a programului IMM Invest, de susținere a firmelor mici și mijlocii cu finanțări garantate de stat pentru capital de lucru și investiții. Printre acestea, perioada de subvenționare a dobânzii va fi fixată la 8 luni, va fi detaliat modul în care IMM-urile pot opta pentru finanțări în valoare cumulată totală de 10 milioane de lei, iar documentele semnate electronic urmează să fie transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
30 mai - Profit News TV - Maraton Fonduri Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC Bank, Fabrica de Consultanță.
11 iunie - Medika TV - Maraton Sănătatea Aparatului Urinar
12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie
13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, ROCA Industry, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield, Globalworth, Meta Estate

Principalele modificări ale normelor de aplicare a Programului IMM Invest propuse

 

  • modificarea perioadei de subvenționare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni astfel încât și IMM-urile ce au accesat programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de aceleași avantaje ca și cele acceptate în prima etapă.
  • introducerea unor reglementări care detaliază modul în care microîntreprinderile și întreprinderile mici pot opta pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu valori de până la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, sau pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în valoare de maximum 5.000.000 lei, cu posibilitatea cumulului până la limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.
  • corelarea la nivelul normelor de aplicare a eliminării dispozițiilor care instituiau obligativitatea beneficiarilor de a accesa o singură dată în aplicația electronică aferentă Programului ca urmare a creării în legislația primară a posibilității de a solicita mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru.
  • acomodarea la nivelul normelor a dispozițiilor care au modificat valabilitatea schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data operaționalizării programului și data de 31 octombrie 2021, inclusiv.
  • Introducerea la nivelul normelor a unor precizări care organizează aplicarea normei primare referitoare la instituirea ipoteciile legale în cazul în care prin program se finanțează o  investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului. În această situație, pentru a se asigura posibilitatea efectivă de recuperare a valorii de executare a garanțiilor prin executare silită imobiliară, în baza contractului de garantare se va institui ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. De asemenea, în situația primirii de către instituția de credit a respingerii cererii de plată de către FNGCIMM se reglementează posibilitatea radierii din cartea funciară a ipotecii legale constituite în favoarea statului român, concomitent cu înscrierea ipotecii legale în favoarea instituției de credit.
  • Pentru evitarea paralelismelor legislative, se propune eliminarea dispoziției referitoare la plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în anul 2020 în cadrul programului, în condițiile aprobării acestuia prin OUG nr.143/2020.
  • Pentru facilitarea digitalizării fluxului de acordare a garanțiilor în cadrul programului, se propune introducerea unor dispoziții potrivit cărora documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, conform legii. Prin adoptarea modificărilor propuse se urmărește fluidizarea procesului de analiză în vederea acordării garantiilor in cadrul Programului IMM INVEST, precum si pentru reducerea timpului de stationare a documentatiilor de garantare.
  • Pentru a asigura o monitorizare eficientă a destinației creditului, sunt necesare unele clarificări privind efectuarea de trageri din linia de credit pentru finanțarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfășurării activității, fără a depăși valoarea liniei de credit aprobate și cu autorizarea de către instituția de credit a tragerilor din plafon aferente primei utilizări, ținând cont de caracteristicile liniilor de credit (plafon de tip revolving), care au de cele mai multe ori și instrumente de plată de tip card atașate.
  • Clarificarea unor aspecte izvorâte din practică referitoare la încheierea polițelor de asigurare, în special cu privire la asigurarea bunurilor viitoare (neintrate în proprietatea beneficiarului/nelivrate la acordarea efectivă a finanțării garantate ), prin introducerea unor dispoziții legale conform cărora instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii,  pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, Finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la Finanțator. Totodată, se propune corelarea acestor cerințe, cu documentele solicitate la plata garanției.
viewscnt
Afla mai multe despre
imm invest
firme
ministerul finanțelor