Guvernul se pregătește să schimbe procedura de autorizare a caselor de schimb valutar. Pentru capitalul social la înființare, de 350.000 lei, nu va mai trebui dovedită proveniența banilor

Guvernul se pregătește să schimbe procedura de autorizare a caselor de schimb valutar. Pentru capitalul social la înființare, de 350.000 lei, nu va mai trebui dovedită proveniența banilor
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 29 iun 2021

Guvernul se pregătește să schimbe procedura de autorizare a caselor de schimb valutar și a punctelor de schimb valutar ale entităților care dețin structuri de cazare turistică. Printre prevederile pregătite, care vizează condițiile de autorizare, se află și eliminarea obligației de a demonstra proveniența sumei necesare la înființare, anterior echivalentul a 75.000 de euro, sumă modificată în proiect la 350.000 de lei, relevă datele analizate de Profit.ro. Motivul eliminării obligației este că autoritățile nu reușeau oricum să verifice sursa banilor.

Urmărește-ne și pe Google News

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

De asemenea, proiectul prevede că structurile de cazare și casele de schimb valutar nu pot desfășura activitatea prin intermediul automatelor de schimb valutar, fiind necesară cunoașterea clientelei.

Cum au crescut olandezii de la FERM afacerile din România CITEȘTE ȘI Cum au crescut olandezii de la FERM afacerile din România

Proiectul vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte

 • organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, se pot realiza numai pe bază de autorizație și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp,
  • autorizația este documentul în baza căruia entitatea poate să organizeze activitate de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz și este valabilă timp de 5 ani de la data acordării, iar
  • scrisoarea de atribuire a codului statistic este documentul în baza căruia o entitate poate să desfășoare efectiv activitate în punctul de schimb valutar și este valabilă de la data acordării și până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației. Obținerea autorizației este condiționată de solicitarea și obținerea a cel puțin unei scrisori de atribuire a codului statistic.

Entitățile vizate de prezentul proiect de act normativ pot solicita obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie,

DECIZIE Regulile privind TVA la comerțul transfrontalier cu bunuri și servicii - schimbate. Guvernul promite costuri mai mici și mai puțină birocrație pentru comercianți CITEȘTE ȘI DECIZIE Regulile privind TVA la comerțul transfrontalier cu bunuri și servicii - schimbate. Guvernul promite costuri mai mici și mai puțină birocrație pentru comercianți
 • la momentul solicitării autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o singură autorizație pe care vor fi menționate toate activitățile pe care le poate desfășura entitatea, sau
 • ulterior obținerii autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o autorizație, modificată, în sensul adăugării noii activități la activitățile deja autorizate. Această autorizație va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială, iar sub denumirea "Autorizație", se va înscrie, cuvântul "modificare".
ANAF angajează - primele recrutări externe de personal din ultimii 5 ani CITEȘTE ȘI ANAF angajează - primele recrutări externe de personal din ultimii 5 ani
 • interzicerea desfășurării activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, luând în considerare faptul că, în desfășurarea activității de schimb valutar trebuie asigurate măsurile de cunoaștere a clientelei;
 • precizarea termenului în care entitățile a căror autorizație expiră, pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă, respectiv cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.
 • stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească și respectiv, a documentelor pe care trebuie să le depună entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic.

Proiectul stabilește atât o serie de condiții comune celor două categorii de entități care se supun procedurii de autorizare, cât și condiții specifice fiecărei categorii.

Printre condițiile comune celor două categorii de entități se regăsesc și următoarele

DECIZIE ANAF, datoare la Orange România cu aproape 40 milioane lei CITEȘTE ȘI DECIZIE ANAF, datoare la Orange România cu aproape 40 milioane lei
 • neînregistrarea de obligații de plată restante la bugetul general consolidat, de către entitatea care solicită obținerea autorizației,
 • lipsa unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare a entității, pentru care nu a intervenit reabilitarea,
 • lipsa unei condamnări pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atât în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, cât și în cazul persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități,
 • inexistența în cazierul fiscal a unor fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, atât în cazul entității cât și în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ.

Condiții specifice în cazul caselor de schimb valutar

 • constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris și vărsat de minimum 350.000 lei, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se în același timp obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat.

Legea prin care închisoarea pentru evaziune fiscală este evitată, pregătită deja să fie schimbată: Amenda nu mai scapă evazioniștii, sunt reduse însă pedepsele dacă prejudiciul este achitat CITEȘTE ȘI Legea prin care închisoarea pentru evaziune fiscală este evitată, pregătită deja să fie schimbată: Amenda nu mai scapă evazioniștii, sunt reduse însă pedepsele dacă prejudiciul este achitat
 • existența ca obiect principal de activitate, a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, activități care sunt incluse în cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - activități ale birourilor de schimb valutar.
  Totodată, casele de schimb valutar, pot avea ca activități secundare doar din cele incluse în cod CAEN 6619-Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele și pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică.

Condiții specifice în cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică

 • existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz,
 • dovedirea cu documente, a apartenenței la această categorie.
 • stabilirea modalităților prin care se poate depune sau completa documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic, respectiv la registratura instituției, prin poștă, precum și prin intermediul poștei electronice.
 • reglementarea obligațiilor pe care le au entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în funcție de specificul activității, astfel:
 • afișarea autorizației de schimb valutar și a scrisorii de atribuire a codului statistic, în copie, la loc vizibil, în cadrul fiecărui punct de schimb valutar,
 • deținerea și utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale specifice activității de schimb valutar,
 • dotarea cu ecuson a fiecărui angajat din punctul de schimb valutar, care să conțină numele, prenumele și funcția deținută de respectiva persoană,
ULTIMA ORĂ Guvernul a semnat legea: Bugetarii vor putea munci la stat până la 70 de ani, doar pe salariu. Cumul permis pentru câteva categorii. Parlamentul va decide CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Guvernul a semnat legea: Bugetarii vor putea munci la stat până la 70 de ani, doar pe salariu. Cumul permis pentru câteva categorii. Parlamentul va decide
 • existența în cadrul fiecărui punct de schimb valutar a unui registru de bani personali, completat zilnic,
 • afișarea la loc vizibil a listelor cursurilor de schimb valutar, pentru vânzarea și cumpărarea de valute cotate și necotate, precum și anexarea acestora la sfârșitul zilei la registrul tranzacțiilor,
 • deținerea registrului unic de control,
 • respectarea programului de funcționare afișat,
 • asigurarea supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, non-stop,
 • notificarea Comisiei, cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările.
 • precizarea locului unde pot fi desfășurate activitățile de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, de către entitățile autorizate, respectiv,
  • în incinta punctului de schimb valutar, în cazul caselor de schimb valutar,
  • la recepția structurii de primire turistică, în cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică.
 • se stabilește că, entitățile pot începe desfășurarea activităților de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, numai dacă dețin autorizație, respectiv scrisoare de atribuire a codului statistic eliberate de către Comisie și dacă au înscris codul statistic pe ștampila punctului de schimb valutar.
Ajuns în opoziție, PSD vrea limitarea indemnizațiilor pentru membri și a numărului de CA ocupate în companiile de stat. La fel au făcut și liberalii până să preia puterea, iar acum amână decizia CITEȘTE ȘI Ajuns în opoziție, PSD vrea limitarea indemnizațiilor pentru membri și a numărului de CA ocupate în companiile de stat. La fel au făcut și liberalii până să preia puterea, iar acum amână decizia
 • stabilirea operațiunilor care pot fi efectuate de către entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, astfel:
 • casele de schimb valutar pot cumpăra, respectiv vinde valute, contra monedei naționale, de la/către persoane fizice și pot încasa cecuri de călătorie, iar
 • entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică pot cumpăra valute și încasa cecuri de călătorie, exclusiv de la clienți ai structurii de primire turistică.
 • posibilitatea ca entitatea autorizată, să-și întrerupă activitatea, în mod voluntar, într-unul sau mai multe puncte de schimb valutar, pe o perioadă limitată de timp, respectiv maximum 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiția de a notifica anterior acest lucru, direcției de specialitate, respectiv Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor. Notificarea trebuie să se realizeze cu minimum 10 zile calendaristice înainte de întreruperea activității.
 • se reglementează posibilitatea ca o entitate, să își înceteze definitiv activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, la cerere, în unul, mai multe sau în toate punctele de schimb valutar.
 • stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizației acordată unei entități.
 • stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării scrisorii de atribuire a codului statistic.
VIDEO Prima TV: Capcanele din reforma pensiilor CITEȘTE ȘI VIDEO Prima TV: Capcanele din reforma pensiilor
 • stabilirea organelor competente să efectueze controlul funcționării entităților autorizate de Ministerul Finanțelor, să constate contravenții și să aplice sancțiuni.
 • stabilirea unor dispoziții tranzitorii care reglementează:
  • modalitatea de soluționare a cererilor depuse de entități și aflate în curs de soluționare la momentul intrării în vigoare a hotărârii, 
  • obligația entităților (case de schimb valutar și respectiv entități care detin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică) care dețin autorizație de schimb valutar (emisă în condițiile OMFP nr. 664/2012) la data intrării în vigoare a hotărârii și doresc să continue activitatea, de a depune în termen de maximum 360 de zile de la această dată, documentele necesare obținerii autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispoziții, precum și posibilitatea acestor entități de a efectua operațiuni de schimb valutar până la data soluționării cererii, dacă documentația a fost depusă cu respectarea termenului prevăzut anterior,
  1. când entitățile solicită și obțin autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice înainte de împlinirea termenului de 360 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, caz în care acestea își pierd valabilitatea la data autorizării potrivit noilor condiții.
  2. când entitățile nu solicită obținerea autorizației și a scrisorilor de atribuire a codurilor statistice și implicit nu depun documentația aferentă la direcția de specialitate, în termen de 360 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, caz în care autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice își pierd valabilitatea la împlinirea termenului prevăzut anterior.
 • DOCUMENT Decizie CJUE vizând acțiuni ale ANAF: Firmele care intră în procedură de faliment nu își pierd dreptul de a regulariza TVA dacă desfășoară activități economice CITEȘTE ȘI DOCUMENT Decizie CJUE vizând acțiuni ale ANAF: Firmele care intră în procedură de faliment nu își pierd dreptul de a regulariza TVA dacă desfășoară activități economice
  • obligația entităților care au fost autorizate potrivit OMFP nr. 664/2012, de a depune la direcția de specialitate, autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice a căror valabilitate a încetat.
  • încetarea valabilității autorizațiilor și scrisorilor de atribuire a codurilor statistice, emise potrivit prevederilor OMFP nr. 664/2012, în următoarele două situații:

Dispozițiile ar urma să intre în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția articolelor care constituie temei pentru emiterea unor ordine de ministru și care vor intra în vigoare de la data publicării acestora în Monitorul Oficial.

viewscnt
Afla mai multe despre
case de schimb valutar
hoteluri
agenti turism