Plafonul de scutire de TVA solicitat de România a fost aprobat de Bruxelles. Multe firme vor putea evita înregistrarea în scop de TVA până când afacerea se dezvoltă

Plafonul de scutire de TVA solicitat de România a fost aprobat de Bruxelles. Multe firme vor putea evita înregistrarea în scop de TVA până când afacerea se dezvoltă
Cornel Grama
Cornel Grama
scris 17 oct 2017

Plafonul până la care va fi aplicată scutirea de la plata TVA urmează să crească de la 220.000 de lei în prezent la 300.000 de lei din ianuarie, România primind în acest sens acordul Comisiei Europene. Modificarea va permite unui număr mai mare de firme să evite înregistrarea în scop de TVA, inclusiv costurile aferente aplicării, până la un moment în care afacerea se dezvoltă și ajunge la noul prag al cifrei de afaceri.

Urmărește-ne și pe Google News

Înainte să fie prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profi Insider

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 265/19 din 10 octombrie 2017 a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1855 a Consiliului pentru autorizarea României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care prevede în dispozitivul acesteia noul plafon pentru scutire de la plata TVA, majorat de la 65.000 euro la 88.500 euro, calculat la cursul de la data aderării:

Kasparov vine în premieră în România. Detalii AICI

"Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 euro la cursul de schimb din ziua aderării sale.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispozițiilor articolelor 281-294 din

Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează României.

Adoptată la Luxemburg, 10 octombrie 2017."

Tudose: Split TVA nu va mai fi obligatorie pentru toate firmele, ci doar pentru cele în faliment/insolvență ori cu peste două întârzieri la plata TVA CITEȘTE ȘI Tudose: Split TVA nu va mai fi obligatorie pentru toate firmele, ci doar pentru cele în faliment/insolvență ori cu peste două întârzieri la plata TVA

Acest plafon a fost solicitat Comisiei Europene de autoritățile române printr-o scrisoare înregistrată de Comisie la 26 aprilie 2017, prin care România a solicitat o autorizare de prelungire a derogării de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE și, în același timp, de ridicare a pragului de scutire la echivalentul în moneda națională al sumei de 88.500 euro.

Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb de la data aderării României la UE, care a fost 3,3817 lei/euro. Prin urmare valoarea în lei a noului plafon este 88.500 eurox 3,3817 = 299.280,45 lei, dar așa cum prevede Codul Fiscal la art 310 alin (1):

”se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie” respectiv 300.000 lei.

Măsura ar urma să fie aplicată începând cu 1 ianuarie 2018, având termen final 31 decembrie 2020.

România a mai solicitat mărirea plafonului de scutire de la plata TVA și în 2012, de la 35.000 euro la 65.000 euro (plafon aflat și în prezent).

Acesta a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 26 martie 2012, prin care România era autorizată să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugată. Noul plafon a fost introdus în legislatia națională după mai bine de 2 luni, prin Ordonanța de urgență nr. 24/07.06.2012, prin care Guvernul introducea modificare în Codul Fiscal. Plafonul de 65.000 euro s-a aplicat din 1 iulie 2012.

În mod asemanător și în cazul noului plafon de TVA de 88.500 euro (300.000 lei), Guvernul va trebui să dea o Ordonanță simplă sau de urgență până la 31 decembrie 2017, în care să se introducă acest plafon prin modificarea art 310 alin (1) din Codul Fiscal. Ordonanța ar trebui să aibă următoarea formă, prin analogie cu forma existentă în prezent:

ART 310 alin (1)

„(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b)”

EXCLUSIV Variante pentru noul sistem de asigurare a locuințelor: asigurarea inclusă în factura la utilități, fără despăgubiri pentru majoritatea românilor, impozit mai mare pentru cine nu se asigură CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Variante pentru noul sistem de asigurare a locuințelor: asigurarea inclusă în factura la utilități, fără despăgubiri pentru majoritatea românilor, impozit mai mare pentru cine nu se asigură

Măsurile tranzitorii ce se vor aplica în legătură cu noul plafon (prin analogie cu măsurile tranzitorii la schimbarea plafonului de la 35.000 euro la 65.000 euro):

  1. persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017  plafonul de 220.000 lei;
    În cazul în care nu au depășit în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017 plafonul de 220.000 lei persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc plafonul de 300.000 de lei  incepand cu 1 ianuarie 2018;
  2. persoanele impozabile înființate începând cu data de 1 ianuarie 2018 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc plafonul de scutire de 300.000 lei, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018;
  3. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, și dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de scutire de 300.000 lei.

"Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 care în cursul anului calendaristic precedent nu depășește plafonul de scutire de 300.000 lei  poate solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 322. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316.

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.”

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratoriiAsociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 11.000 de membri. Serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.

viewscnt
Afla mai multe despre
tva
plafon
comisia europeana
firme