Plan avansat de șefa ANAF înainte de a prelua conducerea: înrolarea obligatorie în SPV a tuturor activităților independente, popriri pe conturile din Trezorerie, obligații plătite online sau prin card la ghișeu

Plan avansat de șefa ANAF înainte de a prelua conducerea: înrolarea obligatorie în SPV a tuturor activităților independente, popriri pe conturile din Trezorerie, obligații plătite online sau prin card la ghișeu
scris 4 iul 2019

Promovarea eșalonării la plată, extinderea serviciului Spațiu Privat Virtual (SPV), inclusiv prin obligativitatea înrolării tuturor activităților independente în SPV, o atitudine mai agresivă în procedurile de executare silită a marilor datornici, depunerea on-line obligatorie a tuturor declarațiilor fiscale, posibilitatea achitării obligațiilor online sau prin plata cu card la casieria administrației ori la ATM, atenție sporită la selectarea contribuabililor pentru inspecții fiscale, dar și implementarea unui sistem de transmitere și înregistrare electronica a popririlor pe conturile operatorilor economici deschise la unitățile trezoreriei statului, se numără printre măsurile gândite și propuse pentru anul 2019 de actuala șefă a ANAF, Mirela Călugăreanu, cu câteva luni înainte să fie numită pe acest post, moment la care conducea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

FOTO România riscă amenzi UE de 1 milion euro pe zi pentru deșeuri. Soluția la îndemână pentru a evita sancțiunea CITEȘTE ȘI FOTO România riscă amenzi UE de 1 milion euro pe zi pentru deșeuri. Soluția la îndemână pentru a evita sancțiunea

Călugăreanu a revenit în funcția de președinte în iunie, înlocuind-o pe șefa ANAF de la acel moment, Mihaela Triculescu.

ANAF a anunțat recent un set amplu de măsuri pentru firme și populație, prezentat aici de Profit.ro.

Propunerile Mirelei Călugăreanu din perioada când era șefă la ANAF București, nu au fost, însă, prezentate.

Mai jos sunt acțiunile propuse, sub semnătura lui Călugăreanu, de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București pentru anul 2019.

ULTIMA ORĂ DOCUMENT Amnistia fiscală - Teodorovici prezintă detaliile. Ștergere din principal pentru datorii de peste 1 milion de lei CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ DOCUMENT Amnistia fiscală - Teodorovici prezintă detaliile. Ștergere din principal pentru datorii de peste 1 milion de lei

1. Activitatea de Colectare

1.1 Îmbunătățirea colectării la nivelul DGRFPB în anul 2019

 • Orientarea acțiunilor de impulsionare a colectării către instituirea de popriri asupra terților, instituirea și valorificarea sechestrelor, instituirea măsurilor asigurătorii dispuse de organele de control, individualizarea creanțelor și valorificarea sechestrelor asigurătorii, identificarea mecanismului de decontare, în condițiile în care contribuabilii funcționează și nu derulează operațiuni de încasări și plăți prin conturile bancare.
 • Monitorizarea stricta a realizarii procedurilor de executare silita la debitorii semnificativi din punct de vedere al nivelului creantei bugetare.

a) Verificarea respectării de către terții popriți și bănci a obligațiilor ce derivă ca urmare a popririlor inființate, iar în caz de nerespectare, aplicarea imediata de măsuri privind validarea popririi, atragerea răspunderii solidare, sancțiuni contravenționale;
b) Accelerarea procesului de valorificare a bunurilor indisponibilizate ca urmare a aplicării măsurilor asiguratorii.
c) Valorificarea prevederilor legale privind înființarea popririi asiguratorii în situațiile existenței unui risc real de golire a conturilor bancare de către debitori, având în vedere termenul legal de 30 de zile la care poate fi înființată poprirea executorie după comunicarea somației;
d) Monitorizarea respectării de către administratorii judiciari a reglementărilor privind declararea și plata obligațiilor fiscale curente ale debitorilor aflați în insolvență și plățile aferente planurilor de reorganizare;
e) Continuarea campaniei de susținere a mediului de afaceri prin informarea contribuabililor cu privire la avantajele depunerii cererilor de eșalonare la plata a creanțelor bugetare restante, actiune care s-a derulat cu succes în anul 2018 prin intermediul structurilor de executare silită și asistența contribuabili;

 • Derularea în continuare a procedurilor privind ocuparea posturilor vacante, care să conducă la diminuarea gradului de încărcare a personalului.
 • Ridicarea nivelului pregătirii profesionale a personalului în cadrul instituțional asigurat de Școala de Finanțe.
 • Îmbunătățirea sistemului actual de formare profesională, care să răspundă nevoilor reale de formare a personalului și să asigure performanța și eficientizarea activității instituției.
 • Prevenirea formării de noi arierate și reducerea volumului arieratelor recuperabile aflate în sold la sfârșitul anului 2018.
 • Soluționarea în termen a deconturilor cu opțiune de rambursare, efectuarea compensarilor, în vederea diminuării arieratelor.
DOCUMENT Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată. Inspectorii, acum doar detașați de la Antifraudă, vor fi preluați ca specialiști în cadrul parchetelor CITEȘTE ȘI DOCUMENT Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată. Inspectorii, acum doar detașați de la Antifraudă, vor fi preluați ca specialiști în cadrul parchetelor

1.2. Creșterea nivelului încasărilor la bugetul general consolidat, în vederea realizării programului stabilit de ANAF

 • Orientarea actiunilor ANAF spre îndrumarea contribuabililor pentru accesarea unei eșalonări la plată, cu accent pe prezentarea avantajelor determinate de: neînceperea sau suspendarea executării silite a obligatiilor fiscale, posibilitatea participarii la licitatie publică ca urmare a faptului ca obligațiile fiscale eșalonate la plata nu sunt considerate obligații fiscale restante, anularea penalităților de întarziere în cazul finalizării eșalonării, necalcularea și nedatorarea penalitatilor de întarziere pe perioada eșalonării la plată.
 • Analizarea zilnică a gradului de realizare a planului și a încasărilor la bugetul general consolidat.
 • Intensificarea activității de executare silită, prin creșterea numărului de somații, a numărului de popriri asupra disponibilităților bancare, a numărului de popriri la terți, a numărului de sechestre asupra bunurilor mobile și imobile, precum și valorificarea acestora.
 • Intensificarea acțiunilor de educare fiscală a contribuabililor, cu scopul optimizării comunicării între contribuabil și organele fiscale și care să aibă ca efect creșterea veniturilor încasate la bugetul general consolidat.
EXCLUSIV ANAF va popri în conturile bancare doar sumele datorate și va ridica poprirea în timp real. Teodorovici: Introducem măsura în cel mai scurt timp CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF va popri în conturile bancare doar sumele datorate și va ridica poprirea în timp real. Teodorovici: Introducem măsura în cel mai scurt timp

1.3. Îmbunătățirea conformării voluntare

 • creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor, prin care aceștia să fie încurajați să se conformeze la declararea și plata obligațiilor fiscale;
 • continuarea acțiunilor de prevenire și combatere a neconformării contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale;
 • optimizarea organizării activității de executare silită, care să conducă la o mai mare reactivitate a administrațiilor fiscale în atenționarea debitorilor și reducerea nivelului arieratelor bugetare;
 • introducerea obligativității depunerii on-line a tuturor declarațiilor;
 • obligativitatea înrolării tuturor activităților independente pe spațiul virtual;
 • posibilitatea achitării obligațiilor on-line sau prin plata cu card la casieria administrației ori la ATM.

Sporirea competitivității fiscale a mediului de afaceri:

 • creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor reprezintă un instrument prin care aceștia sunt încurajați să se conformeze;
 • minimalizarea contactului direct cu contribuabilul, prin dezvoltarea utilizării serviciilor electronice. 
Murad forțează din nou autoritățile și amenință iar cu \ CITEȘTE ȘI Murad forțează din nou autoritățile și amenință iar cu "greva fiscală". Noua țintă - strângerea câinilor vagabonzi de pe stradă cel târziu până luni

1.4. Acțiuni propuse pentru îmbunătățirea activității de asistență pentru contribuabili

 • creșterea acțiunilor de promovare a serviciilor oferite contribuabililor, care să aibă ca efect facilitarea accesului la informații și îndeplinirea obligațiilor fiscale și care să conducă la creșterea numărului contribuabililor care utilizează Spațiul Privat Virtual (SPV), a celor care accesează dosar fiscal, precum și al celor care utilizează mijloacele moderne de plată a impozitelor și taxelor, etc.;
 • extinderea serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru toți contribuabilii, persoane fizice, în cursul anului 2019.
  Pe lângă persoanele fizice și contribuabilii persoane juridice și entități fără personalitate juridică pot opta să primească, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acte administrative fiscale emise în formă electronică de organul fiscal central, precum și alte documente, dacă accesează serviciul SPV, și, la rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV diverse docummente: declarații fiscale, cereri, ș.a.;
 • furnizarea de servicii de calitate, care să conducă la declararea corecta a obligațiilor fiscale, cât și la plata la termen a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului general consolidat;
 • continuarea acțiunilor de identificare a celor mai flexibile, eficiente și bune practici de îmbunătățire a activității de asistență pentru contribuabili, care să aibă ca efect optimizarea comunicării între contribuabili și organele fiscale, și să se materializeze în creșterea veniturilor încasate la bugetul general consolidat.
ULTIMA ORĂ Victorie a fraților Micula în războiul de un sfert de miliard de dolari cu România CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Victorie a fraților Micula în războiul de un sfert de miliard de dolari cu România

1.5. Prestarea de servicii moderne

 • extinderea comunicării în relația cu contribuabilul, în special prin cresterea numărului de întâlniri cu aceștia;
 • continuarea interacțiunii pe cale informatică cu contribuabilii, atât prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a informațiilor și înscrisurilor - serviciul “Spațiul Privat Virtual”, cât și prin analizarea posibilității de extindere a acestui proiect pentru contribuabili persoane juridice, precum și pentru alte categorii de documente și informații;
 • orientarea spre servicii la distanță;
 • asigurarea de asistență și îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili;
 • dezvoltarea canalelor existente de interacțiune informatică cu contribuabilii (site web, solicitări scrise, ghișee, call-center, comunicate de presă, etc), precum și a acțiunilor de mediatizare a activității DGRFPB (materiale informative, comunicate de presă, alte apariții publice);
 • continuarea intalnirilor cu contribuabilii, pe baza unui calendar stabilit de comun acord, în vederea identificarii eventualelor distorsiuni de comunicare;
 • acordarea unui ajutor direct contribuabililor pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și completarea corectă a declarațiilor fiscale, acestea avand rol implicit în creșterea colectării prin conformare voluntară.

2. Activitatea de Inspecție Fiscală. Acțiuni propuse

a) verificarea cu prioritate a contribuabililor și domeniilor cu risc fiscal ridicat, pe baza analizei de risc perfectionate;
b) dezvoltarea unor arii noi de control;
c) acordarea unei atenții sporite realizării selecției contribuabililor programați pentru efectuarea inspecțiilor fiscale din proprie inițiativă;
d) selectarea contribuabililor pentru inspectii fiscale tinand cont de criterii bine determinate în care rezultatele să fie cuantificabile și previzionabile;
e) asigurarea controlului calitatii activitatii de inspectie fiscala prin implicarea directa atat a sefilor de serviciu, cat si a conducerii activitatii de inspectie fiscala in etapele de selectare, planificare, pregatire, inclusiv in procesul de desfasurare efectiva a inspectiei fiscale la nivelul contribuabilului si de valorificare a rezultatelor;
f) creșterea funcței preventive a controlului fiscal;
g) extinderea utilizarii metodei controlului electronic;
h) imbunatatirea calitatii actului de control prin perfectionarea profesionala a personalului angajat in activitatea de control.

DOCUMENT SURPRIZĂ Avansul la bunurile luate în leasing va crește cu 50%. Guvernul va schimba Codul Fiscal, obligând achitarea TVA integral la începerea contractului CITEȘTE ȘI DOCUMENT SURPRIZĂ Avansul la bunurile luate în leasing va crește cu 50%. Guvernul va schimba Codul Fiscal, obligând achitarea TVA integral la începerea contractului

5. Activitatea Direcției Regionale Vamale București

 • intensificarea actiunilor de combatere a subevaluarii marfurilor puse in libera circulatie, controlul respectarii aplicarii prevederilor legale privind originea preferențială și nepreferențială a mărfurilor (birourile vamale din subordinea DRV Bucuresti;

 • analizarea bazelor de date informatice (RMF-RO, TARIC, etc.) in vederea realizarii unor profile de risc la nivel regional;

 • intensificarea controalelor in trafic asupra mijloacelor de transport in vederea verificarii respectarii prevederilor legale in vigoare privind deplasarea produselor accizabile;

 • efectuarea analizelor de risc privind operatori economici care detin si comercializeaza produse accizabile , verificarea miscarilor de produse accizabile in regim suspensiv, interogarea bazei de date EMCS si verificari la locul de receptie/primire a produselor accizabile;

 • controale la birourile vamale in vederea verificarii respectarii conditiilor de introducere in tara a marfurilor transportate prin intermediul coletor (birourile vamale Otopeni Calatori si Posta), imbunatatirea activitatii de analiza de risc a coletelor, utilizarea echipamentelor de scanare pentru un numar mai mare de colete, etc.

 • realizarea de controale pentru prevenirea si combaterea intrării în tară a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală care să aibă la bază analiza de risc privind existenta pe piată a acestor tipuri de mărfuri, precum si intensificarea controalelor in centrele comerciale unde sunt informatii ca aceste bunuri sunt comercializate. 

 • cresterea rolului analizei de risc in programarea si realizarea controalelor, verificarilor si reverificarilor de orice natura in vederea identificarii marfurilor de risc;

 • realizarea de controale pentru prevenirea si combaterea intrarii in tara a marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala, sa aiba la baza analiza de risc privind existenta pe piata a acestui tip de marfuri;

 • folosirea aparaturii cu raze (scanere) la marfurile sosite prin colete;

 • executarea de controale operative inopinate la operatorii cu produse accizabile, produse energetice, alcool, tutun în vederea identificării situațiilor de încălcare a reglementărilor fiscale si aplicării măsurilor care se impun;

 • efectuare de analize de risc și selectarea pentru control ulterior a declarațiilor vamale ținand cont de Informațiile Tarifare Obligatorii (ITO) existente în baza de date a DGV și documentația prezentată la momentul vămuirii, pentru identificarea încadrarilor tarifare eronate;

 • consultarea bazelor de date în vederea propunerii de profile de risc bazate pe analiza de risc locala și pe informațiile disponibile la nivelul biroului vamal cât și la nivelul DRV Bucuresti;

 • crearea de compartimente antidrog în cadrul birourilor vamale, cu 2-3 lucrători specializați ale căror atribuții să fie exclusiv pe acest profil;

 • dotarea de urgență a a birourilor vamale cu truse de detecție droguri cu reactivi;

 • organizarea unui punct vamal pentru vamuire a coletelor având ca destinatari persoane fizice care refuză sa fie reprezentate în vama de catre CN Posta Romana (BV POSTA).

Google, inclusă în 2016 de Fiscul românesc pe lista companiilor aflate sub verificări, anunță Bucureștiul că a reușit să depășească la profit pragul modic de 1 milion de lei CITEȘTE ȘI Google, inclusă în 2016 de Fiscul românesc pe lista companiilor aflate sub verificări, anunță Bucureștiul că a reușit să depășească la profit pragul modic de 1 milion de lei

5. Activitatea de Trezorerie

 • implementarea unui sistem de transmitere și inregistrare electronica a popririlor infiintate în baza codului de procedura fiscala pe conturile operatorilor economici deschise la unitățile trezoreriei statului;
 • revizuirea și actualizarea procedurilor operaționale utilizate în activitatea structurilor de trezorerie din cadrul regiunii Bucuresti;
 • dezvoltarea componentei de plata online cu cardul a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat prin crearea posibilitatii tehnice de efectuare a platilor si de catre contribuabilii persoane juridice;
 • eliberarea extraselor de cont în format electronic pentru operatorii economici clienti ai trezoreriei.
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
mirela calugareanu
fisc
spv
popriri
trezorerie