Guvernul a schimbat rectificarea bugetară - deficitul crește cu 1,1 miliard de lei, dar se menține la 7,13% din PIB. Bani primesc Ministerul Muncii, Finanțele și Sănătatea, tăierile vizează Agricultura și Transporturile. Ce se întâmplă la CEC

Guvernul a schimbat rectificarea bugetară - deficitul crește cu 1,1 miliard de lei, dar se menține la 7,13% din PIB. Bani primesc Ministerul Muncii, Finanțele și Sănătatea, tăierile vizează Agricultura și Transporturile. Ce se întâmplă la CEC
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 26 nov 2021

Guvernul a schimbat deja proiectul de rectificare bugetară, cu o creștere a deficitului estimat pentru anul în curs de 1,1 miliarde de lei, de la 83,8 miliarde de lei la 84,9 miliarde de lei. Ca pondere în PIB, deficitul se menține la nivelul de 7,13% din PIB.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Documentul urmează să fie aprobat astăzi de Executiv.

Printre ministerele care pierd sume importante sunt Agricultura, cu 2,3 miliarde de lei, și Transporturile, de unde se taie 757 milioane de lei. Bani mai mulți vor ajunge la Ministerul Muncii, inclusiv pentru subvențiile la energie electrică și gaze, 2,2 miliarde de lei în plus, la Sănătate se alocă suplimentar 2,45 miliarde de lei. De asemenea, Guvernul suplimentează cu 1,3 miliarde de lei și cheltuielile cu dobânzile la datoria statului, precum și fondul de rezervă al executivului, cu 727 milioane de lei.

De asemenea, Ministerul Finanțelor primește bani pentru a acorda un împrumut de 1,4 miliarde lei CEC Bank.

Guvernul a modificat proiectul de rectificare bugetară, față de o primă variantă anunțată, suplimentând cheltuielile și, pentru a menține majorarea deficitului la 1,1 miliarde lei, ca în prima variantă de rectificare, a majorat și veniturile estimate.

Cum să-ți optimizezi site-ul web CITEȘTE ȘI Cum să-ți optimizezi site-ul web

Astfel, veniturile bugetului se majorează cu suma de 5,1 miliarde lei, cheltuielile bugetului cu 6,21 miliarde lei, iar deficitul bugetului în termeni cash crește cu 1,1 miliarde lei. Prima variantă de rectificare prevedea venituri mai mari cu 4,32 miliarde lei și cheltuieli în urcare cu 5,43 miliarde lei.

Rectificarea se bazează pe o proiecție de creștere economică de 7% pentru anul 2021, cu un PIB cu valoare nominală de 1.190,3 miliarde lei, în condițiile în care deflatorul PIB se majorează la 5,4%, de la 4% în prognoza de vară, ca urmare a accelerării creșterii costurilor materialelor de construcții, prețurilor materiilor prime și energiei din a doua parte a anului 2021.

Ministerul Finanțelor a modificat proiectul de rectificare înaintea ședinței de guvern. Printre principalele modificări se numără:

  • suplimentarea de la 3,4 miliarde de lei (în prima variantă) la 3,77 miliarde de lei pentru Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale, ca urmare a creșterii fondurilor pentru scheme de ajutor de stat,
  • alocarea unei sume suplimentare de 1,4 miliarde de lei la bugetul Ministerului Finanțelor pentru acordarea unui împrumut subordonat către CEC Bank,
  • 157 milioane de lei pentru Ministerul Dezvoltării. În prima variantă de rectificare, de la acest minister se tăiau 42,7 milioane de lei
  • 100 milioane lei la Ministerul Educației, bani necesari pentru salarii
  • Ministerul Energiei pierde doar 72 milioane lei, față de 172 milioane lei în varianta inițială
  • Secretariatul General al Guvernului pierde 54,9 milioane lei, o sumă mai mică față de 59,9 milioane lei în prima variantă de rectificare
  • Ministerul Culturii pierde 27,1 miliarde lei, față de 45,1 miliarde lei inițial

Ce se întâmplă la CEC Bank

Rectificarea instituie cadrul legal prin care statul, în calitate de acționar unic la CEC Bank, acordă, prin Ministerul Finanțelor, un împrumut subordonat în valoare de 1,4 miliarde lei, care va facilita instituției de credit respectarea cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile,

Cele mai comune înșelătorii la care sunt expuse companiile CITEȘTE ȘI Cele mai comune înșelătorii la care sunt expuse companiile

Împrumutul subordonat va fi acordat pe o perioada de 10 ani, în baza unui Acord de împrumut care se va încheia intre Ministerul Finanțelor și CEC. Disponibilizarea acestuia se va realiza pe parcursul anului 2021. Împrumutul subordonat se va rambursa într-o singură tranșă și va fi acordat la o rată de dobândă compusă din ROBOR la 3 luni plus o marjă stabilită în condiții de piață la momentul acordării împrumutului în urma consultării cu Comisia Europeană, și care se va menține neschimbată pe perioada de derulare a împrumutului. În situația în care CEC Bank nu rambursează la scadență ratele de capital și dobânzile până la data stingerii obligațiilor de plată se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere, la nivelul celor prevăzute în acordul de împrumut.

Realocări de fonduri - ce prevede proiectul pus în dezbatere de Finanțe

Primesc

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3,77 miliarde lei din care: +1,26 miliarde lei Dobânzi, +727,3 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +100 milioane lei Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate, +140 milioane lei Contribuția României la bugetul Uniunii Europene, +526,7 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat și +1 miliard lei Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020;

Ministerul Sănătății +2,45 miliarde lei per sold, în principal pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru asigurarea necesarului de finanțare până la sfârșitul anului aferent drepturilor de personal pentru unele categorii de medici și personal medical din spitale, cabinete medicale școlare, ale asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari, programe de sănătate finanțate din bugetul ministerului, plata unor despăgubiri civile reprezentând restituiri de clawback; concomitent au fost  diminuate cheltuielile pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, cheltuielile pentru programele cu finanțare rambursabilă, având în vedere execuția bugetară înregistrată până la această dată;

Ministerul Muncii și Protecției Sociale: +2,2 miliarde lei per sold în special pentru asigurarea drepturilor de natura asistenței sociale în vederea compensării aferente consumului de energie electrică și gaze, plății indemnizațiilor acordate la întreruperea activității în condițiile pandemiei, a alocațiilor de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu handicap, a indemnizației de creștere a copilului și plății integrale a pensiilor și  indemnizațiilor și a ajutorului de încălzire și respectiv diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -142,4 milioane lei, a transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de -49,4 milioane lei concomitent cu  majorarea transferurilor din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu +82 milioane lei;

Ministerul Justiției: +823,9 milioane lei, per sold, în principal pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii. Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri, alte transferuri, fonduri externe nerambursabile, cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă și la cheltuieli de capital;

Ministerul Public: +346,5 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu +339,2 milioane pentru plata titlurilor executorii, precum și pentru debite restante datorate personalului și pentru dobânzile legale penalizatoare stabilite prin hotărâri judecătorești. Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii, asistență socială, și la cheltuieli de capital;

Ministerul Finanțelor: +1,56 miliarde lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru acordarea unui împrumut subordonat către CEC Bank S.A (+1,4 miliarde lei), precum și pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+232,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-1,9 milioane lei), bunuri și servicii (- 2,4 milioane lei),  transferuri între unități ale administrației publice (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-15,6 milioane lei), active nefinanciare (- 47,3 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +129,3 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 151,8 milioane lei pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei. S-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,5 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării  campaniei de vaccinare antirabică la vulpi (-20,2 milioane lei), la sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,02 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,8 milioane lei). Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare analizei execuției bugetare.

Ministerul Afacerilor Interne: +44,9 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat în luna decembrie 2021 (+440 milioane lei) și a fondurilor necesare la active nefinanciare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ (+130 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-15 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-509 milioane lei), precum și la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-1,1 milioane lei);

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +157,3 milioane lei, per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-6 milioane lei) precum și la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-36,7 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (+200 milioane lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă (+10,5 milioane lei) prin redistribuire de la active financiare (-10,5 milioane lei).

Ministerul Educației: +100 milioane lei, per sold pentru asigurarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie ale personalului din învățământul preuniversitar;

Pierd

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: -2,31 miliarde lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a +74 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-9 milioane lei), bunuri și servicii (-3,5 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-62,9 milioane lei), contribuții și cotizații la organisme internaționale (-0,12 milioane lei), fonduri externe nerambursabile ca urmare a întârzierilor în implementarea acțiunilor aferente perioadei de tranziție 2022-2023 (-2,3 miliarde lei), renta viageră agricolă (-3 milioane lei),  cheltuieli de capital (-8,8 milioane lei) și împrumuturi (-1 milioane lei). Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare analizei execuției bugetare;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -757,3 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-0,4 milioane lei), bunuri și servicii (-1 milioane lei), dobânzi (-2,4 milioane lei), la transferuri între unități ale administrației publice (-7,3 milioane lei), la alte transferuri (-65,1 milioane lei), la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-948 milioane lei), la alte cheltuieli (-3 milioane lei), la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-0,3 milioane lei), la active financiare reprezentând participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (-25 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-8,8 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la subvenții pentru operatorii economici de sub autoritatea ministerului (+300 milioane lei) și pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+4 milioane lei).

Ministerul Energiei: -72,78 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei  execuției bugetare. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-3,71 milioane lei), bunuri și servicii (-2,74 milioane lei), alte transferuri (-63,17 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-4,04 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-0,59 milioane lei), precum și la active nefinanciare (-0,29 milioane lei). S-au asigurat  sume pentru finanțarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale. (+100 milioane lei) prin redistribuire de la subvenții pentru închiderea minelor.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: -156,4 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare și necesarului de finanțare până la finele anului. S-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-8 milioane lei), subvenții (-112,9 milioane lei), alte transferuri (-40,53 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-1 milion lei). Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru derularea investițiilor în turism (+6 milioane lei).

Secretariatul General al Guvernului: -54,9 milioane lei, în principal, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu 20 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 15 milioane  lei și a celor de investiții cu 15 milioane lei,  având în vedere execuția bugetară la 9 luni, precum și modificarea calendarului de realizare a Recensământului Populației și Locuințelor din iulie-noiembrie 2021 în februarie – iulie 2022;

Curtea de Conturi: - 48,5 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-1,6 milioane lei), bunuri și servicii (-3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-36,5 milioane lei), active nefinanciare (-7 milioane lei).

Ministerul Culturii: -27,1 milioane lei, având în vedere gradul de execuție  s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-24,9 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-20,5 milioane lei).

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 138,7 milioane lei.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se majorează la venituri cu suma de 1.31 miliarde lei și la cheltuieli cu suma de 270,9 milioane lei înregistrându-se un excedent de 1,04 miliarde lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu suma de 2,55 miliarde lei și la cheltuieli cu suma de 2,33 miliarde lei credite de angajament și cu 2,55 miliarde lei credite bugetare pentru medicamente, servicii medicale și plata drepturilor salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și a indemnizațiilor aferente concediilor medicale.

viewscnt
Afla mai multe despre
rectificare bugetară
buget
deficit bugetar
ministerul finantelor