RECTIFICARE BUGETARĂ Deficitul crește cu 1,1 miliard de lei, dar se menține la 7,13% din PIB. Primesc bani Sănătatea, Munca și fondul de rezervă al Guvernului, în timp ce principalele tăieri vizează Agricultura și Transporturile

RECTIFICARE BUGETARĂ Deficitul crește cu 1,1 miliard de lei, dar se menține la 7,13% din PIB. Primesc bani Sănătatea, Munca și fondul de rezervă al Guvernului, în timp ce principalele tăieri vizează Agricultura și Transporturile
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 24 nov 2021

Deficitul bugetar estimat pentru anul în curs crește cu 1,1 miliarde de lei, de la 83,8 miliarde de lei la 84,9 miliarde de lei, însă ca pondere în PIB se menține la nivelul de 7,13% din PIB, prevede proiectul de rectificare bugetară publicat de către Guvern. Printre ministerele care pierd sume importante sunt Agricultura, cu 2,3 miliarde de lei, și Transporturile, de unde se taie 757 milioane de lei. Bani mai mulți vor ajunge la Ministerul Muncii, inclusiv pentru subvențiile la energie electrică și gaze, 2,2 miliarde de lei în plus, la Sănătate se alocă suplimentar 2,45 miliarde de lei. De asemenea, Guvernul suplimentează cu 1,3 miliarde de lei și cheltuielile cu dobânzile la datoria statului, precum și fondul de rezervă al executivului, cu 727 milioane de lei.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Rectificarea se bazează pe o proiecție de creștere economică de 7% pentru anul 2021, cu un PIB cu valoare nominală de 1.190,3 miliarde lei, în condițiile în care deflatorul PIB se majorează la 5,4%, de la 4% în prognoza de vară, ca urmare a accelerării creșterii costurilor materialelor de construcții, prețurilor materiilor prime și energiei din a doua parte a anului 2021.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 4,32 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5,43 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 1,1 miliarde lei.

Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2021.

RECTIFICARE BUGETARĂ Situație bună la pensii - subvenția de la bugetul de stat se reduce și la această rectificare, cu 142 milioane de lei, în contextul în care evoluția bună a pieței muncii a crescut încasările din contribuții CITEȘTE ȘI RECTIFICARE BUGETARĂ Situație bună la pensii - subvenția de la bugetul de stat se reduce și la această rectificare, cu 142 milioane de lei, în contextul în care evoluția bună a pieței muncii a crescut încasările din contribuții

Veniturile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează cu suma de 1,11 miliarde lei

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozit pe profit: +1,75 miliarde lei, ca urmare a evoluției încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 și a recuperării unor sume amânate la plată din impozitul aferent anului 2020;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +220 milioane lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată: +4,9 miliarde lei, ca urmare a evoluției încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 și a recuperării unor sume din taxa pe valoare adăugată amânată la plată aferentă anului 2020;
 • Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii:+136,9 milioane lei;
 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -2,25 miliarde lei. Influența se datorează scăderii veniturilor din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (venituri aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G de -2,5 miliarde lei), compensată parțial de majorarea veniturilor din taxe pentru jocurile de noroc  cu (+0,2 miliarde lei);
 • Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +205,8 milioane lei;
 • Alte impozite și taxe fiscale: +14,8 milioane lei;
 • Contribuții de asigurări sociale: +39,9 milioane lei;
 • Venituri nefiscale: -815,1 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează în principal scăderii veniturilor din dividende și a vărsămintelor din profitul net al Regiilor Autonome (-1,7 miliarde lei) atenuată parțial de majorarea veniturilor din concesiuni și închirieri, amenzi penalități și confiscări;
 • Venituri din capital: +105,5 milioane lei;
 • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: -2,67 miliarde lei.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal de evoluția  indicatorilor macroeconomici pe anul 2021 și a încasărilor la bugetul de stat (inclusiv veniturile recuperate parțial din obligații fiscale declarate și amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii).

Cheltuielile bugetului de stat anul 2021, se majorează cu suma de 5,9 miliarde lei

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile de personal se majorează cu 1,3 miliarde lei (din care 1,12 miliarde lei, drepturi de natura salarială stabilite prin hotărâri judecătorești pentru personalul din sistemul judiciar);
 • Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 442,1 milioane lei;
 • Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 1,26 miliarde lei;
 • Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 167 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2,77 miliarde lei;
 • Alte transferuri se majorează cu 153,7 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 2,44 miliarde lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3,45 miliarde lei;
 • Alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital se majorează cu 13,6 milioane lei.

Cine primește și cine pierde bani

Primesc

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3,4 miliarde lei din care: +1,26 miliarde lei Dobânzi, +727,3 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +100 milioane lei Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate, +140 milioane lei Contribuția României la bugetul Uniunii Europene, +169 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat și +1 miliard lei Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020;

Ministerul Sănătății +2,45 miliarde lei per sold, în principal pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru asigurarea necesarului de finanțare până la sfârșitul anului aferent drepturilor de personal pentru unele categorii de medici și personal medical din spitale, cabinete medicale școlare, ale asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari, programe de sănătate finanțate din bugetul ministerului, plata unor despăgubiri civile reprezentând restituiri de clawback; concomitent au fost  diminuate cheltuielile pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, cheltuielile pentru programele cu finanțare rambursabilă, având în vedere execuția bugetară înregistrată până la această dată;

Ministerul Muncii și Protecției Sociale: +2,2 miliarde lei per sold în special pentru asigurarea drepturilor de natura asistenței sociale în vederea compensării aferente consumului de energie electrică și gaze, plății indemnizațiilor acordate la întreruperea activității în condițiile pandemiei, a alocațiilor de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu handicap, a indemnizației de creștere a copilului și plății integrale a pensiilor și  indemnizațiilor și a ajutorului de încălzire și respectiv diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -142,4 milioane lei, a transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de -49,4 milioane lei concomitent cu  majorarea transferurilor din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu +82 milioane lei;

Ministerul Justiției: +823,9 milioane lei, per sold, în principal pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii. Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri, alte transferuri, fonduri externe nerambursabile, cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă și la cheltuieli de capital;

Ministerul Public: +346,5 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu +339,2 milioane pentru plata titlurilor executorii, precum și pentru debite restante datorate personalului și pentru dobânzile legale penalizatoare stabilite prin hotărâri judecătorești. Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii, asistență socială, și la cheltuieli de capital;

Ministerul Finanțelor: +164,7 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+232,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-1,9 milioane lei), bunuri și servicii (-2,4 milioane lei),  transferuri între unități ale administrației publice (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-16,9 milioane lei), active nefinanciare (- 45,4 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +129,3 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 151,8 milioane lei pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei. S-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,5 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării  campaniei de vaccinare antirabică la vulpi (-20,2 milioane lei), la sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,02 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,8 milioane lei). Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare analizei execuției bugetare.

Ministerul Afacerilor Interne: +44,9 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat în luna decembrie 2021 (+440 milioane lei) și a fondurilor necesare la active nefinanciare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ (+130 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-15 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-509 milioane lei), precum și la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-1,1 milioane lei);

Pierd

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: -2,31 miliarde lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a +74 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-9 milioane lei), bunuri și servicii (-3,5 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-62,9 milioane lei), contribuții și cotizații la organisme internaționale (-0,12 milioane lei), fonduri externe nerambursabile ca urmare a întârzierilor în implementarea acțiunilor aferente perioadei de tranziție 2022-2023 (-2,3 miliarde lei), renta viageră agricolă (-3 milioane lei),  cheltuieli de capital (-8,8 milioane lei) și împrumuturi (-1 milioane lei). Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare analizei execuției bugetare;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -757,3 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-0,4 milioane lei), bunuri și servicii (-1 milioane lei), dobânzi (-2,4 milioane lei), la transferuri între unități ale administrației publice (-7,3 milioane lei), la alte transferuri (-65,1 milioane lei), la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-948 milioane lei), la alte cheltuieli (-3 milioane lei), la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-0,3 milioane lei), la active financiare reprezentând participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (-25 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-8,8 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la subvenții pentru operatorii economici de sub autoritatea ministerului (+300 milioane lei) și pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+4 milioane lei).

Ministerul Energiei: -172,8 milioane lei. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei  execuției bugetare. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-3,71 milioane lei), bunuri și servicii (-2,74 milioane lei), subvenții (-98,23 milioane lei), alte transferuri (-63,17 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-4,04 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-0,59 milioane lei), precum și la active nefinanciare (-0,29 milioane lei).

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: -156,4 milioane lei, per sold. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare și necesarului de finanțare până la finele anului. S-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-8 milioane lei), subvenții (-112,9 milioane lei), alte transferuri (-40,53 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-1 milion lei). Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru derularea investițiilor în turism (+6 milioane lei).

Secretariatul General al Guvernului: - 59,9 milioane lei, în principal, prin diminuarea cheltuielilor de personal cu 25 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 15 milioane  lei și a celor de investiții cu 15 milioane lei,  având în vedere execuția bugetară la 9 luni, precum și modificarea calendarului de realizare a Recensământului Populației și Locuințelor din iulie-noiembrie 2021 în februarie – iulie 2022;

Curtea de Conturi: - 48,5 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-1,6 milioane lei), bunuri și servicii (-3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-36,5 milioane lei), active nefinanciare (-7 milioane lei).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: -42,7 milioane lei. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuieli de personal (-6 milioane lei) precum și la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-36,7 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă (+10,5 milioane lei) prin redistribuire de la active financiare (-10,5 milioane lei).

Ministerul Culturii: - 45,1 milioane lei, având în vedere gradul de execuție  s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-24,9 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-20,5 milioane lei).

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 138,7 milioane lei,

viewscnt
Afla mai multe despre
rectificare bugetară
buget
deficit bugetar
ministerul finantelor