Apicultorii ar putea primi în acest an 50,2 milioane lei prin Programul național apicol pentru perioada 2020-2022

Apicultorii ar putea primi în acest an 50,2 milioane lei prin Programul național apicol pentru perioada 2020-2022
scris 23 mar 2020

Apicultorii ar putea primi în următorii trei ani 150,62 milioane lei prin Programul național apicol pentru perioada 2020-2022, din care în acest an 50,2 milioane lei, potrivit unui proiect de Hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

”Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru Programul național apicol pentru perioada 2020 - 2022 este de 150,62 milioane lei, din care suma de 75,314 milioane lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, și distribuită astfel: pentru anul 2020 - 50,21 milioane lei; pentru anul 2021 - 50,23 milioane lei; pentru anul 2022 - 50,186 milioane lei”, potrivit unui proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020 - 2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, consultat de News.ro.

Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând TVA.

Bloomberg: Sistemul fragil care asigură aprovizionarea cu alimente la nivel global este sub presiune din cauza pandemiei. Cum ajunge toată mâncarea la oameni? CITEȘTE ȘI Bloomberg: Sistemul fragil care asigură aprovizionarea cu alimente la nivel global este sub presiune din cauza pandemiei. Cum ajunge toată mâncarea la oameni?

Plățile se fac în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor.

”Scopul Programului național apicol pentru perioada 2020 - 2022 este de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico – chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziționarea de: medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare- descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare – descărcare stupi, mătci și/sau familii de albine, precum și prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, și echipament pentru ambalarea mierii”, arată nota de fundamentare a proiectului.

Beneficiarii Programului sunt: apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, dar și formele asociative apicole legal constituite, numai pentru acțiunea de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori. Printre beneficiarii Programului se pot număra și apicultori din categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

”Acțiunile Programului sunt: asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, raționalizarea transhumanței, măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune, îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață”, spun autorii proiectului.

În vederea centralizării și încadrării în plafonul alocat, pentru acțiunile derulate prin intermediul formelor asociative legal constituite, acestea trebuie să depună la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București, mai întâi cererile de intenție în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, iar ulterior, cererile de plată.

Termenul-limită de depunere a cererii de plată și a documentelor care o însoțesc este data de 1 august a fiecărui an.

În data de 13 martie 2019 a fost notificat la Comisia Europeană Programul Național Apicol pentru perioada 2020 – 2022 în vederea analizării și aprobării acestuia prin Decizie.

Programul Național Apicol pentru perioada 2020 – 2022 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

viewscnt
Afla mai multe despre
apicultori
ministerul agriculturii