Producătorii de usturoi vor beneficia din acest an de o schemă de minimis. Subvențiile în 2019 cumulează 2 milioane de euro. Condițiile de acordare a subvenției

Producătorii de usturoi vor beneficia din acest an de o schemă de minimis. Subvențiile în 2019 cumulează 2 milioane de euro. Condițiile de acordare a subvenției
Profit.ro
Profit.ro
scris 27 feb 2019

Guvernul a aprobat miercuri o schemă de ajutor de minimis, prin care se acordă sprijin financiar întreprinderilor sau întreprinderilor unice care produc usturoi. Bugetul pentru anul 2019 este de maximum 2 milioane euro, iar valoarea totală maximă a ajutorului, acordată unui singur beneficiar, nu va putea depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield, Globalworth, imobiliare.ro, Meta Estate, Nordis
25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics

Conform hotărârii aprobate de Guvern, beneficiarii acestui sprijin financiar vor fi:

- producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unormăsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cumodificările și completările ulterioare, valabil până la data plăţiiajutorului de stat;

- producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privinddesfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,cu aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

- producătorilor agricoli persoane juridice.

România, locul 3 în UE după suprafața cultivată cu meri. Livezile de meri s-au extins cu 12% din 2012 CITEȘTE ȘI România, locul 3 în UE după suprafața cultivată cu meri. Livezile de meri s-au extins cu 12% din 2012

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de usturoi, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,,Program susținere usturoi, ...................,beneficiar numărul ................,Direcția pentru agricultură a județului................/Municipiului București”.

b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/ la 10 mp;

c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.

d)să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

Prin schema propusă, în anul 2019, pentru susținerea producției de usturoi este stabilit un cuantum de 1000 euro/ha cultivat cu usturoi, suprafața minimă eligibilă fiind de 0,3 ha. Calculul sprijinului se face proporțional cu suprafața de pe care s-a obținut o cantitate minimă de 3.000 kg/ha.

Valorificarea producției se va face în perioadele 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere.

Ministerul Agriculturii: Fraude alimentare la 39% dintre unitățile verificate pentru a controla conformitatea produselor folosite; deși se folosesc grăsimi hidrogenate, consumatorilor li se spune că sunt brânzeturi sau cașcaval CITEȘTE ȘI Ministerul Agriculturii: Fraude alimentare la 39% dintre unitățile verificate pentru a controla conformitatea produselor folosite; deși se folosesc grăsimi hidrogenate, consumatorilor li se spune că sunt brânzeturi sau cașcaval

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă uneiîntreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Bugetul schemei de ajutor de minimis se aprobă anual.

Bugetul pentru anul 2019 este de maximum 2 milioane euro, reprezentând echivalentul a 9,3 milioane lei.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, până la data de 15 mai, inclusiv, beneficiarii depun la directiile pentru agricultură județene și a Municipiului București, o cerere prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului usturoi însoțită de documentele menționate în textul proiectului de act normativ.

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere aprodusului usturoi au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv la direcția municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi valorificate în anul 2019, până la 29 noiembrie.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
usturoi
subventie
schema
ajutor
minimis
guvern
producatori
conditii
buget