Compania Națională de Radiocomunicații Navale Radionav va fi desființată

Compania Națională de Radiocomunicații Navale Radionav va fi desființată
scris 21 aug 2018

Ministerul Transporturilor vrea să desființeze Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" din Constanța, societate cu capital integral de stat, activitatea acesteia urmând să fie preluată de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea ministerului.

”De la data desființării Radionav, activitatea acestei companii se preia de Autoritatea Navală Română, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, cu sediul în municipiul Constanța”, arată un proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Personalul contractual al Radionav va fi preluat de Autoritatea Navală Română, beneficiind de drepturile salariale acordate potrivit legii, scrie News.ro.

Aproape 1.700 de vehicule verificate tehnic în trafic în prima jumătate a acestui an prezentau pericol iminent de accidente CITEȘTE ȘI Aproape 1.700 de vehicule verificate tehnic în trafic în prima jumătate a acestui an prezentau pericol iminent de accidente

Autoritatea Navală Română ar urma să preia totodată drepturile și obligațiile companiei și să se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.

”Desființarea Radionav va avea ca rezultat diminuarea cheltuielilor de la bugetul de stat cu sumele aferente alocațiilor bugetare pentru Radionav, în valoare de aproximativ 3 milioane lei/an”, se arată în document.

Radionav este operator public unic care furnizează servicii de radiocomunicații navale de bază în spectrul de frecvență alocat României de către Uniunea Internațională de Telecomunicații.

Ministerul Transporturilor a făcut o analiză asupra activității Radionav, a statutului juridic și situației companiei, cu scopul de a identifica necesitatea menținerii companiei în structura actuală sau reorganizării ori desființării acesteia, luând în considerare și activitatea desfășurată la Radionav în ultimii trei ani de către autorități care au rolul de a controla folosirea resurselor financiare ale statului.

”Din analiza efectuată a reieșit faptul că o parte dintre activitățile aferente Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare sunt parțial caduce, iar parțial se pot asigura de către Autoritatea Navală Română”, arată documentul.

Din anul 2017, Radionav nu mai înregistrează venituri proprii, întreaga activitate a companiei fiind susținută din alocațiile bugetare de la bugetul de stat.

În plus, din anul 2017 managementul Radionav nu poate fi asigurat în condițiile legii deoarece întreaga activitate a companiei este subvenționată de la bugetul de stat, în timp ce toate cheltuielile aferente contractelor de mandat trebuie suportate din veniturile proprii ale companiei.

O parte dintre atribuțiile societății stabilite prin actul său constitutiv sunt realizate de către Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, care gestionează interfața electronică unică de raportare.

Capitalul social inițial al Radionav, la 31 decembrie 1997, era de 1,24 miliarde lei. La 31 decembrie 2017 capitalul social al companiei evidențiat în bilanțul contabil era de 933.300 lei.

În anul 2016, Corpul de Control al premierului a făcut un control la Radionav în legătură cu respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la organizarea și funcționarea companiei, precum și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor acesteia.

Astfel, în raport este consemnat faptul că: ”deși are statut de companie națională, organizată ca societate comercială pe acțiuni, Radionav funcționează ca o instituție publică, fiind finanțată preponderent (în proporție de peste 85 %) din subvenții acordate de la bugetul de stat”.

Totodată, în același raport este consemnat faptul că, deși Radionav primește subvenții de la bugetul de stat în considerarea calității sale de ”operator public unic” în domeniul furnizării serviciilor de radiocomunicații navale, o parte din atribuțiile companiei interferează  cu activități desfășurate de alte entități publice, respectiv Autoritatea Navală Română (ANR) și Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” Constanța.

De asemenea, începând cu data de 1 iulie 2004, orice navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care urmează să intre în porturile și sau pe căile navigabile din România, este supusă controlului Autorității Navale Române cu privire la modul de respectare a prevederilor Codului ISPS - Codul internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare. Orice navă ce urmează să intre și/sau să opereze în porturile sau pe căile navigabile românești are obligația să anunțe Autoritatea Navală Română și autoritățile portuare și/sau de căi navigabile asupra datei când urmează să sosească, folosind în acest scop stația de radiocomunicații navale "Constanța Radio" aparținând Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale "Radionav".

viewscnt
Afla mai multe despre
radionav
autoritatea navala romana