DOCUMENT Ce trebuie să facă IMM-urile, liber-profesioniștii și instituțiile sociale pentru facturi mai mici la energie și gaze

DOCUMENT Ce trebuie să facă IMM-urile, liber-profesioniștii și instituțiile sociale pentru facturi mai mici la energie și gaze
scris 17 nov 2021

IMM-urile, întreprinderile individuale și familiale, microîntreprinderile, PFA, cabinetele medicale individuale și alte profesii liberale sunt scutite în această iarnă de la plata tarifelor reglementate (transport și distribuție), certificatelor verzi, contribuției de cogenerare și accizei la energie electrică, respectiv a tarifelor reglementate și a accizei la gaze naturale, iar spitalele și unitățile de învățământ publice și private, creșele, ONG-urile, unitățile de cult și furnizorii de servicii sociale publici și privați beneficiază de plafonarea prețurilor finale de furnizare la cel mult 1 leu/kWh la energie și 0,37 lei/kWh la gaze.

Pentru a beneficia de aceste măsuri, prevăzute de legislația de compensare a facturilor intrată în vigoare de la 1 noiembrie, entitățile menționate trebuie să depună cereri în acest sens și declarații pe propria răspundere la furnizorii lor de energie și gaze, prevede un proiect de Ordin comun al ministerelor  Energiei, Muncii și Finanțelor privind procedura de acordare a acestor facilități și de decontare de la bugetul de stat a costurilor suportate de furnizori.

Cum să-ți optimizezi site-ul web CITEȘTE ȘI Cum să-ți optimizezi site-ul web

Cerererile, însoțite de declarațiile pe propria răspundere, se pot depune în perioada de aplicare a schemei (1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022), urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cererii.

"În lipsa declarației, cererea nu poate fi luată în considerare. În situația în care cererea/declarația nu sunt conforme cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrică/gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor documente. În orice caz, cererea, însotită de declarație, se consideră depusă la data primei comunicări. Răspunsul la clarificările solicitate de către furnizori se transmite de către beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării. Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalitățile de depunere de către beneficiari (…) a cererilor, a clarificărilor precum și a răspunsurilor la acestea. Furnizorii sunt obligați să utilizeze toate canalele de comunicare cu clienții finali prevăzute de legislatia în vigoare aplicabilă și nu au dreptul să limitezele opțiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor", prevede proiectul.

Cele mai comune înșelătorii la care sunt expuse companiile CITEȘTE ȘI Cele mai comune înșelătorii la care sunt expuse companiile

Foarte important, clienții trebuie să precizeze în cererile lor și în declarațiile pe propria răspundere la ce categorie de beneficii se încadrează, respectiv scutire de costurile reglementate ale energiei și gazelor (categoria I) sau plafonare a prețurilor (categoria II). În lipsa exercitării acestei opțiuni, furnizorii nu sunt obligați să aplice facilitățile respective.

"Se va bifa o singură categorie. În situația în care vă încadrați în doua din categoriile de mai sus, respectiv atât în categoria I, cât și în categoria II, este necesar să alegeți doar una dintre categorii, pentru toată durata de aplicare a prevederilor legale, cumularea acestora nefiind posibilă", se precizează în modelul de declarație pe propria răspundere.

EVERGENT Investments raportează cea mai mare valoare a activelor din istoria companiei și un rezultat net cu 144% mai mare decât ținta aprobată de acționari pentru întreg anul 2021 CITEȘTE ȘI EVERGENT Investments raportează cea mai mare valoare a activelor din istoria companiei și un rezultat net cu 144% mai mare decât ținta aprobată de acționari pentru întreg anul 2021

În cazul furnizorilor de servicii sociale, cererea se va depune de către furnizorul de servicii sociale la fiecare furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale care asigură furnizarea energiei electrice și /sau a gazelor naturale, în funcție de locul de consum corespunzător serviciului social acordat.

"Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali care se află în procedură de dizolvare sau cei pentru care a fost deschisă procedura falimentului, conform prevederilor legislației aplicabile. Pierd beneficiul schemei și beneficiarii pentru care, în perioada de aplicare, s-a deschis procedura falimentului sau care au intrat în dizolvare, începând cu data pronunțării hotărârilor instanțelor de judecată sau administrative referitoare la intrarea în procedura falimentului sau dizolvare. Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali care, în perioada de aplicare: a) au pierdut sau cărora le-a fost retrasă autorizația de funcționare, dacă aceasta era obligatorie pentru realizarea activității; b) au pierdut dreptul de exercitare a profesiei; c) alte cauze prevăzute de lege și care împiedică realizarea activității/profesiei", mai prevede draftul de procedură.

Acesta include și o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale, care poate fi consultată aici. Caracterul orientativ al listei înseamnă că nu doar aceste categorii expres menționate au dreptul să beneficieze de schema de sprijin.

DOCUMENT Ce trebuie să facă IMM-urile, liber-profesioniștii și instituțiile sociale pentru facturi mai mici la energie și gaze
DOCUMENT Ce trebuie să facă IMM-urile, liber-profesioniștii și instituțiile sociale pentru facturi mai mici la energie și gaze
DOCUMENT Ce trebuie să facă IMM-urile, liber-profesioniștii și instituțiile sociale pentru facturi mai mici la energie și gaze
DOCUMENT Ce trebuie să facă IMM-urile, liber-profesioniștii și instituțiile sociale pentru facturi mai mici la energie și gaze

viewscnt
Afla mai multe despre
compensare facturi energie gaze
scumpiri energie gaze
plafonare preturi energie gaze
supraimpozitare producatori energie
reducere tva acciza energie gaze